MASTER:Елеватор | MASTER

MASTER:Елеватор

Додаток до програмних продуктів MASTER:Бухгалтерія та MASTER:Агро MASTER:Елеватор розроблений для ведення кількісно-якісного обліку зерна на елеваторі та ведення контрактно-договірного обліку на елеваторі.

За допомогою додатка MASTER:Елеватор можливо оперативно вести кількісно-якісний облік зерна на елеваторах, вести облік робіт, виконаних для контрагента в рамках договорних відносин.

Даний функціонал призначений для полегшення ведення обліку руху зерна на елеваторі, ведення контрактно-договірного обліку на елеваторах.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ MASTER:ЕЛЕВАТОР

 • ведення контрактно-договірного обліку між елеватором та контрагентами;
 • ведення партійного обліку зерна на елеваторі;
 • відображення документів приходів зерна від контрагентів;
 • відображення документів руху, переоформлення та підробки зерна на елеваторі;
 • відображення документів відвантаження зерна контрагентам;
 • відображення послуг, наданих елеватору контрагентам, в рамках договорів елеваторного збереження/підробки;
 • інтеграція з ваговим обладнанням;
 • відображення звітів про рух зерна, якість зерна;
 • ведення цінової політики послуг елеватора.

СКЛАД ДОДАТКА MASTER:ЕЛЕВАТОР

 • ДОКУМЕНТИ - Встановлення цін.
 • ПРИХІД ЗЕРНА -  Попередня реєстрація партії; ТТН (надходження автотранспортом); ТТН (надходження залізничним транспортом); Налаштування вагів.
 • ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІДРОБКА - Сушка-очистка (ф.34); Переоформлення партії; Акт-розрахунок (коригування партії); Переміщення партії; Виставлення початкових залишків зерна; Акт ліквідації відходів.
 • ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА - Наказ на відвантаження; ТТН (вивезення автотранспортом); ТТН (вивезення залізничним транспортом).
 • РОЗРАХУНОК ПОСЛУГ - Розрахунок вартості зберігання зерна; Послуги елеватора.
 • ЗВІТИ - Ваговий журнал (прихід-витрата); Якість зерна; Послуги; Форма 36; Форма 36 (план).
 • ДОВІДНИКИ - Контрагенти; Договори; Культури; Види робіт; Склади; Лабораторні показники; Цінник.

"ДОКУМЕНТИ"

 • Документ "Встановлення цін Елеватор" - призначений для встановлення цінової політики послуг елеватора.

"ПРИХІД ЗЕРНА"

 • Документ "ТТН (надходження автотранспортом)" - призначений для фіксації приходу зерна від контрагента в рамках договору за допомогою автотранспорту. Документ може формувати партію в рамках договору або доповняти існуючу партію. В документі є можливість отримувати вагу з вагового обладнання. Присутня можливість фіксації показників зерна, що надходить та фіксувати послуги, надані в рамках приходу зерна;
 • Документ "ТТН (надходження автотранспортом)" - призначений для фіксації приходу зерна від контрагента в рамках договору за допомогою залізничного транспорту. Документ може формувати партію в рамках договору або доповняти існуючу партію. В документі є можливість отримувати вагу з вагового обладнання Присутня можливість фіксації показників зерна, що надходить та фіксувати послуги, надані в рамках приходу зерна;
 • Налаштування вагів - довідник, який допомагає фіксувати вагове обладнання, присутнє в мережі елеватора та його адресу в мережі (рекомендується підключення за допомогою обладнання MOXA).

"ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІДРОБКА"

 • Документ "Сушка-очистка (ф.34)" - призначений для фіксації факту підробки зерна. Існує можливість підробляти частину партії. Присутня можливість зміни класності зерна в результаті підробки, зміни показників зерна, фіксації відходів, які повертаються та невідворотних відходів;
 • Документ "Переоформлення партії" - призначений для переоформлення партії або її частини з одного договору на інший;
 • Документ "Акт-розрахунок (коригування партії)" - призначений для фіксації будь-якого руху зерна в період його перебування на елеваторі та для коригування ваги та показників безпосередньо перед відвантаженням;
 • Документ "Переміщення партії" - призначений для фіксації переміщення партії або її частини між складами або матеріально-відповідальними особами;
 • Документ "Виставлення початкових залишків зерна" - документ, який дозволяє виставити залишки зерна в розрізі партій в момент початку роботи в програмі;
 • Документ "Акт ліквідації відходів" - документ, який дозволяє фіксувати в програмі факт знищення невідворотних відходів.

"ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА"

 • Документ "Наказ на відвантаження" - призначений для фіксації в системі наказу на відвантаження зерна контрагента;
 • Документ "ТТН (вивезення автотранспортом)" - призначений для фіксації в системі відвантаження зерна (партії або її частини) в рамках договору збереження / підробітку зерна за допомогою автотранспорту;
 • Документ "ТТН (вивезення залізничним транспортом)" - призначений для фіксації в системі відвантаження зерна (партії або її частини) в рамках договору збереження / підробітку зерна за допомогою залізничного транспорту.

"РОЗРАХУНОК ПОСЛУГ"

 • Документ "Розрахунок вартості зберігання зерна" - призначений для розрахунку вартості зберігання партії за період з урахуванням зміни ваги зерна за період;
 • Документ "Послуги елеватора" - призначений для відображення послуг, які були надані елеватором для контрагента в рамках договору збереження / підробітку.

"ЗВІТИ"

 • Звіт "Ваговий журнал (прихід-витрата)" - звіт, який призначений для відображення руху зерна через вагову за вказаний період. В звіті також відображається напрямок руху, номенклатура;
 • Звіт "Якість зерна" - звіт для відображення динаміки зміни якості зерна за вказаний період;
 • Звіт "Послуги" - звіт для відображення послуг, які були надані елеватором для контрагента за період;
 • Звіт "Форма 36" - звіт для відображення руху зерна на елеваторі за період в розрізі партій, контрагентів та документів.

"ДОВІДНИКИ"

 • Довідник "Контрагенти" - довідник, який містить в собі перелік контрагентів, які взаємодіють з елеватором, їх контактних осіб, банківських рахунків, тощо;
 • Довідник "Договори" - довідник, що містить в собі договори зберігання/підробітку зерна на елеваторі;
 • Довідник "Культури" - довідник, що містить в собі перелік культур та відходів, з якими іде робота на елеваторі;
 • Довідник "Види робіт" - довідник, що містить в собі перелік послуг, які може надавати елеватор;
 • Довідник "Склади" - довідник, що містить в собі структуру підрозділів та складів (як реальних, так і віртуальних) на елеваторі;
 • Довідник "Лабораторні показники" - довідник, що містить лабораторні показники, які фіксуються в ході руху зерна на елеваторі;
 • Довідник "Цінник" - довідник, що містить в собі періодичну розцінку послуг, які може надавати елеватор.

Користуйтеся із задоволенням!

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ