ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТАТУС ПАРТНЕР З НАВЧАННЯ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ є однією з базових кафедр факультету обліку та фінансів, яка постійно і наполегливо розвиває здобуті напрацювання, досліджує сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та оподаткування в умовах глобалізації економіки.

Створене середовище творчого, інтелектуального, культурного спілкування спрямоване на формування світогляду студентської молоді. 

Розвиток даного напряму можливий за рахунок існуючих традицій кафедри, участі у проведенні наукових та культурних заходів як у рамках кафедри, факультету, так і університету в цілому. 

Студенти-обліковці беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, є активними учасниками університетських та всеукраїнських олімпіад, а також міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій.

САЙТ www.lutsk-ntu.com.ua

АДРЕСА 43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%