Функціональні можливості

Продукти
 • Не обрано
 • MASTER:Бухгалтерія
 • MASTER:Зарплата і Кадри
 • MASTER:Бюджетні установи
 • MASTER:Агро
 • MASTER:ЖКГ
 • MASTER:Retail
 • MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
 • MASTER:HoReCa
 • MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК
Модулі
 • Не обрано
 • Транспорт
 • Оренда землі
 • Бухгалтерія
 • Рослинництво
 • Тваринництво
 • Бухгалтерія /Бюджет/
 • Планування та фінансування
 • Зарплата
 • Кадри
 • Адміністрування
 • Довідники
 • Банк і каса
 • Продажі
 • Покупки
 • Склад
 • Виробництво
 • ОЗ І НМА
 • Податковий облік
 • Звіти
 • Операції
 • Банк /бюджет/
 • Каса /бюджет/
 • Необоротні активи /бюджет/
 • Послуги /бюджет/
 • Склад /бюджет/
 • Податковий облік /бюджет/
 • Операції /бюджет/
 • Звіти /бюджет/
 • Довідники /бюджет/
 • Документообіг
 • Побудинковий облік
 • Диспетчер ЖЕК
 • Розрахунки з населенням (абонвідділ)
 • Комунальні послуги
 • Документообіг
 • Електронний архів

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній і іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в національній та іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка.

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей та елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

Зведена бухгалтерська звітність

 • формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:
 • оборотно-сальдової відомості;
 • картки рахунку;
 • картки аналітики;
 • журналу-ордеру;
 • Головної книги.

Облік ПДВ

 • формування податкових накладних на реалізацію;

 • автоматичне завантаження вхідних податкових накладних;

 • автоматичне формування декларації по ПДВ.

Складський облік

 • ведення складських операцій:

  • прихід ТМЦ від постачальника;

  • переміщення ТМЦ;

  • списання ТМЦ;

  • розкомплектація та комплектація ТМЦ;

  • оприбуткування ТМЦ;

 • автоматизація проведення інвентаризації.

Утримання

 • утримання податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в автоматичному режимі;

 • постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні послуги тощо;

 • розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками;

 • розрахунок відрахувань з установ (ЄСВ);

 • перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;

 • формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з установ та за виплатою заробітної плати.

Облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

 • облік надходження, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ та МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в програму наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках із постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми;
 • автоматичне визначення першої події.

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ