Облік для малого
та середнього бізнесу

Демонстрація
logo

Лінійка продуктів MASTER

В MASTER:Бухгалтерія зручний та зрозумілий інтерфейс,

швидке внесення документів та повний аналітичний розріз, автоматичне формування фінансової звітності.

Дізнатися більше

Рішення для всіх


Хмарне рішення та програма для роботи на власному комп’ютері

Багатомовний інтерфейс


Програма має інтерфейси українською, російською та англійською мовами

Все в одній системі


Ведення обліку для необмеженої кількості юридичних осіб

Звітуватися просто


Вивантаження звітів в інші системи подачі звітності

Легкий перехід


Проста конвертація даних з інших програм для бухгалтерського обліку

Відповідність законодавству


Повна відповідність діючому податковому законодавству України

Задати питання

Тарифи

Хмарна версія MASTER:Бухгалтерії 799 грн/міс
MASTER:Бухгалтерії для ПК 6999 грн/міс
Рішення для великого бізнесу

Функціональні можливості

Облік витрат

MASTER:Бухгалтерія забезпечує облік виробничих витрат від списання матеріалів у виробництво до розрахунку фактичної собівартості та формування фінансового результату, зручний облік всіх операційних витрат та формування фінансових резервів
Ви зможете:

 • вести облік фактичних витрат у розрізі статей і елементів витрат, а також по замовленнях;
 • сформувати документи списання, довідки про обсяг виконаних робіт та наданих послуг.

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

У MASTER:Бухгалтерія Ви зможете:

 • вести облік операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизовано обробляти банківські виписки;
 • вести оборотні відомості;
 • погоджувати й проводити електронні платежі;
 • експортувати чи імпортувати платіжні доручення через зв'язок із системами «Клієнт-банк»;
 • оперативно обліковувати операції з кредитними засобами та операції з векселями.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

У MASTER:Бухгалтерія є повний функціонал для ведення обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами.
Ви зможете:

 • вести інвентарну картотеку аналітичного обліку основних засобів;
 • формувати й роздруковувати регістри обліку основних засобів за місцями зберігання та експлуатації;
 • вести облік надходження, амортизації, вибуття й внутрішніх передач основних засобів;
 • виконувати переоцінку та індексацію основних засобів;
 • обліковувати ремонти й поліпшення основних засобів;
 • вести облік капітальних вкладень.

Облік ТМЦ і МШП

MASTER:Бухгалтерія забезпечує ведення обліку первинних документів оприбуткування, передачі, списання, реалізації ТМЦ. Для документів налаштовані форми друку, формуються бухгалтерські проведення.
Ви зможете:

 • прикріпити до первинного документа скан-копію оригіналу, швидко її переглянути, роздрукувати за потреби;
 • вести облік спецодягу, враховуючи терміни експлуатації;
 • формувати оборотно-сальдові відомості по ТМЦ.

Розрахунки з контрагентами

За допомогою MASTER:Бухгалтерія Ви легко зможете вести облік розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів та виконувати всі необхідні операції для розрахунків з контрагентами
У MASTER:Бухгалтерія Ви:

 • вестимете облік розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу, швидко її переглянути чи роздрукувати за потреби;
 • вестимете відомості по розрахунках із контрагентами у національній та іноземній валюті, авансах і виконаєте валютну переоцінку;
 • сформуєте й роздрукуєте зведені відомості розрахунків із контрагентами, акт звірки за будь-який заданий період.

Розрахунок заробітної плати

MASTER:Бухгалтерія забезпечує розрахунок повного переліку видів нарахувань та утримань по заробітній платі з дотриманням законодавства.
Ви зможете:

 • автоматично провести розрахунок заробітної плати;
 • внести в систему накази на відпустку та преміювання;
 • внести в програму листки тимчасової непрацездатності;
 • внести в програму накази на тимчасове переведення працівників;
 • сформуєте платіжні відомості на виплату зарплати;
 • сформуєте звітність по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами


За допомогою MASTER:Бухгалтерія Ви:

 • створите і проведете касові ордери в іноземній і національній валюті;
 • автоматично отримаєте платіжні відомості та повну звітність по касі;
 • виконаєте валютну переоцінку;
 • вестимете розрахунки з підзвітними особами: формуватимете й погоджуватимете накази на відрядження, формуватимете авансові звіти в національній та іноземній валютах.

Податковий облік, фіскальна звітність


У MASTER:Бухгалтерія забезпечено:

 • ведення податкового обліку відповідно до податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками атоматизовано формується в реєстр отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми.

Зведена бухгалтерська звітність

Ви зможете сформувати всі стандартні аналітичні форми бухгалтерської звітності, в тому числі:

 • оборотно-сальдову відомість;
 • картку рахунку;
 • картку аналітики;
 • журнал-ордер;
 • головну книгу.

Всі форми фінансової звітності

На основі заведених та згенерованих у системі документів Ви зможете автоматично сформувати фінансову звітність (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал, форма 5 "Примітки до річної фінансової звітності"). Ці форми можна легко й швидко відправити в систему подачі звітності.

Програма для ведення бухгалтерського обліку
на підприємствах малого, середнього бізнесу,
бюджетних установ та агропідприємствах.
Доступна в хмарі та для використання на
стаціонарному комп’ютері.

Демонстрація

Функціональні можливості

Облік витрат

MASTER:Бухгалтерія забезпечує облік виробничих витрат від списання матеріалів у виробництво до розрахунку фактичної собівартості та формування фінансового результату, зручний облік всіх операційних витрат та формування фінансових резервів
Ви зможете:

 • вести облік фактичних витрат у розрізі статей і елементів витрат, а також по замовленнях;
 • сформувати документи списання, довідки про обсяг виконаних робіт та наданих послуг.

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

У MASTER:Бухгалтерія Ви зможете:

 • вести облік операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизовано обробляти банківські виписки;
 • вести оборотні відомості;
 • погоджувати й проводити електронні платежі;
 • експортувати чи імпортувати платіжні доручення через зв'язок із системами «Клієнт-банк»;
 • оперативно обліковувати операції з кредитними засобами та операції з векселями.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

У MASTER:Бухгалтерія є повний функціонал для ведення обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами.
Ви зможете:

 • вести інвентарну картотеку аналітичного обліку основних засобів;
 • формувати й роздруковувати регістри обліку основних засобів за місцями зберігання та експлуатації;
 • вести облік надходження, амортизації, вибуття й внутрішніх передач основних засобів;
 • виконувати переоцінку та індексацію основних засобів;
 • обліковувати ремонти й поліпшення основних засобів;
 • вести облік капітальних вкладень.

Облік ТМЦ і МШП

MASTER:Бухгалтерія забезпечує ведення обліку первинних документів оприбуткування, передачі, списання, реалізації ТМЦ. Для документів налаштовані форми друку, формуються бухгалтерські проведення.
Ви зможете:

 • прикріпити до первинного документа скан-копію оригіналу, швидко її переглянути, роздрукувати за потреби;
 • вести облік спецодягу, враховуючи терміни експлуатації;
 • формувати оборотно-сальдові відомості по ТМЦ.

Розрахунки з контрагентами

За допомогою MASTER:Бухгалтерія Ви легко зможете вести облік розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів та виконувати всі необхідні операції для розрахунків з контрагентами
У MASTER:Бухгалтерія Ви:

 • вестимете облік розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу, швидко її переглянути чи роздрукувати за потреби;
 • вестимете відомості по розрахунках із контрагентами у національній та іноземній валюті, авансах і виконаєте валютну переоцінку;
 • сформуєте й роздрукуєте зведені відомості розрахунків із контрагентами, акт звірки за будь-який заданий період.

Розрахунок заробітної плати

MASTER:Бухгалтерія забезпечує розрахунок повного переліку видів нарахувань та утримань по заробітній платі з дотриманням законодавства.
Ви зможете:

 • автоматично провести розрахунок заробітної плати;
 • внести в систему накази на відпустку та преміювання;
 • внести в програму листки тимчасової непрацездатності;
 • внести в програму накази на тимчасове переведення працівників;
 • сформуєте платіжні відомості на виплату зарплати;
 • сформуєте звітність по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

За допомогою MASTER:Бухгалтерія Ви:

 • створите і проведете касові ордери в іноземній і національній валюті;
 • автоматично отримаєте платіжні відомості та повну звітність по касі;
 • виконаєте валютну переоцінку;
 • вестимете розрахунки з підзвітними особами: формуватимете й погоджуватимете накази на відрядження, формуватимете авансові звіти в національній та іноземній валютах.

Податковий облік, фіскальна звітність

У MASTER:Бухгалтерія забезпечено:

 • ведення податкового обліку відповідно до податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками атоматизовано формується в реєстр отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми.

Ви зможете:

 • сформувати і роздрукувати податкові накладні покупцям;
 • вести реєстр виданих податкових накладних;
 • автоматично вивантажувати податкові накладні в зовнішні системи подачі податкової звітності.

Зведена бухгалтерська звітність

Ви зможете сформувати всі стандартні аналітичні форми бухгалтерської звітності, в тому числі:

 • оборотно-сальдову відомість;
 • картку рахунку;
 • картку аналітики;
 • журнал-ордер;
 • головну книгу.

Всі форми фінансової звітності

На основі заведених та згенерованих у системі документів Ви зможете автоматично сформувати фінансову звітність (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал, форма 5 "Примітки до річної фінансової звітності").
Ці форми можна легко й швидко відправити в систему подачі звітності.

ТАРИФИ

детальніше

Хмарна версія MASTER: Бухгалтерії

Від 799 грн/місяць

детальніше

MASTER:Бухгалтерія для ПК

Від 6999 грн
(разовий платіж)

Рішення для великого бізнесу

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ