MASTER:Бюджетування | MASTER

Бюджетування

Модуль Бюджетування — забезпечує фінансовому менеджменту інструменти для оперативного планування, допомагає спланувати майбутні операції і спрогнозувати плановий Баланс, Фінансовий результат і Рух грошових коштів.

Модуль забезпечує можливість формувати:

Бюджет продаж
План виробництва
Норми матеріальних і трудових витрат
Страховий запас матеріалів
Планову калькуляцію
План закупок
Бюджет капітальних інвестицій
Бюджет амортизаційних відрахувань
Бюджет фонду оплати праці
Бюджет фінансових витрат
Бюджет інших доходів і витрат

За результатами сформованих Бюджетів Ви зможете:
— визначити центри доходів та витрат;
— чітко планувати рух коштів в розрізі окремих структурних одиниць;
— класифікувати основні статті доходів і витрат;
— проводити по факторний аналіз відхилень планових і фактичних показників.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ