Функціональні можливості

Продукти
 • Не обрано
 • MASTER:Бухгалтерія
 • MASTER:Зарплата і Кадри
 • MASTER:Бюджетні установи
 • MASTER:Агро
 • MASTER:ЖКГ
 • MASTER:Retail
 • MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
 • MASTER:HoReCa
 • MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК
Модулі
 • Не обрано
 • Транспорт
 • Оренда землі
 • Бухгалтерія
 • Рослинництво
 • Тваринництво
 • Бухгалтерія /Бюджет/
 • Планування та фінансування
 • Зарплата
 • Кадри
 • Адміністрування
 • Довідники
 • Банк і каса
 • Продажі
 • Покупки
 • Склад
 • Виробництво
 • ОЗ І НМА
 • Податковий облік
 • Звіти
 • Операції
 • Банк /бюджет/
 • Каса /бюджет/
 • Необоротні активи /бюджет/
 • Послуги /бюджет/
 • Склад /бюджет/
 • Податковий облік /бюджет/
 • Операції /бюджет/
 • Звіти /бюджет/
 • Довідники /бюджет/
 • Документообіг
 • Побудинковий облік
 • Диспетчер ЖЕК
 • Розрахунки з населенням (абонвідділ)
 • Комунальні послуги
 • Документообіг
 • Електронний архів

Зміна вартості

 • встановлення справедливих цін на біологічні активи тваринництва та їх продукцію;
 • переоцінка біологічних активів тваринництва;
 • формування інвентаризаційної відомості наявності тварин;
 • оприбуткування та списання біологічних активів тваринництва за наслідками інвентаризації;
 • друк документів за формами № Інв.- 8 с.г., № ДБАСГ-2, № ДБАСГ-4.

Звіти

 • формування Книги обліку руху тварин на підприємстві;
 • формування оборотно-сальдової відомості по рахунку та картки рахунку;
 • відомості витрат кормів, руху молока та реалізації сільськогосподарської продукції;
 • формування статистичних звітів із ведення сільського господарства.

Надходження

 • введення початкових залишків біологічних активів тваринництва;

 • облік надходження біологічних активів від постачальника;

 • облік надходження біологічних активів як внеску до статутного капіталу;

 • відображення безоплатного отримання біологічних активів й оприбуткування їх надлишків внаслідок інвентаризації.

Продажі

 • реалізація біологічних активів тваринництва та сільськогосподарської продукції;
 • повернення біологічних активів та сільськогосподарської продукції від покупця;
 • відвантаження сільськогосподарської продукції в рахунок заробітної плати й орендної плати за землю;
 • формування рахунків покупцям із реалізації біологічних активів, додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

Операції

 • облік виробничих витрат тваринництва та формування собівартості;

 • коригування підрозділів, замовлень і статей виробничих витрат;

 • розподіл загальновиробничих витрат;

 • визнання отримання дотацій на ведення сільського господарства;

 • визначення фінансового результату діяльності господарства в сфері тваринництва.

Ферма

 • відображення переміщення тварин, переведення до іншої групи, формування основного поголів’я, вибракування на відгодівлю;

 • відомість надоїв молока, відображення проведення контрольних надоїв;

 • передача готової продукції біологічних активів тваринництва для власних господарських потреб;

 • відображення забою тварин та отримання готової продукції;

 • облік приплоду біологічних активів тваринництва;

 • акт на вибуття тварин внаслідок падежу біологічних активів тваринництва з вказанням причин.

Корми

 • автоматичний розрахунок кормоднів групи тварин;

 • зважування тварин, визначення приросту живої ваги;

 • друк документів зважування тварин за спеціальною формою № ПБАСГ-10.

Налаштування

 • налаштування елементів довідника «Біологічні активи»;
 • відображення додаткових аналітик обліку;
 • створення пов’язаних груп тварин;
 • налаштування параметрів звітів;
 • налаштування типів та груп біологічних активів;
 • встановлення коефіцієнтів переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови відповідно типу біологічного активу.

Поле

 • облік польових робіт з обробки ґрунту, посіву та догляду за біологічними активами рослинництва;
 • надання сільськогосподарських послуг стороннім організаціям;

 • облік витрат посівного матеріалу;

 • облік витрат засобів захисту рослин та отрутохімікатів;

 • облік внесення добрив;

 • збір урожаю, реєстр приймання зерна;

 • надходження біологічних активів рослинництва.

Операції

 • коригування витрат рослинництва;

 • списання загиблих посівів;

 • облік початкових залишків рослинництва;

 • облік початкових залишків незавершеного виробництва;

 • списання витрат майбутніх періодів рослинництва;

 • закриття витрат рослинництва.

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ