Програмний продукт автоматизує задачі розрахунку заробітної плати і управління персоналом на підприємствах малого та середнього бізнесу.
Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Функціональні можливості

Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;
 • надбавок та доплат;
 • разові нарахування та умовно-постійні нарахування;
 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;
 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);
 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;
 • автоматичне нарахування індексації.

Утримання

 • податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;
 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;
 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;
 • розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;
 • формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з підприємства та за виплатою заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу).

Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);
 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;
 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.

Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;
 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;
 • майстер масових змін штатного розкладу;
 • планування штатного розкладу;
 • штатний розклад і зарплата;
 • звіти по штатному розкладу;
 • планування потреби в працівниках.

Табель обліку часу

 • ведення табелю обліку часу;
 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;
 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

Кадри

 • Автоматичне формування особової картки:
  • — призначення і переміщення працівників;
  • — дані про освіту працівників;
  • — підвищення кваліфікації;
  • — склад родини, родичі;
  • — іноземні мови;
  • — нагороди і почесні звання;
  • — участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • — історія зміни прізвища;
  • — членство в профспілці;
  • — порушення трудової дисципліни;
  • — перепустки;
  • — пільги;
  • — інвалідність;
  • — стаж;
  • — спецстаж.

Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;
 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.

Відпустки та лікарняні

 • відпустки;
 • лікарняні та відомості про захворюваність;
 • документи по середньому;
 • періоди використання відпусток;
 • планування та аналіз відпусток.

Функціональні можливості

Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;
 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;
 • майстер масових змін штатного розкладу;
 • планування штатного розкладу;
 • штатний розклад і зарплата;
 • звіти по штатному розкладу;
 • планування потреби в працівниках.

Табель обліку часу

 • ведення табелю обліку часу;
 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;
 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

Кадри

 • Автоматичне формування особової картки:
  • — призначення і переміщення працівників;
  • — дані про освіту працівників;
  • — підвищення кваліфікації;
  • — склад родини, родичі;
  • — іноземні мови;
  • — нагороди і почесні звання;
  • — участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • — історія зміни прізвища;
  • — членство в профспілці;
  • — порушення трудової дисципліни;
  • — перепустки;
  • — пільги;
  • — інвалідність;
  • — стаж;
  • — спецстаж.

Пільги

 • картотека пільг;
 • вести облік спецодягу, враховуючи терміни експлуатації
 • дані про інвалідність

Стаж

 • стаж
 • спецстаж

Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;
 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.

Відпустки та лікарняні

 • відпустки;
 • лікарняні та відомості про захворюваність;
 • документи по середньому;
 • періоди використання відпусток;
 • планування та аналіз відпусток.

Документи по середньому

 • відрядження і документи, оплачувані за середнім

Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;
 • надбавок та доплат;
 • разові нарахування та умовно-постійні нарахування;
 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;
 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);
 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;
 • автоматичне нарахування індексації.

Утримання

 • податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;
 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;
 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;
 • розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;
 • формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з підприємства та за виплатою заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу).

Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);
 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;
 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.