Погодження (візування) документів

Функціональна можливість модуля ДОКУМЕНТООБІГ — ПОГОДЖЕННЯ (ВІЗУВАННЯ) ДОКУМЕНТІВ охоплює:

  • список погоджувачів (гнучке визначення порядку погодження: паралельне, послідовне);
  • можливість автоматичного формування переліку погоджувачів в розрізі виду документа;
  • перелік обов'язкових/необов'язкових погоджувачів;
  • результати погодження (лист погодження: електронний і паперовий вигляд з факсиміле);
  • можливість погодження з зауваженнями.

Модуль «Документообіг»

  • ПІДРОЗДІЛИ — об’єкти функціонування; довідники підрозділів; типи підрозділів.
  • КОНТРАГЕНТИ — контрагенти; країни, міста, області, населені пункти.
  • НАЛАШТУВАННЯ — налаштування доступу до оригіналів документів; налаштування меню.
  • ДОВІДНИКИ — види документів; види оригіналів документів; теми документів; види контролю; види доставки; типи завдань; папки завдань; списки виконавців; помічники виконавців; типи зв'язків документів; прості довідники.
  • ПЕРСОНАЛ.


ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ