Курс навчання для Викладачів навчальних закладів в Академії MASTER-РІШЕНЬ | 05.02 – 16.02.2018 р.

Із 5 лютого 2018 року по 16 лютого 2018 року фахівці MASTER розпочинають Курс навчання «Швидкий старт у MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу» для Викладачів навчальних закладів.

Цілі курсу:

 • Налаштувати й почати вести бухгалтерській облік за допомогою MASTER:Бухгалтерії.
 • Набути практичних навичок роботи у програмі для виконання типових бухгалтерських операцій.

Учасники курсів повинні:

 • Мати досвід роботи з ПК.
 • Розуміти організацію бізнес-процесів бухгалтерського обліку й документообігу на підприємстві.

Після закінчення курсу слухачі будуть уміти:

 • Встановлювати програму MASTER:Бухгалтерія.
 • Виконувати початкові налаштування програми.
 • Управляти користувачами.
 • Виконувати типові бухгалтерські операції:
 • Готівкові та безготівкові операції: імпорт банківських виписок, створення рахунків-інвойсів, здійснення оплати за надані послуги, отримання та видача коштів з каси, валютні операції, розрахунки з підзвітними особами.
 • Операції з придбання / реалізації ТМЦ та послуг: створення контрагента, відображення оприбуткування / реалізації ТМЦ та отримання / надання послуг, розрахунки за договорами комісії, створення вхідної та вихідної податкової накладної, облік ПДВ.
 • Операції із ТМЦ: створення картки ТМЦ, оприбуткування, реалізація, списання ТМЦ, розподіл ТЗВ.
 • Операції з необоротними активами: створення інвентарної картки, введення в експлуатацію ОЗ та НА, нарахування амортизації, ремонти, реалізація, оренда, переоцінка, списання об’єкту.
 • Розрахунки з працівниками: ведення штатного розкладу, облік кадрів, створення особової картки працівника, накази про прийняття на роботу / переведення на іншу посаду / звільнення, відпустки.
 • Налаштовувати облік виробництв: огляд варіантів обліку виробничих витрат (котловий і позамовний), накопичення матеріальних витрат, формування трудових витрат, розподіл загальновиробничих витрат, аналіз виробництва по об’єктах та статтях калькуляції; передача готової продукції на склад, розрахунок . собівартості реалізованої продукції; переробка і кооперація; операції з давальницькою сировиною.
 • Проводити інвентаризацію ТМЦ, необоротних активів та розрахунків з контрагентами, документальне оформлення результатів (акти, порівняльні відомості).
 • Формувати податкову звітність.
 • Виконувати закриття періоду, ручні операції, розрахунок фінансового результату.
 • Формувати фінансову звітність.

Додаткова інформація про курс:

Демонстрація роботи програми буде здійснюватися на прикладі компанії «Видавничий дім «ГОЛТ», основним видом діяльності якої є видавництво бізнес-літератури та надання консалтингових послуг. Компанія має найманих працівників, відповідне матеріально-технічне забезпечення та є платником податків на загальних підставах.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1. Вступна частина

Модуль 2. Установка програми

 • Вимоги до апаратного та програмного забезпечення
 • Отримання дистрибутива
 • Установка програми і активація програми
 • Загальна інформація про автоматичне резервне копіювання
 • Практичне завдання

Модуль 3. Огляд інтерфейсу системи

 • Головне меню програми
 • Робоче вікно
 • Панель інструментів інтерфейсу
 • Табличне відображення даних
 • Робота з даними
 • Вкладення
 • Клавіатурні скорочення

Модуль 4. Управління користувачами і ролями

 • Огляд переднастроєних користувачів, зміна паролів
 • Огляд переднастроєних ролей
 • Створення нового користувача
 • Налаштування прав доступу користувачів
 • Практичне завдання

Модуль 5. Першочергові налаштування

 • Налаштування параметрів власної організації
 • Огляд основних довідників
 • Налаштування роботи з Клієнт-Банком
 • Налаштування обліку ТМЦ
 • Налаштування роботи з ОЗ та НА
 • Практичне завдання

Модуль 6. Імпорт даних

 • Вивантаження даних з 1С для подальшого завантаження у MASTER:Бухгалтерію.
 • Імпорт даних
 • Перевірка імпорту даних
 • Введення залишків по рахунках
 • Введення залишків по контрагентам
 • Введення залишків по ТМЦ
 • Введення залишків по ОЗ
 • Практичне завдання

Модуль 7. Виконання типових операцій з бухгалтерського обліку

 • Готівкові та безготівкові операції: імпорт банківської виписки, здійснення оплати за надані послуги, отримання та видача коштів з каси, операції з підзвітними особами
 • Практичне завдання
 • Операції з придбання / реалізації ТМЦ та послуг: створення контрагента, виписка рахунку, відображення оприбуткування / реалізації ТМЦ та отримання / надання послуг, створення вхідної та вихідної податкової накладної. Договори комісії
 • Практичне завдання
 • Операції із ТМЦ: створення картки ТМЦ, оприбуткування, реалізація, списання тощо
 • Практичне завдання
 • Операції з необоротними активами: створення інвентарної картки, введення в експлуатацію, нарахування амортизації, ремонти, реалізація, списання об’єкту
 • Практичне завдання
 • Розрахунки з працівниками: ведення штатного розкладу, облік кадрів, створення особової картки працівника, накази про прийняття на роботу / переведення на іншу посаду / звільнення, відпустки
 • Практичне завдання
 • Налаштування обліку виробництва. Згадати про два варіанти обліку (котловий і акти виробітку). Виробництво: накопичення матеріальних витрат, формування трудових витрат, розподіл загальновиробничих витрат, проаналізували виробництво по об’єктах та статтях калькуляції. Здавання готової продукції на склад. Закриття собівартості реалізованої продукції. Переробка і кооперація. Давальницька сировина.
 • Практичне завдання
 • Проведення інвентаризації
 • Формування податкової звітності
 • Закриття періоду, ручні операції, розрахунок фінансового результату
 • Формування фінансової звітності
 • Практичне завдання