Навчальний курс: Функціональні можливості модулів «Зарплата» і «Кадри» програмного продукту MASTER:Бюджетні установи для навчальних закладів

Навчальний курс: Функціональні можливості модулів «Зарплата» і «Кадри» програмного продукту MASTER:Бюджетні установи для навчальних закладів

Форма навчання: дистанційна з використанням інтернет-платформи Microsoft Teams.

Тривалість курсу: 6 академічних годин.

Мета навчального курсу:
— ознайомлення з основними принципами обліку та механізмами реалізації розрахунку зарплати в програмному продукті MASTER:Бюджетні установи;
— ознайомлення з особливостями додатку MASTER:Освіта;
— формування цілісного розуміння про функціонал типової конфігурації MASTER:Бюджетні установи та про особливості використання модулів «Зарплата» і «Кадри» в освітніх закладах;
— набуття практичних навичок використання функціональних можливостей прикладного рішення;
— сприяння підвищенню рівня професійних компетентностей учасників навчального курсу.

Цільова група: Курс корисний для головних бухгалтерів, економістів, кадровиків, бухгалтерів по заробітній платі, які бажають ознайомитись з функціоналом та набути навички для роботи в програмі MASTER.

Рівень підготовки учасників навчального курсу:
— володіння ПК на базовому рівні;
— знайомство з платформою MASTER, https://masterbuh.com

Додаткова інформація про курс: Демонстрація програми буде здійснюватися на прикладі бюджетної установи.

РЕСУРСИ:
— інсталяція MASTER:Бюджетні установи;
— доступ до мережі Інтернет;
— наявність гарнітури (навушники та мікрофон).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Після проходження навчального курсу учасники курсу будуть знати:

— Функціональні можливості конфігурації MASTER:Бюджетні установи для навчальних закладів;
— Принципи та послідовність роботи з функціоналом;
— Особливості організації кадрового обліку та нарахування заробітної плати в MASTER:Бюджетні установи.

Учасники навчального курсу будуть вміти:
— Правильно  заповнювати кадрову інформацію та формувати  кадрові документи;
— Грамотно формувати тарифікацію відповідно до типу навчального закладу (дитячі садки, школи, коледжі, музичні школи);
— Формувати всі необхідні первинні документи для нарахування заробітної плати;
— Впевнено проводити розрахунок та виплату заробітної плати в програмному продукті;
— Формувати платіжні відомості;
— Формувати бухгалтерські проведення та меморіальний ордер №5;
— Аналізувати облікову інформацію та розуміти способи накопичення її у програмі;
— Формувати звітність.

ПРОГРАМА

МОДУЛЬ 1

Розділ 1. Вступна частина

— Основні принципи обліку та механізми реалізації розрахунку зарплати в MASTER:Бюджетні установи;
— Характеристики програмного продукту;
— Особливості додатку MASTER:Освіта;
— Налаштування параметрів установи в MASTER:Бюджетні установи.

МОДУЛЬ 2

Розділ 2. Модуль «Кадри»

1 Основні положення та організація модуля Кадри
2 Штатний розпис:

— довідник підрозділів та ієрархія;
— формування штатного розпису;
— зміна штатного розпису;
— зв’язок штатного розпису з картотеками модуля;
— друковані форми/звіти.
3 Кадровий облік:
— особові картки та призначення/переміщення;
— облік фізичних осіб, з якими укладено договори ЦПХ;
— накази на прийняття/переміщення/звільнення працівників;
— види стажу та особливості його обліку в програмі;
— кадровий облік в інших картотеках модулях.
4 Тарифікаційні списки педагогічного персоналу:
— формування тарифікаційних списків для дитячих садків;
— формування тарифікаційних списків для шкіл;
— формування тарифікаційних списків для коледжів;
— формування тарифікаційних списків для музичних шкіл;
— друковані форми.
5 Відпустки:
— періоди використання відпусток та графік відпусток;
— створення документів відпусток,
6 Лікарняні, документи по середньому.
7 Кадрові звіти.

МОДУЛЬ 3

Розділ 3. Облік робочого часу

— Календар;
— Графік роботи;
— Коди днів;
— Фонди робочого часу;
— Табель обліку робочого часу.

МОДУЛЬ 4

Розділ 4. Розрахунок документів по середньому

— Відпустки;
— Лікарняні;
— Формування Заявки-ФСС;
— Документи по середньому.

МОДУЛЬ 5

Розділ 5. Нарахування/утримання

— Разові нарахування.
— Умовно-постійні нарахування.
— Разові утримання.
— Умовно-постійні утримання.

МОДУЛЬ 6

Розділ 6. Розрахунок заробітної плати

— Складові функціоналу розрахунку заробітної плати:
     — структура загального розрахунку заробітної плати;
     — налаштування.
— Карткові рахунки.
— Розрахунок заробітної плати (авансу).
— Платіжні відомості.
— Підсумки зарплати.
— Розподіл зарплати за рахунками та аналітиками.
— Друковані форми.

МОДУЛЬ 7

Розділ 7. Бухгалтерські проведення

— Формування бухгалтерських проведень.
— Налаштування та формування Меморіального ордера № 5.
— Оборотно-сальдова відомість.
— Закриття/відкриття періоду.

МОДУЛЬ 8

Розділ 8. Звітність

— Об’єднаний Звіт по ЄСВ та 1-ДФ.
— Регламентована звітність (1-ПВ, Звіт 3-борг(місячна), Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів 10-ПОІ (річна)).

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ