Навчальні посібники для windows-додатка | MASTER

посібники → windows-додаток

Ведення бухгалтерського обліку для малого та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER

В даній книжці розглянуто основні дії, які потрібно виконати при налаштуванні та веденні бухгалтерського обліку за допомогою програмного рішення MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ. Даний програмний продукт відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.

Дана книжка орієнтована на читачів, які мають достатні знання щодо принципів ведення бухгалтерського обліку, а після проходження даного курсу отримає практичні навики ведення бухгалтерського обліку в програмному продукті MASTER:Бухгалтерія.

Прочитавши дану книжку, читачі будуть розуміти і знати ключові характеристики програмного продукту, отримають цілісне і правильне розуміння про повний функціонал і особливості використання програмного продукту для виконання усіх бухгалтерських операцій.

Також читачі вмітимуть формувати всі необхідні первинні документи, а також реєструвати отримані первинні документи, аналізувати облікову інформацію та розуміти способи накопичення її у MASTER:Бухгалтерія, формувати регламентовану звітність (податкову, фінансову, оперативну) тощо.

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Ця книга є керівництвом з адміністрування програмних продуктів MASTER. Також книга буде корисна фахівцям, що займаються розробкою, модифікацією і впровадженням власних бізнес-рішень (в тому числі, конфігурацій), побудованих на базі платформи MASTER.  Інформація, яка представлена в книзі, відноситься до всієї лінійки програмних продуктів MASTER. В якості прикладу  розглядається програмний продукт MASTER:Бухгалтерія (версія 2018). Адміністрування інших програмних продуктів MASTER виконується аналогічно. У книзі описані платформа і архітектура програмних продуктів MASTER, вимоги до обладнання, розглянуті процедури установки, оновлення і видалення програмних продуктів, створення резервних копій і відновлення з них, управління користувачами і доступом, обслуговування інформаційної бази, журнал роботи, робота з планувальником тощо.

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER

У даній книзі розглядається функціонал модулів Кадри та Зарплата, які входить до складу програмних продуктів MASTER, і який відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.  

Модуль Кадри призначений для ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, а також для забезпечення керівництва оперативною інформацією про кадрову діяльність. Модуль є інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства (бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. У даній книзі описана робота з даним модулем: облік кадрів (особові картки, дані працівників, облік документів лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), ведення штатного розпису, облік наказів.  

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну плату співробітників у розрізі окремих підрозділів і по підприємству в цілому, перерахувати заробітну плату по кожному співробітнику з урахуванням графіка його роботи, перерахувати суми утримань і відрахувань до фондів за попередні періоди, сформувати розрахункові відомості на основі даних із особових карток і розрахункових листів, створювати проводки з оплати праці тощо. 

Тваринництво (версія 2018)

У даній книзі розглядається порядок роботи з модулем Тваринництво, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Даний модуль використовується для відображення господарських операцій із утримання тварин на сільськогосподарському підприємстві. За допомогою модулю Тваринництво виконуються операції реалізації, повернення, сільської господарської продукції, біологічних активів тваринництва, молока, повернення біологічних активів тваринництва від постачальника. В модулі ведеться робота з документами по операціям переміщення тварин, переведення в іншу групу, вибракування на відгодівлю, забій, приплід, зважування, падіж. Реалізований у модулі функціонал дозволяє виконувати операції по зміні вартості, переоцінці тварин, коригуванню та закриттю витрат тощо. Завдяки модулю можна сформувати оборотно-сальдову відомість, картку рахунку, відомість витрати кормів, відомість по молочній продукції, форму ПБАСГ тощо.

Рослинництво (версія 2018)

У даній книзі розглядається порядок роботи з модулем Рослинництво, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Рослинництво призначений для обліку операцій господарської діяльності в рослинництві згідно вимог чинного законодавства України. Модуль дозволяє виконувати операції реалізації, здачі, повернення, комплектації біологічних активів у рослинництві, створення рахунків на реалізацію сільськогосподарської продукції та біологічних активів рослинництва та рахунків надходження біологічних активів рослинництва від постачальника. Завдяки функціоналу, який реалізований у модулі, можна виконувати операції введення в експлуатацію довгострокових біологічних активів, списання довгострокових біологічних активів рослинництва та загиблих посівів, введення початкових залишків НЗВ і залишків біологічних активів рослинництва тощо. В модулі можна вести облік витрати насіння, добрив та отрутохімікатів, план посіву, а також сформувати оборотносальдову відомість, оперативну відомість та відомість по аналітиках, картку рахунку, отримати статистичну звітність.

Оренда землі (версія 2018)

В цій книзі розглянуто порядок роботи з модулем Оренда землі, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Оренда землі використовується для формування банку землі, планування завантаження посівних площ і раціонального використання земельних ресурсів, нарахування за паями, формування відомості виплаті реалізації, нарахування авансових виплати, створення акту прийому/передачі, договорів оренди, контрагентів, ділянки, звітів по пайовикам, по передачі паю, по договорах пайовиків, по земельним ділянкам. У модулі Оренда землі налаштовано довідники коефіцієнтів індексації, видів угідь, цільового призначення ділянок.

Транспорт (версія 2018)

В цій книзі описана робота з модулем Транспорт, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Транспорт призначений для обліку операцій роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності. Зокрема, модуль Транспорт використовується для ведення обліку операцій надходження, руху та витрачання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві, відображення роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності, обліку запасних частин, процеси поточного ремонту та модернізації автотранспорту, обліку робочого часу водіїв та аналізу його ефективного використання, формування друкованих форм подорожніх листів вантажних автомобілів і сільськогосподарської техніки встановленого зразка тощо.

Зарплата (версія 2018)

У даній книзі розглядається функціонал модуля Зарплата, що входить до складу програмних продуктів MASTER, і який призначений для автоматизації розрахунку заробітної плати по співробітниках підприємства. 

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну плату співробітникам у розрізі окремих підрозділів і по підприємству в цілому, перерахувати заробітну плату по кожному співробітнику з урахуванням графіка його роботи, перерахувати суми утримань і відрахувань до фондів за попередні періоди, сформувати розрахункові відомості на основі даних із особових карток і розрахункових листів, створювати проводки з оплати праці тощо. 

Кадри (версія 2018)

Модуль Кадри, який входить до складу програмних продуктів MASTER, призначений для ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, а також для забезпечення керівництва оперативною інформацією про кадрову діяльність. Модуль є інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства (бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. В склад модуля входять відповідні передналаштовані довідники. 

У даній книзі описана робота з даним модулем: облік кадрів (особові картки, дані працівників, облік документів лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), ведення штатного розкладу, облік наказів. 

Формування звітності в програмних продуктах MASTER (версія 2018)

В програмних продуктах MASTER реалізовано формування аналітичної, фінансової та фіскальної звітності згідно чинного законодавства. В даній книзі розглянуто порядок формування звітів і декларацій, а також описана процедура підготовки зведеної бухгалтерської звітності. При зведеній бухгалтерській звітності для формування документів вказується не один об’єкт обліку, а декілька. Сформовані документи звітності можна роздрукувати, експортувати в PDF-файл або Excel-файл. Також у книзі описана процедура вивантаження звітів у XML-файл. XMLфайл призначений для завантаження в систему подачі звітності – його використовують всі системи для подачі звітності. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ З РОЗРОБКИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ