Функціональні можливості

Продукти
 • Не обрано
 • MASTER:Бухгалтерія
 • MASTER:Зарплата і Кадри
 • MASTER:Бюджетні установи
 • MASTER:Агро
 • MASTER:ЖКГ
 • MASTER:Retail
 • MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
 • MASTER:HoReCa
 • MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК
Модулі
 • Не обрано
 • Транспорт
 • Оренда землі
 • Бухгалтерія
 • Рослинництво
 • Тваринництво
 • Бухгалтерія /Бюджет/
 • Планування та фінансування
 • Зарплата
 • Кадри
 • Адміністрування
 • Довідники
 • Банк і каса
 • Продажі
 • Покупки
 • Склад
 • Виробництво
 • ОЗ І НМА
 • Податковий облік
 • Звіти
 • Операції
 • Банк /бюджет/
 • Каса /бюджет/
 • Необоротні активи /бюджет/
 • Послуги /бюджет/
 • Склад /бюджет/
 • Податковий облік /бюджет/
 • Операції /бюджет/
 • Звіти /бюджет/
 • Довідники /бюджет/
 • Документообіг
 • Побудинковий облік
 • Диспетчер ЖЕК
 • Розрахунки з населенням (абонвідділ)
 • Комунальні послуги
 • Документообіг
 • Електронний архів

Історія по документу (повний життєвий шлях документа)

 • інформація про створення документа;
 • інформація про поточне місцезнаходження документа у виконавців;
 • інформація про рух документа (час перебування на стадіях опрацювання);
 • інформація про виконавців;
 • інформація про створення/виконання завдань до документа;
 • інформація про додані зв'язки до документа.

Потокове сканування документів та штрихкодування

 • сканування з автоматичним додаванням файлів в систему;
 • автоматичний підрахунок кількості відсканованих сторінок;
 • сканування з можливістю додавання в існуючий файл;
 • сканування з можливістю додавання файлу як нова версія;
 • розпізнавання тексту засобами Google;
 • реєстрація та нумерація документів з нанесенням лінійного штрих-коду та/або QR-коду.

Погодження (візування) документів

 • список погоджувачів (гнучке визначення порядку погодження: паралельне, послідовне);
 • можливість автоматичного формування переліку погоджувачів в розрізі виду документа;
 • перелік обов'язкових/необов'язкових погоджувачів;
 • результати погодження (лист погодження: електронний і паперовий вигляд з факсиміле);
 • можливість погодження з зауваженнями.

Версійність документів

 • створення версій документів (з інформацій про створення);
 • зберігання всіх версій до документа;
 • перемикання між версіями;
 • підписання версій;
 • порівняння версій.

Використання ЕЦП (усіх акредитованих ЦСК, на різних носіях в т.ч. файлових)

 • підпис оригіналів документів, довільного документа, окремих полів документа та вкладених в нього файлів;
 • посвідчення руху документа по стадіях: створення, узгодження, підписання/затвердження, відправка документа;
 • застосування електронно-цифрового підпису (ЕЦП) на різних носіях, в т.ч. файловий;
 • відтримка всіх акредитованих Центрів сертифікації ключів (ЦСК): Cipher, Microsoft, Автор, БІТІС, ІІТ;
 • вбудовані криптографічні засоби Центр усертифікації ключів (ЦСК) ІІТ;
 • перевірка підпису;
 • відслідковування цілісністі документа і внесених змін.

Звернення громадян

 • організацію роботи відділів контролю та опрацювання звернень громадян;
 • подачу звернення (документа);
 • реєстрацію звернення (документа);
 • введення і формування даних про заявників (громадян);
 • постановку документа на контроль;
 • спрямування документа на розгляд;
 • введення резолюції, відправка на виконання;
 • виконання резолюції;
 • зняття документа з контролю;
 • створення звітів по виконаним документам;
 • роботу з проектами документів-відповідей;
 • фіксацію зв'язків між документами (звернення-відповідь; пов'язані звернення тощо);
 • сповіщення учасників процесу опрацювання та заявника обігу;
 • переміщення виконаного документа в архів;
 • пошук інформації про заявників, звернення і виконавців.

Налаштовані процеси обробки документів

 • вхідні документи;
 • вихідні документи;
 • службові документи;
 • організаційно-розпорядчі документи;
 • звернення громадян;
 • запити на публічну інформацію.

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ