MASTER:Електронний архів | MASTER

MASTER:Електронний архів

Додаток до програмного продукту MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ MASTER:Електронний архів забезпечує реалізацію наступного функціоналу:

  • ведення НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ — для систематизації та класифікації документів;
  • формування СПРАВ — групування виконаних документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;
  • формування ОПИСІВ СПРАВ;
  • формування АКТІВ НА ЗНИЩЕННЯ.

Організація електронного архіву на підприємстві забезпечить

  • зручний і швидкий пошук потрібної документації;
  • впорядковане та безпечне зберігання інформації;
  • обмеження несанкціонованого доступу до даних;
  • вивільнення офісних площ від накопичених паперів;
  • захист документації від безповоротної втрати або пошкодження.

Користуйтеся із задоволенням!

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%