MASTER:Бюджетні установи. Демо-версія діє 30 днів

Програмний продукт для ведення комплексного обліку бюджетних установ: планування та фінансування, бухгалтерського обліку та обліку зарплати і кадрів.

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ — кошторис, реєстри змін, розподіли асигнувань, облік по підпрограмам та галузевим КЕКВ (2281, 2282, 3110).

БАНК — СДО «Клієнт казначейства -Казначейство», зобов’язання, контроль з кошторисом, звіти.

КАСА — документи каси, касова книга, розрахунки з підзвітними особами, звіти.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ — картотека ОЗ та МНМА, додаткові аналітичні розрізи, документи руху ОЗ та МНМА, амортизація, звіти.

ПОСЛУГИ — надані та отримані послуги, акти звірки з контрагентами, звіти.

СКЛАД — картотека ТМЦ, документи руху ТМЦ, облік по підрозділам, складо-місцям, МВО, інвентаризація, звіти.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК — вхідні та вихідні податкові накладні, реєстри ПН, імпорт та експорт в XML.

КАДРИ — штатний розпис, особові картки, накази, відпустки, лікарняні, стажі, пільги, інвалідність.

ЗАРПЛАТА — табель обліку робочого часу, розрахунок авансу та зарплати, відпусток, лікарняних листів, разові та постійні нарахування, утримання, платіжні відомості, звітність по ЄСВ, 1 ДФ.

ОПЕРАЦІЇ — виставлення початкових залишків, бухгалтерські довідки, закриття рахунків в кінці року та кварталу, закриття звітного періоду.

ЗВІТИ — меморіальні ордери, журнал-головна, картки аналітичного обліку, фінансова та бюджетна звітність, звітність по ПДВ.

ДОВІДНИКИ — КПКВ, фонди, коди доходів, КЕКВ, підрозділи, контрагенти, допустимі кореспонденції рахунків.

АДМІНІСТРУВАННЯ — користувачі, налаштування прав, налаштування меню, обслуговування інформаційної бази, конструктори, планувальник завдань.

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ