MASTER:Бюджетні установи. Демо-версія діє 30 днів

Програмний продукт для ведення комплексного обліку бюджетних установ: планування та фінансування, бухгалтерського обліку та обліку зарплати і кадрів.

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ — кошторис, реєстри змін, розподіли асигнувань, облік по підпрограмам та галузевим КЕКВ (2281, 2282, 3110).

БАНК — СДО «Клієнт казначейства -Казначейство», зобов’язання, контроль з кошторисом, звіти.

КАСА — документи каси, касова книга, розрахунки з підзвітними особами, звіти.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ — картотека ОЗ та МНМА, додаткові аналітичні розрізи, документи руху ОЗ та МНМА, амортизація, звіти.

ПОСЛУГИ — надані та отримані послуги, акти звірки з контрагентами, звіти.

СКЛАД — картотека ТМЦ, документи руху ТМЦ, облік по підрозділам, складо-місцям, МВО, інвентаризація, звіти.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК — вхідні та вихідні податкові накладні, реєстри ПН, імпорт та експорт в XML.

КАДРИ — штатний розпис, особові картки, накази, відпустки, лікарняні, стажі, пільги, інвалідність.

ЗАРПЛАТА — табель обліку робочого часу, розрахунок авансу та зарплати, відпусток, лікарняних листів, разові та постійні нарахування, утримання, платіжні відомості, звітність по ЄСВ, 1 ДФ.

ОПЕРАЦІЇ — виставлення початкових залишків, бухгалтерські довідки, закриття рахунків в кінці року та кварталу, закриття звітного періоду.

ЗВІТИ — меморіальні ордери, журнал-головна, картки аналітичного обліку, фінансова та бюджетна звітність, звітність по ПДВ.

ДОВІДНИКИ — КПКВ, фонди, коди доходів, КЕКВ, підрозділи, контрагенти, допустимі кореспонденції рахунків.

АДМІНІСТРУВАННЯ — користувачі, налаштування прав, налаштування меню, обслуговування інформаційної бази, конструктори, планувальник завдань.

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%