MASTER:Документообіг — програмний продукт для ведення внутрішнього документообігу в державному секторі | MASTER

MASTER:Документообіг — програмний продукт для ведення внутрішнього документообігу в державному секторі

4046 0

MASTER:Документообіг передбачає роботу з усіма типами документів що використовуються в державних структурах: вхідні, вихідні, службові, організаційно-розпорядчі документи; звернення громадян, публічні запити, тощо.

Рішення повністю автоматизує роботу по обробці, створення, узгодження, корегування документів, контролем поставлених завдань.

MASTER:Документообіг — це базовий набір необхідних держустановам функцій, що дозволяють вирішувати задачі, пов’язані з роботою з документами, зі зверненнями громадян, публічними запитами, ЕЦП.

MASTER:Документообіг розроблений спеціально для українського ринку. Розробка програми здійснена програмістами із багаторічним досвідом впровадження ІТ-рішень на підприємствах України у співпраці з досвідченими бухгалтерами.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

 • модуль ДОКУМЕНТООБІГ
  — SMART MANAGER — завдання і документи; на контролі; бізнес-процеси на контролі.
  — АНАЛІТИКА — аналіз бізнес-процесів.
  — РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ — реєстр передачі оригіналів.
  — СЕВ — СЕВ. вхідні документи; СЕВ. вихідні документи; СЕВ. журнал обміну пакетами.
  — ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ — типи інтеграцій; web-сервіс. Облікові дані для вхідних підключень.
  — ДОВІДНИКИ — види документів; види документів; види оригіналів документів; теми документів; види контролю; види доставки; типи завдань; папки завдань; списки виконавців; помічними виконавців; типи зв’язків документів.
  — НАЛАШТУВАННЯ — налаштування доступу до оригіналів документів; налаштування меню.
 • модуль ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; документи; довідники до документів; звіти, налаштування, інше.
 • модуль АДМІНІСТРУВАННЯ користувачі; параметри; головне меню; база; планувальник завдань; вивантаження журналів; обслуговування; управління ліцензією; резервне копіювання; методи RRT; бібліотеки коду; додатки; комплекти; управління обміном конфігурацій; робочі інструкції; управління HTML-контентом; конструктори; журнал коригувань.

У програмному продукті реалізовані наступні функціональні можливості:

 • ДОКУМЕНТИ — вхідні, вихідні, службові, організаційно-розпорядчі документи.
 • ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН, ПУБЛІЧНІ ЗАПИТИ.
 • ПОТОКОВЕ СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ — автоматичний підрахунок кількості відсканованих сторінок; сканування з додаванням в наявний файл; розпізнавання тексту засобами Google.
 • ШТРИХ-КОДУВАННЯ — лінійний; QR code.
 • ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ (ВСІХ АКРЕДИТОВАНИХ ЦСК) НА РІЗНИХ НОСІЯХ В Т.Ч. ФАЙЛОВИЙ — при створенні документа, узгодженні документа, підписанні/затвердження документа, відправленні документа.
 • ВБУДОВАНІ КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЦСК (ІІТ).
 • КОЛЕКТИВНА РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ/ЗАВДАННЯМИ — одночасна робота з документом декількома користувачами; розподіл документів/завдань на групу користувачів; розподілу документів/завдань на виконавців в рамках групи користувачів.
 • УЗГОДЖЕННЯ (ВІЗУВАННЯ) ДОКУМЕНТІВ — список узгоджувальних осіб (гнучке визначення порядку узгодження: паралельне, послідовне); можливість автоматичного формування переліку узгоджувальних осіб в розрізі виду документа; перелік обов'язкових/необов'язкових узгоджувальних; результати узгодження (лист погодження: електронний і паперовий вигляд з факсиміле); можливість узгодження з зауваженнями.
 • ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ — перелік осіб на ознайомлення; обов'язкове ознайомлення з ЕЦП; результати ознайомлення (лист ознайомлення: електронний і паперовий вигляд з інформацією про ЕЦП).
 • ВЕРСІЙНІСТЬ — створення версій документів (з інформацій про створення); зберігання всіх версій до документа; перемикання між версіями; підписання версій; порівняння версій.
 • ШАБЛОНИ ДОКУМЕНТІВ — створення документів по шаблонах в розрізі видів документів.
 • СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ВКЛАДЕННЯМИ РІЗНИХ ФОРМАТІВ.
 • СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ДОКУМЕНТАМИ — різні види зв'язків; можливість множинного вибору документів при створенні зв'язку.
 • РЕЗОЛЮЦІЙ (ЗАВДАННЯ) ДО ДОКУМЕНТА — створення резолюцій (завдань) до документа; побудова дерева резолюцій; формування складних резолюцій; визначення ролі Виконавця в резолюції.
 • РОБОТА З ЗАВДАННЯМИ — виконання завдань (резолюцій) до документа; розставлення пріоритетів; можливість повернення завдання Ініціатору для зміни виконавця/планового рядка виконання; створення довільних завдань (доручень, зустрічей, ...); приватне планування.
 • ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ/ЗАВДАНЬ НА РІВНІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА (ВИКОНАВЦЯ) — попередня обробка документів/завдань на рівні помічника потім передача на розгляд керівнику; фільтр оброблених документів на рівні Помічника/Керівника.
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ) — постановка на контроль; моніторинг контрольних документів/завдань; підтвердження виконання і зняття з контролю
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ ПІДЛЕГЛИМИ НА РІВНІ КЕРІВНИКА — моніторинг завдань/документів знаходяться в роботі у підлеглих співробітників.
 • КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ НА РІВНІ ВИКОНАВЦЯ — автоматичний розподіл завдань по теках/ пріоритетам; індикатори важливості; автоматичні колірні індикатори для термінів виконання; проставляння ознаки "В роботі".
 • ІСТОРІЯ ПО ДОКУМЕНТУ (ПОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ДОКУМЕНТА) — інформація про: створення документа, поточне місцезнаходження документа і виконавців, рух документа (час перебування на стадії обробки), виконавців, створення/виконанні завдань до документа, доданих зв'язках до документа.
 • ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАРШРУТУ ПРОХОДЖЕННЯ — візуальна схема бізнес-процесу (стадії обробки, умови переходу, ролі, етапи); відзначено поточну стадію обробки.
 • НАГАДУВАННЯ (В СИСТЕМІ) — нагадування про закінчення термінів виконання завдань
 • ПОВІДОМЛЕННЯ (В СИСТЕМІ) — відправлення/отримання повідомлень в системі учасникам обробки при надходженні нового документа/завдання, зміну статусу обробки; настроювання отримання повідомленні на рівні користувачів.
 • ПОШУК ДОКУМЕНТІВ — по реквізитах; по контексту; по штрих-коду.
 • ЗВІТНІСТЬ І ДРУКОВАНІ ФОРМИ.
 • ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВ І ПОВНОВАЖЕНЬ — делегування прав на рівні користувача (автоматична передача прав обробки документів/завдань від одного користувача до іншого) на певний період; управління списком делегованих прав; можливість входу в Систему під делегованими правами.
 • НОРМАТИВНО ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ — види документів та журнали обліку; користувачі та групи; персонал; підрозділ; організації (Контрагенти); організаційна структура; прості довідники.
 • ЖУРНАЛИ КОРИГУВАНЬ.
 • ДОМЕННА АВТОРИЗАЦІЯ.
 • WEB КЛІЄНТ.
 • НАЛАШТУВАННЯ ПРАВИЛ ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ — гнучкі правила формування реєстраційного номера; гнучке управління набором реквізитів в реєстраційній картці документа.
 • ШАБЛОНИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І СТАДІЙ ОБРОБКИ — можливість застосування готових стадій обробки при створенні нових бізнес-процесів.
 • ГНУЧКІ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ДОСТУПІВ — до документів, завдань, вкладень, пошуку; на рівні бізнес-процесу; на рівні користувача/групи користувачів.
 • АДМІНІСТРУВАННЯ — обслуговування БД — Аудит БД.

Програмний продукт передбачає окремі додаткові опції у спеціалізованому розділі Магазина додатків MASTER, де доступні наступні функціональні розширення:

 • MASTER:Електронний архів
 • MASTER:Реєстр документів
 • MASTER:Договори
 • MASTER:Обмін з ДП/філіалами
 • MASTER:Процеси на контролі
 • MASTER:Аналітика
 • MASTER:Інтеграція з e-mail
 • MASTER:Інтеграція з СЄВ
 • MASTER:Інтеграція з сайтом
 • MASTER:Plag-in (e-mail, MS Word)
 • MASTER:Моб.додаток "SmartManager"
 • MASTER:Моб.додаток "SmartTasks"
 • MASTER:Планування завантаження персоналу
 • MASTER:SLA бізнес-процесів
 • MASTER:Облік часу виконання
 • MASTER:Шаблони резолюцій
 • MASTER:Шаблони списків виконавців
 • MASTER:Нормативно-правові акти
 • MASTER:Робота з довільними завданнями
 • MASTER:Контроль виконавчої дисципліни
 • MASTER:Обговорення (чат)

Для замовлення MASTER:Документообіг зайдіть на сторінку програмного продукту та заповніть форму замовлення або звертайтеся до Команди з продажів MASTER-рішень: тел.: +38 (044) 333 444 7 або email: support@masterbuh.com

З технічних питань звертайтеся у Центру підтримки MASTER: тел.: +38 (044) 333 444 7 або email: sales@masterbuh.com

З питань партнерських продажів звертайтеся до Команди по роботі з партнерами: тел.: +38 (044) 333 444 7 або email: partners@masterbuh.com

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%