КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТАТУС  «СЕРТИФІКОВАНИЙ ЦЕНТР АКАДЕМІЇ MASTER-РІШЕНЬ»

СТАРТ НАВЧАНЬ 4 червня 2018 року 

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 

Статус «Сертифікований центр Академії MASTER-рішень» надано кафедрі обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету.

Кафедра обліку та оподаткування є провідною в Україні з підготовки фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування" ("Облік і аудит") та забезпечує викладання облікових дисциплін для усіх інших спеціальностей КНТЕУ.

По завершенню навчання випускники набувають здатність формувати модель обліково–аналітичної інформаційної системи з урахуванням особливостей діяльності суб’єктів господарювання та вимог інформаційних запитів різних користувачів; будуть спроможні здійснювати контроль даних бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів господарювання; аналізувати дані обліку та звітності підприємств з метою моделювання управлінських рішень і оцінювання ефективності їх діяльності.

ВЕБ-САЙТ www.knteu.kiev.ua

АДРЕСА 02156, м. Київ, вул. Кіото, буд. 19

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ