Глосарій: Функціональні терміни | MASTER

Функціональні терміни

ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(від англ. cash equivalents) — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком коливань вартості.

Детальніше

ГРОШОВІ КОШТИ

(від англ. cash) — готівка, гроші на рахунках у банках до запитання. Під грошовими коштами розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді грошових коштів.

Детальніше

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

це матеріальні, грошові й трудові затрати на створення нових, а також на розширення, реконструкцію й модернізацію діючих основних фондів аграрних підприємств. У широкому розумінні слова під капітальними вкладеннями варто розуміти всі вкладення, пов'язані зі створенням, відновленням і приростом основних фондів. Отже, капітальні вкладення забезпечують як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

Детальніше

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (НМА)

право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

Детальніше

ОБ’ЄКТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ОЗ)

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначень, що мають для обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Детальніше

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

перевірка в натурі наявності та стану матеріальних цінностей та вкладень підприємства, розрахунків та зобов'язань і звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

Детальніше

БАРТЕРНІ РОЗРАХУНКИ

це обмін певного товару (певної кількості товару або товарної партії) на інший товар без використання грошової форми розрахунків, відповідно до принципу вартісної еквівалентності обмінюваної продукції.

Детальніше

ВЕКСЕЛЬНІ РОЗРАХУНКИ

розрахунки між постачальником (отримувачем коштів) і покупцем (платником коштів) з відстрочкою платежу, які оформлюються векселем.

Детальніше

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Детальніше

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Детальніше

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і RMD-клієнт
> до 10 користувачів має безплатний експрес SQL-сервер
> багатооб'єктний облік
> автоналаштування під будь-яку операційну систему

від 11000 грн + ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> 24/7 техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 300 грн/місяць + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 500 грн/година + ПДВ 20%