MASTER:Тік | MASTER

Тік

Додаток до програмного продукту MASTER:Агро MASTER:Тік розроблений для ведення кількісно-якісного обліку зерна на току.

За допомогою додатка MASTER:Тік можливо оперативно вести кількісний облік зерна на току, вести облік робіт, виконаних на току.

Даний функціонал призначений для полегшення ведення обліку руху зерна на току.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ MASTER:ТІК
1. ведення обліку руху зерна на току;
2. ведення обліку приходу зерна з поля;
3. ведення обліку підробки зерна на току;
4. ведення обліку приходу по талонам або путівкам водія.

СКЛАД ДОДАТКА MASTER:ТІК
1. ЗВАЖУВАННЯ - Робоче місце вагаря, Журнал вагаря, Транспортування зерна, Відвантажування зерна.
2. ПОЛЕ - Видача талонів, Списання талонів, Відправлення зерна з поля, Прихід зерна з поля
3. ПІДРОБІТОК - Акт підробітку зерна.
4. РЕЄСТРИ - Реєстр зважування вантажів, Реєстр видачі талонів, Реєстр вивантаження зерна з бункера, Реєстр вивантаження зерна з комбайна, Реєстр приймання зерна вагарем, Реєстр приймання зерна від водія, Реєстр ТТН,
5. ЗВІТИ - Прихід зерна, Витрата зерна, Залишок зерна, Відомість руху зерна

ЗВАЖУВАННЯ
1. Механізм "Робоче місце вагаря" - призначений для ергономізації робочого місця вагаря. В даному інтерфейсі є можливість реєструвати рух ТМЦ через вагову в журналі вагаря.
2. Документ "Журнал вагаря" - призначений для фіксації руху ТМЦ через вагову.
3. Документ "Транспортування зерна" - призначений для фіксації факту переміщення зерна між складами.
4. Документ "Відвантаження зерна" - призначений для фіксації факту вивантаження зерна з току.

ПОЛЕ
1. Документ "Видача талонів" - призначений для фіксації та друку виданих талонів водія/комбайнера/бункериста (форми 77 а-в).
2. Документ "Списання талонів" - призначений для фіксації факту списання невикористаних/втрачених талонів.
3. Документ "Відправлення зерна з поля" - призначений для фіксації факту видачі путівок водія.
4. Документ "Прихід зерна з поля" - призначений для фіксації підсумків по приходу зерна з поля за період.

ПІДРОБІТОК
1. Документ "Акт підробітку зерна" - призначений для фіксації факту підробітку зерна (сушки або очистки).

РЕЄСТРИ
Документ "Реєстр зважування вантажів" - призначений для фіксації зважувань на ваговій в формі реєстру.
Документ "Реєстр видачі талонів" - призначений для фіксації виданих талонів в розрізах співробітників, типів талонів.
Документ "Реєстр вивантаження зерна з бункера" - призначений для фіксації фактів вивантаження зерна з бункерів.
Документ "Реєстр вивантаження зерна з комбайна" - призначений для фіксації фактів вивантаження зерна з комбайнів.
Документ "Реєстр приймання зерна вагарем" - призначений для фіксації фактів приймання зерна вагарем (форма 78а).
Документ "Реєстр приймання зерна від водія" - призначений для фіксації фактів приймання зерна вагарем від водія з поля (форма 71а).
Документ "Реєстр ТТН" - призначений для підсумкової фіксації документів ТТН в зручному для читання вигляді.

ЗВІТИ
Звіт "Прихід зерна" - звіт, який призначений для відображення приходів зерна за вказаний період.
Звіт "Витрата зерна" - звіт, який призначений для відображення витрат зерна за вказаний період.
Звіт "Залишок зерна" - звіт для відображення залишків зерна на дату в розрізі типів культур та складів.
Звіт "Відомість руху зерна" - звіт для відображення руху зерна на току за період.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ