Програмний продукт для ведення комплексного обліку агропідприємств. Конфігурація складається з модулів: Рослинництво, Тваринництво, Автотранспорт, Банку землі та Бухгалтерія. Доступна у хмарному і стаціонарному рішеннях.

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Поле

 • облік польових робіт з обробки ґрунту, посіву та догляду за біологічними активами рослинництва;
 • надання сільськогосподарських послуг стороннім організаціям;
 • облік витрат посівного матеріалу;
 • облік витрат засобів захисту рослин та ядохімікатів;
 • облік внесення добрив;
 • збір урожаю, реєстр приймання зерна;
 • надходження біологічних активів рослинництва.

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Переробка та реалізація

 • ведення рахунків та накладних на реалізацію продукції рослинництва;
 • акти сушіння та доробки продукції рослинництва;
 • комплектація продукції.

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Інвентаризація

 • інвентаризація незавершеного виробництва;
 • оприбуткування незавершеного виробництва та біологічних активів рослинництва за результатами інвентаризації.

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Операції

 • коригування витрат рослинництва;
 • списання загиблих посівів;
 • облік початкових залишків рослинництва;
 • облік початкових залишків незавершеного виробництва;
 • списання витрат майбутніх періодів рослинництва;
 • закриття витрат рослинництва.

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Звіти

 • визначення виробничої собівартості продукції;
 • посів та збір врожаю (форма № 37-сг);
 • звіт про внесення мінеральних добрив № 9-б-сг;
 • результати збору врожаю № 29-сг;
 • аналіз витрат на випуск продукції.

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Довідники

 • поля та культури;
 • відображення додаткової аналітики «Види польових робіт»;
 • біологічні активи рослинництва.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Продажі

 • реалізація біологічних активів тваринництва та сільськогосподарської продукції;
 • повернення біологічних активів та сільськогосподарської продукції від покупця;
 • відвантаження сільськогосподарської продукції в рахунок заробітної плати й орендної плати за землю;
 • формування рахунків покупцям із реалізації біологічних активів, додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції;
 • відвантаження молока за заліковою вагою покупцям і переробним підприємствам, друк документу за спеціалізованою формою № 1-ТН (МС).

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Надходження

 • введення початкових залишків біологічних активів тваринництва;
 • облік надходження біологічних активів від постачальника;
 • облік надходження біологічних активів як внеску до статутного капіталу;
 • відображення безоплатного отримання біологічних активів й оприбуткування їх надлишків внаслідок інвентаризації.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Корми

 • автоматичний розрахунок кормоднів групи тварин;
 • зважування тварин, визначення приросту живої ваги;
 • друг документів зважування тварин за спеціальною формою № ПБАСГ-10.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Ферма

 • відображення переміщення тварин, переведення до іншої групи, формування основного поголів’я, вибракування на відгодівлю;
 • відомість надоїв молока, відображення проведення контрольних надоїв і можливість друку документів за спеціалізованими формами № 112 та № 114;
 • передача готової продукції біологічних активів тваринництва для власних господарських потреб;
 • відображення забою тварин та отримання готової продукції;
 • облік приплоду біологічних активів тваринництва та друк спеціалізованих форм № ПБАСГ-3 та № ПБАСГ-7;
 • акт на вибуття тварин внаслідок падежу біологічних активів тваринництва з вказанням причин, друк спеціалізованих форм № ПБАСГ-6 та № ПБАСГ-8.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Зміна вартості

 • встановлення справедливих цін на біологічні активи тваринництва та їх продукцію;
 • переоцінка біологічних активів тваринництва;
 • формування інвентаризаційної відомості наявності тварин;
 • оприбуткування та списання біологічних активів тваринництва за наслідками інвентаризації;
 • друк документів за формами № Інв.- 8 с.г., № ДБАСГ-2, № ДБАСГ-4.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Операції

 • облік виробничих витрат тваринництва та формування собівартості;
 • коригування підрозділів, замовлень і статей виробничих витрат;
 • розподіл загальновиробничих витрат;
 • визнання отримання дотацій на ведення сільського господарства;
 • визначення фінансового результату діяльності господарства в сфері тваринництва.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Звіти

 • формування Книги обліку руху тварин на підприємстві;
 • формування оборотно-сальдової відомості по рахунку та картки рахунку;
 • відомості витрат кормів, руху молока та реалізації сільськогосподарської продукції;
 • формування статистичних звітів із ведення сільського господарства.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Налаштування

 • налаштування елементів довідника «Біологічні активи»;
 • відображення додаткових аналітик обліку;
 • створення пов’язаних груп тварин;
 • налаштування параметрів звітів;
 • налаштування типів та груп біологічних активів;
 • встановлення коефіцієнтів переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови відповідно типу біологічного активу.

МОДУЛЬ «АВТОТРАНСПОРТ»

Документи

 • заповнення подорожніх листів легкового та вантажного автотранспорту;
 • формування друкованих форм подорожніх листів установленого зразка;
 • відображення проведення польових робіт в Обліковому листі тракториста-машиніста;
 • надходження, передача, злив та списання палива;
 • відображення роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності;
 • облік запасних частин, процеси поточного ремонту та модернізації автотранспорту.

МОДУЛЬ «АВТОТРАНСПОРТ»

Послуги

 • надання автотранспортних послуг стороннім організаціям і виставлення рахунків до сплати;
 • відображення оренди транспортних засобів;
 • отримання транспортних послуг від сторонніх організацій.

МОДУЛЬ «АВТОТРАНСПОРТ»

Операції

 • заповнення початкових показників спідометра;
 • введення початкових залишків палива в баках автотранспорту;
 • коригування витрат.

МОДУЛЬ «АВТОТРАНСПОРТ»

Звіти

 • аналіз видачі та витрат пального;
 • аналіз сільськогосподарської техніки і автотранспорту;
 • відомість заробітної плати водіїв за подорожніми листами.

МОДУЛЬ «АВТОТРАНСПОРТ»

Довідники

 • заповнення довідників автотранспорту: «Транспортні засоби», «Марки та моделі»;
 • відображення додаткової аналітики «Технологічні операції»;
 • норми виробітку та витрат пального;
 • умови використання автотранспорту;
 • пункти відправлення та призначення;
 • відстані.

МОДУЛЬ «БАНК ЗЕМЛІ»

Документи підсистеми «Паї»

 • документ «Договір оренди»;
 • документ «Договір оренди майнових паїв»;
 • документ «Нарахування пайових внесків»;
 • документ «Передача паїв»;
 • документ «Виплата паїв»;
 • документ «Нарахування аліментів на паї»;
 • відвантаження сільськогосподарської продукції та біологічних активів у рахунок орендної плати за землю.

МОДУЛЬ «БАНК ЗЕМЛІ»

Звіти

 • «Картка пайовика»;
 • «Актуальність договорів оренди земельного паю»;
 • «Відомість про наявність земельних ділянок»;
 • «Термін дії договорів оренди»;
 • «Декларація платника єдиного податку IV групи»;
 • «Податкова декларація з плати за землю»;
 • «Звіт по земельним ділянкам».

МОДУЛЬ «БАНК ЗЕМЛІ»

Довідники

 • «Пайовики», «Орендодавці»;
 • «Підрозділи організації (Поля)»;
 • «Індекс інфляції»;
 • класифікація видів призначення земель.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операцій з векселями.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Облік ТМЦ та МШП

 • облік надходження, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ та МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в програму наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній та іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів у національній та іноземній валютах.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей та елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках із постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми;
 • автоматичне визначення першої події.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Зведена бухгалтерська звітність

 • формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:
  • оборотно-сальдової відомості;
  • картки рахунку;
  • картки аналітики;
  • журналу-ордеру;
  • головної книги.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Всі форми фінансової звітності

 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених і згенерованих у програмі документів, а саме:
  • форми 1 «Баланс»;
  • форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
  • форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

МОДУЛЬ «РОСЛИННИЦТВО»

Поле

 • облік польових робіт з обробки ґрунту, посіву та догляду за біологічними активами рослинництва;
 • надання сільськогосподарських послуг стороннім організаціям;
 • облік витрат посівного матеріалу;
 • облік витрат засобів захисту рослин та ядохімікатів;
 • облік внесення добрив;
 • збір урожаю, реєстр приймання зерна;
 • надходження біологічних активів рослинництва.

Переробка та реалізація

 • ведення рахунків та накладних на реалізацію продукції рослинництва;
 • акти сушіння та доробки продукції рослинництва;
 • комплектація продукції.

Інвентаризація

 • інвентаризація незавершеного виробництва;
 • оприбуткування незавершеного виробництва та біологічних активів рослинництва за результатами інвентаризації.

Операції

 • коригування витрат рослинництва;
 • списання загиблих посівів;
 • облік початкових залишків рослинництва;
 • облік початкових залишків незавершеного виробництва;
 • списання витрат майбутніх періодів рослинництва;
 • закриття витрат рослинництва.

Звіти

 • визначення виробничої собівартості продукції;
 • посів та збір врожаю (форма № 37-сг);
 • звіт про внесення мінеральних добрив № 9-б-сг;
 • результати збору врожаю № 29-сг;
 • аналіз витрат на випуск продукції.

Довідники

 • поля та культури;
 • відображення додаткової аналітики «Види польових робіт»;
 • біологічні активи рослинництва.

МОДУЛЬ «ТВАРИННИЦТВО»

Продажі

 • реалізація біологічних активів тваринництва та сільськогосподарської продукції;
 • повернення біологічних активів та сільськогосподарської продукції від покупця;
 • відвантаження сільськогосподарської продукції в рахунок заробітної плати й орендної плати за землю;
 • формування рахунків покупцям із реалізації біологічних активів, додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції;
 • відвантаження молока за заліковою вагою покупцям і переробним підприємствам, друк документу за спеціалізованою формою № 1-ТН (МС).

Надходження

 • введення початкових залишків біологічних активів тваринництва;
 • облік надходження біологічних активів від постачальника;
 • облік надходження біологічних активів як внеску до статутного капіталу;
 • відображення безоплатного отримання біологічних активів й оприбуткування їх надлишків внаслідок інвентаризації.

Корми

 • автоматичний розрахунок кормоднів групи тварин;
 • зважування тварин, визначення приросту живої ваги;
 • друг документів зважування тварин за спеціальною формою № ПБАСГ-10.

Ферма

 • відображення переміщення тварин, переведення до іншої групи, формування основного поголів’я, вибракування на відгодівлю;
 • відомість надоїв молока, відображення проведення контрольних надоїв і можливість друку документів за спеціалізованими формами № 112 та № 114;
 • передача готової продукції біологічних активів тваринництва для власних господарських потреб;
 • відображення забою тварин та отримання готової продукції;
 • облік приплоду біологічних активів тваринництва та друк спеціалізованих форм № ПБАСГ-3 та № ПБАСГ-7;
 • акт на вибуття тварин внаслідок падежу біологічних активів тваринництва з вказанням причин, друк спеціалізованих форм № ПБАСГ-6 та № ПБАСГ-8.

Зміна вартості

 • встановлення справедливих цін на біологічні активи тваринництва та їх продукцію;
 • переоцінка біологічних активів тваринництва;
 • формування інвентаризаційної відомості наявності тварин;
 • оприбуткування та списання біологічних активів тваринництва за наслідками інвентаризації;
 • друк документів за формами № Інв.- 8 с.г., № ДБАСГ-2, № ДБАСГ-4.

Операції

 • облік виробничих витрат тваринництва та формування собівартості;
 • коригування підрозділів, замовлень і статей виробничих витрат;
 • розподіл загальновиробничих витрат;
 • визнання отримання дотацій на ведення сільського господарства;
 • визначення фінансового результату діяльності господарства в сфері тваринництва.

Звіти

 • формування Книги обліку руху тварин на підприємстві;
 • формування оборотно-сальдової відомості по рахунку та картки рахунку;
 • відомості витрат кормів, руху молока та реалізації сільськогосподарської продукції;
 • формування статистичних звітів із ведення сільського господарства.

Налаштування

 • налаштування елементів довідника «Біологічні активи»;
 • відображення додаткових аналітик обліку;
 • створення пов’язаних груп тварин;
 • налаштування параметрів звітів;
 • налаштування типів та груп біологічних активів;
 • встановлення коефіцієнтів переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови відповідно типу біологічного активу.

МОДУЛЬ «АВТОТРАНСПОРТ»

Документи

 • заповнення подорожніх листів легкового та вантажного автотранспорту;
 • формування друкованих форм подорожніх листів установленого зразка;
 • відображення проведення польових робіт в Обліковому листі тракториста-машиніста;
 • надходження, передача, злив та списання палива;
 • відображення роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності;
 • облік запасних частин, процеси поточного ремонту та модернізації автотранспорту.

Послуги

 • надання автотранспортних послуг стороннім організаціям і виставлення рахунків до сплати;
 • відображення оренди транспортних засобів;
 • отримання транспортних послуг від сторонніх організацій.

Операції

 • заповнення початкових показників спідометра;
 • введення початкових залишків палива в баках автотранспорту;
 • коригування витрат.

Звіти

 • аналіз видачі та витрат пального;
 • аналіз сільськогосподарської техніки і автотранспорту;
 • відомість заробітної плати водіїв за подорожніми листами.

Довідники

 • заповнення довідників автотранспорту: «Транспортні засоби», «Марки та моделі»;
 • відображення додаткової аналітики «Технологічні операції»;
 • норми виробітку та витрат пального;
 • умови використання автотранспорту;
 • пункти відправлення та призначення;
 • відстані.

МОДУЛЬ «БАНК ЗЕМЛІ»

Документи підсистеми «Паї»

 • документ «Договір оренди»;
 • документ «Договір оренди майнових паїв»;
 • документ «Нарахування пайових внесків»;
 • документ «Передача паїв»;
 • документ «Виплата паїв»;
 • документ «Нарахування аліментів на паї»;
 • відвантаження сільськогосподарської продукції та біологічних активів у рахунок орендної плати за землю.

Звіти

 • «Картка пайовика»;
 • «Актуальність договорів оренди земельного паю»;
 • «Відомість про наявність земельних ділянок»;
 • «Термін дії договорів оренди»;
 • «Декларація платника єдиного податку IV групи»;
 • «Податкова декларація з плати за землю»;
 • «Звіт по земельним ділянкам».

Довідники

 • «Пайовики», «Орендодавці»;
 • «Підрозділи організації (Поля)»;
 • «Індекс інфляції»;
 • класифікація видів призначення земель.

МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРІЯ»

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операцій з векселями.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.

Облік ТМЦ та МШП

 • облік надходження, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ та МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в програму наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній та іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів у національній та іноземній валютах.

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей та елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках із постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми;
 • автоматичне визначення першої події.

Зведена бухгалтерська звітність

 • формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:
  • оборотно-сальдової відомості;
  • картки рахунку;
  • картки аналітики;
  • журналу-ордеру;
  • головної книги.

Всі форми фінансової звітності

 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених і згенерованих у програмі документів, а саме:
  • форми 1 «Баланс»;
  • форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
  • форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;