Функціональні можливості

Продукти
 • Не обрано
 • MASTER:Бухгалтерія
 • MASTER:Зарплата і Кадри
 • MASTER:Бюджетні установи
 • MASTER:Агро
 • MASTER:ЖКГ
 • MASTER:МСФЗ
 • MASTER:Retail
 • MASTER:Документообіг. Комплексне рішення
 • MASTER:Документообіг
 • MASTER:HoReCa
 • MASTER:Документообіг. Обмін та облік
Модулі
 • Не обрано
 • Транспорт
 • Оренда землі
 • Бухгалтерія
 • Рослинництво
 • Тваринництво
 • Бухгалтерія /Бюджет/
 • Планування та фінансування
 • Зарплата
 • Кадри
 • Адміністрування
 • Довідники
 • Банк і каса
 • Продажі
 • Покупки
 • Склад
 • Виробництво
 • ОЗ І НМА
 • Податковий облік
 • Звіти
 • Операції
 • Банк /бюджет/
 • Каса /бюджет/
 • Необоротні активи /бюджет/
 • Послуги /бюджет/
 • Склад /бюджет/
 • Податковий облік /бюджет/
 • Операції /бюджет/
 • Звіти /бюджет/
 • Довідники /бюджет/
 • Документообіг
 • Побудинковий облік
 • Диспетчер ЖЕК
 • Розрахунки з населенням
 • Комунальні послуги
 • Документообіг /держава/
 • Електронний архів
 • Документообмін /для держави/

Звернення громадян

 • організація роботи відділів контролю та обробки звернень громадян;
 • подача звернення (документа);
 • реєстрація звернення (документа);
 • введення і формування даних про заявників (громадян та/ або організації);
 • постановка документа на контроль;
 • спрямування документа на розгляд;
 • введення резолюції, відправка на виконання;
 • виконання резолюції;
 • зняття документа з контролю;
 • створення звітів по виконанню;
 • робоа з проектами документів-відповідей;
 • фіксація зв'язків між документами (звернення-відповідь; пов'язані звернення тощо);
 • сповіщення учасників процесу обробки та заявника обігу;
 • поміщення виконаного документа в архів;
 • пошук інформації про заявників, звернення і виконавців.

Робота з документами


 • вхідні документи;
 • вихідні документи;
 • службові документи;
 • організаційно-розпорядчі документи;
 • потокове сканування документів;
 • колективна робота з документами/завданнями;
 • ознайомлення з документами.

Загальні довідники

 • бухгалтерські видання;
 • план рахунків;
 • підрозділи;
 • банки;
 • продажі і покупки;
 • товари, продукти і послуги;
 • документи;
 • довідники до документів;
 • звіти.

Кошторис

 • ведення кошторису і змін до нього, контроль виконання: кошторис, план асигнувань, довідки про зміни в розрізі КЕКВ та КПКВК, заявки на фінансування, розподіл відкритих асигнувань;

 • облік договорів: аналітичний облік розрахунків в розрізі договорів та первинних документів;

 • формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень на підставі введених первинних документів та з контролем кошторисних призначень.

Фінансування

 • облік та аналіз фінансування ієрархії підвідомчих установ в розрізі налаштованих в програмі аналітик (КПКВК/КФК, Фондів, КЕКВ, КДБ);

 • контроль відповідальності сум кошторису, плану асигнувань та розподілів відкритих асигнувань;

 • аналіз стану фінансування в будь-яких розрізах на вказаний користувачем момент часу, співставлення даних планового фінансування з фактичним фінансуванням.

Облік фінансово-господарських операцій

 • реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань;

 • формування реєстрів юридичних та фінансових зобов'язань;

 • реєстр платіжних документів;

 • реєстрація та обробка первинних банківських та касових документів;

 • облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) та іншими рахунками;

 • формування касової книги, вкладного аркуша касової книги;

 • облік розрахунків з дебіторами/кредиторами (покупцями/замовниками).

Облік основних засобів (ОЗ) та необоротних матеріальних активів (НМА)

 • здійснення обліку надходжень, переміщення і вибуття основних засобів (ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (НМА);

 • ведення картотеки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

 • ведення інвентарної картки;

 • нарахування амортизації (зносу);

 • друк облікових форм;

 • облік дорогоцінних металів.

Облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

 • облік надходжень, переміщення та вибуття ТМЦ та МШП, бланків суворої звітності;

 • підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін.);

 • отримання оборотних відомостей у розрізі первинних документів, матеріально-відповідальних осіб та найменувань матеріальних цінностей у кількісному та сумовому виразі;

 • формування та друк інвентаризаційних документів;

 • формування звітів про наявність та рух матеріальних цінностей.

Облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

 • облік надходження, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ та МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній та іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка.

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" UKRSIBBANK

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ