MASTER:Оперативний склад | MASTER

Оперативний склад

Додаток до програмних продуктів MASTER:Агро та MASTER:Бухгалтерія MASTER:Оперативний склад розроблений для ведення кількісного обліку товаро-матеріальних цінностей.

За допомогою додатка MASTER:Оперативний склад кожен комірник має можливість відображати надходження та вибуття матеріальних цінностей, звіряти їх залишки, друкувати ордери не використовуючи при цьому дані бухгалтерського обліку. 

Даний функціонал є чудовим рішенням для тих підприємств, склади зберігання яких розміщені на чималій відстані від адміністративних будівель, в яких розташована бухгалтерія.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
— відображення ордерів надходження матеріальних цінностей від постачальників та їх повернення від покупців;
— відображення документів відпуску продукції покупцям, повернення «бракованих» товарів постачальникам, видачу сировини чи матеріалів співробітникам підприємства;
— проведення документів переміщення матеріальних цінностей в розрізі складів та матеріально відповідальних осіб;
— отримання звітів про рух та залишки матеріальних цінностей в розрізі місць зберігання;
— формування Відомісті на видачу продукції за списком, при умові, що в одній Відомості можливо зазначити одну номенклатуру та безліч отримувачів;
— формування документів інвентаризації та за їх результатами проводити списання чи оприбуткування товарів;
— встановлення лімітів залишків ТМЦ на складі;
— друк матеріальних ярликів для відображення актуальної інформації по товарній позиції;
— проведення звірки даних складського та бухгалтерського обліків;
— ведення реєстрів передачі первинних документів до підрозділів бухгалтерії.

СКЛАД ДОДАТКА
ДОКУМЕНТИ — видатковий ордер; прибутковий ордер; видача по відомості; інвентаризація товарів на оперативному складі; встановлення лімітів залишку номенклатури на складі;
ЗВІТИ — відомість по товарам на складах; книга складського обліку; матеріальний ярлик; порівняння бухгалтерських та оперативних даних; реєстр приймання-здачі документів;
ДОВІДНИКИ — номенклатура.

ФУНКЦІОНАЛ "ДОКУМЕНТИ" MASTER:ОПЕРАТИВНИЙ СКЛАД
— документ "Прибутковий ордер" відображає надходження матеріальних цінностей від постачальників, їх повернення від покупців та інші надходження.
— документ "Видатковий ордер" відображає документи відпуску продукції покупцям, повернення «бракованих» товарів постачальникам, видачу сировини чи м матеріалів співробітникам підприємства та інші списання.
— документ "Переміщення" відображає переміщення матеріальних цінностей в розрізі складів та матеріально відповідальних осіб.
— документ "Видача по відомості" формує видачу продукції за списком, при умові, що в одній Відомості можливо зазначити одну номенклатуру та безліч отримувачів.
Інвентаризація товарів на складі формує документи інвентаризації та її результати.

Документ "Встановлення лімітів залишку ресурсів на складі" встановлює ліміти залишків ТМЦ на складі та так званий "відсоток для повідомлення". Тобто, у разі видачі ресурсу зі складу зі встановленим лімітом залишку 100 одиниць та зазначеним відсотком повідомлення 10% — програма при рознесенні документу (якщо залишок буде становити менше 110 одиниць) повідомить Вас про це. 

ФУНКЦІОНАЛ "ЗВІТИ" ДОДАТКА MASTER:ОПЕРАТИВНИЙ СКЛАД
— відомість товарів на складах дозволяє отримати інформацію про рух та залишки матеріальних цінностей в розрізі місць зберігання та матеріально відповідальних осіб;
 — книга складського обліку дозволяє отримати інформацію по ресурсу за такими критеріями як: дата надходження чи вибуття, первинний документ обліку руху, кількість ресурсу за документами, назва постачальника чи покупця, контрольний підпис та дата (про отримання чи відпуск).
— матеріальний ярлик надає інформацію по ресурсу: його код, характеристики, одиниці виміру, рівень запасу та наявна кількість.
— порівняння бухгалтерських та оперативних даних дозволяє проводити порівняння даних складського та бухгалтерського обліків;
— реєстр приймання/здачі документів використовується для введення даних по передачі первинних облікових документів до підрозділів бухгалтерії. .

Отримати демоверсію

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ