Функціональні додатки | MASTER

Функціональні додатки

Продукти
 • Не обрано
 • MASTER:Бухгалтерія
 • MASTER:Зарплата і Кадри
 • MASTER:Бюджетні установи
 • MASTER:Агро
 • MASTER:ЖКГ
 • MASTER:Retail
 • MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
 • MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК
 • MASTER:Медицина
 • MASTER:Освіта
 • MASTER:Елеватор
 • MASTER:HoReCa
 • MASTER:Поліклініка
 • MASTER:Стаціонар
 • MASTER:Військові частини

MASTER:Відправка розрахункових листків по email

Додаток дозволяє відправляти персональні розрахункові листи по заробітній платі працівникам на їх персональну електронну пошту.

MASTER:Оптимальні закупівлі

Додаток визначає оптимальну кількість продукції для закупівлі та моменту закупівлі, оптимізує ціни закупівлі й оптимізацію обігових коштів у запасах.

MASTER:Мобільна інвентаризація

Додаток для ведення інвентарного опису ТМЦ й ОЗ за допомогою мобільного додатку WMS, який оперує документами інвентарного опису на мобільному пристрої й є чудовим рішенням для автоматизації проведення інвентаризації.

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Додаток містить у собі функціонал, який дозволяє проводити операції з приймання готівкових коштів від покупців за надані послуги за допомогою касового апарату/фіскального реєстратора.

MASTER:Громадське харчування

Функціонал для ведення рецептур, складання технологічних і калькуляційних карт, виконувати контрольні функції на всіх стадіях придбання, виробництва та реалізації продукції громадського харчування.

MASTER:Агрономія

Додаток для ведення обліку фактичних затрат на польові роботи та робіт, виконаних на полі, забезпечує систематизацію робіт агронома та можливості збору фактичних затрат на вирощування культур.

MASTER:Тік

Додаток для ведення кількісно-якісного обліку зерна на току й обліку робіт, виконаних на току.


MASTER:Елеватор

Додаток для оперативного ведення кількісно-якісного обліку зерна на елеваторі та ведення контрактно-договірного обліку на елеваторі.

MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники)

Додаток для планування виробничого завантаження посівних площ на наступний рік згідно зазначених параметрів із можливістю створювати декілька сценаріїв планування для вибору оптимального.

MASTER:Оперативний склад

Додаток для ведення кількісного обліку товаро-матеріальних цінностей з можливістю відображати надходження та вибуття матеріальних цінностей, звіряти залишки, друкувати ордери не використовуючи при цьому дані бухгалтерського обліку. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ