Облік для малого
та середнього бізнесу

Демонстрація
logo

Лінійка продуктів MASTER

В MASTER:Бухгалтерія зручний та зрозумілий інтерфейс,

швидке внесення документів та повний аналітичний розріз, автоматичне формування фінансової звітності.

Дізнатися більше

Рішення для всіх


Хмарне рішення та програма для роботи на власному комп’ютері

Багатомовний інтерфейс


Програма має інтерфейси українською, російською та англійською мовами

Все в одній системі


Ведення обліку для необмеженої кількості юридичних осіб

Звітуватися просто


Вивантаження звітів в інші системи подачі звітності

Легкий перехід


Проста конвертація даних з інших програм для бухгалтерського обліку

Відповідність законодавству


Повна відповідність діючому податковому законодавству України

Задати питання

Тарифи

MASTER:Бухгалтерія 799 грн/міс
MASTER:Бухгалтерія 6999 грн/міс
Рішення для великого бізнесу

Функціональні можливості

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операції з векселями.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.

Облік ТМЦ і МШП

 • ведення обліку приходу, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ і МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в систему наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній і іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів в національній і іноземній валютах.

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей й елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми;
 • автоматичне визначення першої події.

Зведена бухгалтерська звітність

формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:

 • оборотно-сальдової відомості;
 • картки рахунку;
 • картки аналітики;
 • журналу-ордеру;
 • головної книги.

Всі форми фінансової звітності

автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та згенерованих у системі документів, а саме:

 • форми 1 «Баланс»;
 • форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
 • форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • форми 4 «Звіт про власний капітал»;
 • форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Програмний продукт для ведення бухгалтерського обліку
на підприємствах малого та середнього бізнесу.
Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Демонстрація

Функціональні можливості

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операції з векселями.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.

Облік ТМЦ і МШП

 • ведення обліку приходу, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ і МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в систему наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній і іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів в національній і іноземній валютах.

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей й елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми;
 • автоматичне визначення першої події.

Зведена бухгалтерська звітність

 • формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:
  • — оборотно-сальдової відомості;
  • — картки рахунку;
  • — картки аналітики;
  • — журналу-ордеру;
  • — головної книги.

Всі форми фінансової звітності

 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та згенерованих у системі документів, а саме:
  • — форми 1 «Баланс»;
  • — форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
  • — форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
  • — форми 4 «Звіт про власний капітал»;
  • — форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

ТАРИФИ

детальніше

Хмарне рішення

MASTER:
Бухгалтерія

Від 799 грн/місяць

детальніше

Стаціонарне рішення

MASTER:
Бухгалтерія

Від 6999 грн
(разовий платіж)

Рішення для великого бізнесу

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ