Функціональні можливості

Продукти
 • Не обрано
 • MASTER:Бухгалтерія
 • MASTER:Зарплата і Кадри
 • MASTER:Бюджетні установи
 • MASTER:Агро
 • MASTER:ЖКГ
 • MASTER:Retail
 • MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
 • MASTER:HoReCa
 • MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК
Модулі
 • Не обрано
 • Транспорт
 • Оренда землі
 • Бухгалтерія
 • Рослинництво
 • Тваринництво
 • Бухгалтерія /Бюджет/
 • Планування та фінансування
 • Зарплата
 • Кадри
 • Адміністрування
 • Довідники
 • Банк і каса
 • Продажі
 • Покупки
 • Склад
 • Виробництво
 • ОЗ І НМА
 • Податковий облік
 • Звіти
 • Операції
 • Банк /бюджет/
 • Каса /бюджет/
 • Необоротні активи /бюджет/
 • Послуги /бюджет/
 • Склад /бюджет/
 • Податковий облік /бюджет/
 • Операції /бюджет/
 • Звіти /бюджет/
 • Довідники /бюджет/
 • Документообіг
 • Побудинковий облік
 • Диспетчер ЖЕК
 • Розрахунки з населенням (абонвідділ)
 • Комунальні послуги
 • Документообіг
 • Електронний архів

Всі форми фінансової звітності

 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та згенерованих у програмі документів, а саме:
  • форми 1 «Баланс»;
  • форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
  • форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
  • форми 4 «Звіт про власний капітал»;
  • форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Формування звітності

 • картки та книги аналітичного обліку;

 • меморіальні ордери;

 • форми місячної, квартальної, річної фінансової звітності.

Нарахування

 • погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і сумісною посадами;

 • надбавок та доплат;

 • разові нарахування та умовно-постійні нарахування;

 • допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;

 • різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);

 • введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків.

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт—Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операцій з векселями.

Звітність

 • формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);

 • підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного фонду;

 • формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок.

Штатний розклад

 • довідники для формування штатного розкладу;

 • ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;

 • майстер масових змін штатного розкладу;

 • планування штатного розкладу;

 • штатний розклад і заробітна плата;

 • звіти по штатному розкладу;

 • планування потреби в працівниках.

Кадри

Автоматичне формування особової картки:

 • призначення і переміщення працівників;

 • дані про освіту працівників;

 • підвищення кваліфікації;

 • склад родини, родичі;

 • іноземні мови;

 • нагороди і почесні звання;

 • історія зміни прізвища.

Табель обліку часу

 • ведення табеля обліку часу;

 • табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;

 • можливість закривати табель для розрахунку авансу.

Накази

 • картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників;

 • організація послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;

 • автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.

Відпустки та лікарняні

 • відпустки;

 • лікарняні та відомості про захворюваність;

 • документи по середньому;

 • періоди використання відпусток;

 • планування та аналіз відпусток.

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ