Згода на обробку персональних даних

Справжнім я, далі - «Суб'єкт Персональних Даних», вільно, своєю волею і в своєму інтересі даю свою згоду на обробку своїх персональних даних, зазначених при заповненні будь-який веб-форми на сайті masterbuh.com, що спрямовується (заповненої) з використанням сайту. Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується до мене як до Суб'єкту Персональних Даних, в тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, адреса, освіту, професію, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта, поштова адреса), фотографії, іншу інформацію. Під обробкою персональних даних я розумію збір, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміна, використання, поширення, передачу, в тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання), і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Обробка персональних даних суб'єкта Персональних Даних здійснюється виключно в цілях реєстрації суб'єкта Персональних Даних в базі даних сайту з подальшим направленням Суб'єкту Персональних Даних поштових повідомлень і sms-повідомлень, в тому числі рекламного змісту, його афілійованих осіб і/або субпідрядників, інформаційних і новинних розсилок, та іншої інформації рекламно-новинного змісту.

Датою видачі згоди на обробку персональних даних суб'єкта Персональних Даних є дата відправки веб-форми з сайту masterbuh.com.

Обробка персональних даних суб'єкта Персональних Даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та/або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного Міжнародним законодавством та внутрішніми положеннями masterbuh.com.

Сайт masterbuh.com приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних, а також приймає на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних суб'єкта персональних даних. Сайт masterbuh.com має право залучати для обробки персональних даних суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також має право передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи при цьому прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань в частині конфіденційності персональних даних.

Я ознайомлений (а), що:

  • дана згода на обробку моїх персональних даних, вказаних при заповненні веб-форм на сайті masterbuh.com, які направляються (заповнених) з використанням сайту, діє протягом 20 (двадцяти) років з моменту реєстрації;
  • згода може бути відызвана мною на підставі письмової заяви у довільній формі;
  • надання персональних даних третіх осіб без їх згоди тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.