ВОЛИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВОЛИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СТАТУС ПАРТНЕР З НАВЧАННЯ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдяки розвиненій матеріально-технічній базі та застосуванню в навчальному процесі інноваційних технологій, коледж випускає спеціалістів з високим рівнем знань, практичних навичок та здатністю до самостійного прийняття управлінських рішень. 

Навчання у Волинському коледжі Національго університету харчових технологій – гарантія якісної підготовки, а також гарна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом коледжу і високою кваліфікацією його фахівців.

САЙТ www.vocnuft.volyn.ua 

АДРЕСА 43016, м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ