MASTER:Документообіг — програмний продукт для ведення внутрішнього документообігу в державному секторі | MASTER

MASTER:Документообіг — програмний продукт для ведення внутрішнього документообігу в державному секторі

3965 0

MASTER:Документообіг передбачає роботу з усіма типами документів що використовуються в державних структурах: вхідні, вихідні, службові, організаційно-розпорядчі документи; звернення громадян, публічні запити, тощо.

Рішення повністю автоматизує роботу по обробці, створення, узгодження, корегування документів, контролем поставлених завдань.

MASTER:Документообіг — це базовий набір необхідних держустановам функцій, що дозволяють вирішувати задачі, пов’язані з роботою з документами, зі зверненнями громадян, публічними запитами, ЕЦП.

MASTER:Документообіг розроблений спеціально для українського ринку. Розробка програми здійснена програмістами із багаторічним досвідом впровадження ІТ-рішень на підприємствах України у співпраці з досвідченими бухгалтерами.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

 • модуль ДОКУМЕНТООБІГ
  — SMART MANAGER — завдання і документи; на контролі; бізнес-процеси на контролі.
  — АНАЛІТИКА — аналіз бізнес-процесів.
  — РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ — реєстр передачі оригіналів.
  — СЕВ — СЕВ. вхідні документи; СЕВ. вихідні документи; СЕВ. журнал обміну пакетами.
  — ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ — типи інтеграцій; web-сервіс. Облікові дані для вхідних підключень.
  — ДОВІДНИКИ — види документів; види документів; види оригіналів документів; теми документів; види контролю; види доставки; типи завдань; папки завдань; списки виконавців; помічними виконавців; типи зв’язків документів.
  — НАЛАШТУВАННЯ — налаштування доступу до оригіналів документів; налаштування меню.
 • модуль ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; документи; довідники до документів; звіти, налаштування, інше.
 • модуль АДМІНІСТРУВАННЯ користувачі; параметри; головне меню; база; планувальник завдань; вивантаження журналів; обслуговування; управління ліцензією; резервне копіювання; методи RRT; бібліотеки коду; додатки; комплекти; управління обміном конфігурацій; робочі інструкції; управління HTML-контентом; конструктори; журнал коригувань.

У програмному продукті реалізовані наступні функціональні можливості:

 • ДОКУМЕНТИ — вхідні, вихідні, службові, організаційно-розпорядчі документи.
 • ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН, ПУБЛІЧНІ ЗАПИТИ.
 • ПОТОКОВЕ СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ — автоматичний підрахунок кількості відсканованих сторінок; сканування з додаванням в наявний файл; розпізнавання тексту засобами Google.
 • ШТРИХ-КОДУВАННЯ — лінійний; QR code.
 • ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ (ВСІХ АКРЕДИТОВАНИХ ЦСК) НА РІЗНИХ НОСІЯХ В Т.Ч. ФАЙЛОВИЙ — при створенні документа, узгодженні документа, підписанні/затвердження документа, відправленні документа.
 • ВБУДОВАНІ КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЦСК (ІІТ).
 • КОЛЕКТИВНА РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ/ЗАВДАННЯМИ — одночасна робота з документом декількома користувачами; розподіл документів/завдань на групу користувачів; розподілу документів/завдань на виконавців в рамках групи користувачів.
 • УЗГОДЖЕННЯ (ВІЗУВАННЯ) ДОКУМЕНТІВ — список узгоджувальних осіб (гнучке визначення порядку узгодження: паралельне, послідовне); можливість автоматичного формування переліку узгоджувальних осіб в розрізі виду документа; перелік обов'язкових/необов'язкових узгоджувальних; результати узгодження (лист погодження: електронний і паперовий вигляд з факсиміле); можливість узгодження з зауваженнями.
 • ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ — перелік осіб на ознайомлення; обов'язкове ознайомлення з ЕЦП; результати ознайомлення (лист ознайомлення: електронний і паперовий вигляд з інформацією про ЕЦП).
 • ВЕРСІЙНІСТЬ — створення версій документів (з інформацій про створення); зберігання всіх версій до документа; перемикання між версіями; підписання версій; порівняння версій.
 • ШАБЛОНИ ДОКУМЕНТІВ — створення документів по шаблонах в розрізі видів документів.
 • СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ВКЛАДЕННЯМИ РІЗНИХ ФОРМАТІВ.
 • СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ДОКУМЕНТАМИ — різні види зв'язків; можливість множинного вибору документів при створенні зв'язку.
 • РЕЗОЛЮЦІЙ (ЗАВДАННЯ) ДО ДОКУМЕНТА — створення резолюцій (завдань) до документа; побудова дерева резолюцій; формування складних резолюцій; визначення ролі Виконавця в резолюції.
 • РОБОТА З ЗАВДАННЯМИ — виконання завдань (резолюцій) до документа; розставлення пріоритетів; можливість повернення завдання Ініціатору для зміни виконавця/планового рядка виконання; створення довільних завдань (доручень, зустрічей, ...); приватне планування.
 • ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ/ЗАВДАНЬ НА РІВНІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА (ВИКОНАВЦЯ) — попередня обробка документів/завдань на рівні помічника потім передача на розгляд керівнику; фільтр оброблених документів на рівні Помічника/Керівника.
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ) — постановка на контроль; моніторинг контрольних документів/завдань; підтвердження виконання і зняття з контролю
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ ПІДЛЕГЛИМИ НА РІВНІ КЕРІВНИКА — моніторинг завдань/документів знаходяться в роботі у підлеглих співробітників.
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ НА РІВНІ ВИКОНАВЦЯ — автоматичний розподіл завдань по теках/ пріоритетам; індикатори важливості; автоматичні колірні індикатори для термінів виконання; проставляння ознаки "В роботі".
 • ІСТОРІЯ ПО ДОКУМЕНТУ (ПОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ДОКУМЕНТА) — інформація про: створення документа, поточне місцезнаходження документа і виконавців, рух документа (час перебування на стадії обробки), виконавців, створення/виконанні завдань до документа, доданих зв'язках до документа.
 • ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАРШРУТУ ПРОХОДЖЕННЯ — візуальна схема бізнес-процесу (стадії обробки, умови переходу, ролі, етапи); відзначено поточну стадію обробки.
 • НАГАДУВАННЯ (В СИСТЕМІ) — нагадування про закінчення термінів виконання завдань
 • ПОВІДОМЛЕННЯ (В СИСТЕМІ) — відправлення/отримання повідомлень в системі учасникам обробки при надходженні нового документа/завдання, зміну статусу обробки; настроювання отримання повідомленні на рівні користувачів.
 • ПОШУК ДОКУМЕНТІВ — по реквізитах; по контексту; по штрих-коду.
 • ЗВІТНІСТЬ І ДРУКОВАНІ ФОРМИ.
 • ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВ І ПОВНОВАЖЕНЬ — делегування прав на рівні користувача (автоматична передача прав обробки документів/завдань від одного користувача до іншого) на певний період; управління списком делегованих прав; можливість входу в Систему під делегованими правами.
 • НОРМАТИВНО ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ — види документів та журнали обліку; користувачі та групи; персонал; підрозділ; організації (Контрагенти); організаційна структура; прості довідники.
 • ЖУРНАЛИ КОРИГУВАНЬ.
 • ДОМЕННА АВТОРИЗАЦІЯ.
 • WEB КЛІЄНТ.
 • НАЛАШТУВАННЯ ПРАВИЛ ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ — гнучкі правила формування реєстраційного номера; гнучке управління набором реквізитів в реєстраційній картці документа.
 • ШАБЛОНИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І СТАДІЙ ОБРОБКИ — можливість застосування готових стадій обробки при створенні нових бізнес-процесів.
 • ГНУЧКІ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ДОСТУПІВ — до документів, завдань, вкладень, пошуку; на рівні бізнес-процесу; на рівні користувача/групи користувачів.
 • АДМІНІСТРУВАННЯ — обслуговування БД — Аудит БД.

Програмний продукт передбачає окремі додаткові опції у спеціалізованому розділі Магазина додатків MASTER, де доступні наступні функціональні розширення:

 • MASTER:Електронний архів
 • MASTER:Реєстр документів
 • MASTER:Договори
 • MASTER:Обмін з ДП/філіалами
 • MASTER:Процеси на контролі
 • MASTER:Аналітика
 • MASTER:Інтеграція з e-mail
 • MASTER:Інтеграція з СЄВ
 • MASTER:Інтеграція з сайтом
 • MASTER:Plag-in (e-mail, MS Word)
 • MASTER:Моб.додаток "SmartManager"
 • MASTER:Моб.додаток "SmartTasks"
 • MASTER:Планування завантаження персоналу
 • MASTER:SLA бізнес-процесів
 • MASTER:Облік часу виконання
 • MASTER:Шаблони резолюцій
 • MASTER:Шаблони списків виконавців
 • MASTER:Нормативно-правові акти
 • MASTER:Робота з довільними завданнями
 • MASTER:Контроль виконавчої дисципліни
 • MASTER:Обговорення (чат)

Для замовлення MASTER:Документообіг зайдіть на сторінку програмного продукту та заповніть форму замовлення або звертайтеся до Команди з продажів MASTER-рішень: тел.: +38 (044) 333 444 7 або email: support@masterbuh.com

З технічних питань звертайтеся у Центру підтримки MASTER: тел.: +38 (044) 333 444 7 або email: sales@masterbuh.com

З питань партнерських продажів звертайтеся до Команди по роботі з партнерами: тел.: +38 (044) 333 444 7 або email: partners@masterbuh.com

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ