Навчальні посібники

Формування звітності в програмних продуктах MASTER (версія 2018)

В програмних продуктах MASTER реалізовано формування аналітичної, фінансової та фіскальної звітності згідно чинного законодавства. В даній книзі розглянуто порядок формування звітів і декларацій, а також описана процедура підготовки зведеної бухгалтерської звітності. При зведеній бухгалтерській звітності для формування документів вказується не один об’єкт обліку, а декілька. Сформовані документи звітності можна роздрукувати, експортувати в PDF-файл або Excel-файл. Також у книзі описана процедура вивантаження звітів у XML-файл. XMLфайл призначений для завантаження в систему подачі звітності – його використовують всі системи для подачі звітності. 

Звертаємо увагу, що порядок роботи зі звітністю, екранні форми та налаштування описані для програмного продукту MASTER версії 2018! 

Перед початком роботи з даною книгою рекомендуємо ознайомитися з книжкою «Інтерфейс програмних продуктів MASTER», в якій детально описано інтерфейс програмного продукту, його кнопки та технології їх використання. Крім того, користувач завжди може отримати додаткову інформацію за допомогою кнопки F1, яка відкриває вікно з робочими інструкціями. Інструкції завжди відображаються стосовно тієї ділянки обліку та пункту меню, з якими користувач працює в даний момент.

Модуль "Операції"

У цій книзі описано порядок роботи з модулем Операції, який входить до складу програмних продуктів MASTER. У модулі Операції знаходяться операції бухгалтерського обліку, які не знайшли свого відображення в попередніх розділах.

У модулі міститься повний перелік документів, що забезпечують ведення бухгалтерського та податкового обліку, реалізована можливість вести річні та регламентовані операції обліку. В модулі знаходяться функції управління звітним періодом, в тому числі, можливість тестувати звітний період. Також у модулі знаходяться функції імпорту даних із 1С, Excel. 

Перед початком роботи з даним модулем рекомендуємо ознайомитися з книгою «Інтерфейс програмних продуктів MASTER», у якій детально описано інтерфейс програмного продукту, його кнопки та технології їх використання. 

Крім того, користувач завжди може отримати додаткову інформацію за допомогою кнопки F1, яка відкриває вікно з робочими інструкціями. Інструкції завжди відображаються відповідно до тієї ділянки обліку та пункту меню, з якими працює в даний момент користувач.

Модуль "ОЗ і НМА"

У даній книзі розглянуто порядок формування документів, пов’язаних із обліком операцій з основними засобами (ОЗ) та нематеріальними активами (НМА). Робота з даними документами ведеться в модулі ОЗ і НМА, який входить до складу програмних продуктів MASTER. Функціонал модуля ОЗ і НМА дозволяє виконувати операції ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів, облік надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів, виконання переоцінки, облік ремонтів і модернізації основних засобів, облік капітальних вкладень, розрахунок амортизації, інвентаризацію ОЗ, списання тощо. 

Модуль "Склад"

У цій книзі розглянуто роботу з модулем Склад, який входить до складу програмних продуктів MASTER. Функціонал модуля Склад дозволяє вести облік складських операцій, серед яких: прихід від постачальника, переміщення, вимога-накладна, списання ТМЦ. У модулі ведеться робота з документами передачі на відповідальне зберігання, повернення з відповідального зберігання, приймання на відповідальне зберігання, повернення з відповідального зберігання тощо. Також у модулі Склад реалізовано функціонал для проведення інвентаризації, в тому числі, формування відомості інвентаризації та документів, які фіксують результати інвентаризації: оприбуткування товарів і списання товарів. Крім того, в модулі ведеться робота з цінами, реалізована можливість вести середні ціни, договірні ціни, ціни придбання, планові ціни тощо. 

Модуль "Банк і Каса"

Програмний продукт MASTER підтримує ведення обліку руху готівкових і безготівкових коштів у різних валютах відповідно до чинного законодавства та забезпечує валютну переоцінку даних активів. Робота з документами обліку банківських і касових операцій ведеться в модулі Банк і Каса, функціонал якого описано в даній книзі. В даному модулі також присутня можливість налаштувати інтеграцію з системою «Клієнт-Банк».

Інтерфейс програмних продуктів MASTER

В книзі розглядається структура головного меню програмних продуктів MASTER, його складові частини та функціональність. Основна увага приділяється детальному опису інтерфейсу, його кнопкам та технологіям їх використання. При вивченні програмних продуктів MASTER саме з матеріалом цієї книги рекомендується ознайомитися насамперед. 

Кожен розділ книги розкриває функціональність інтерфейсу програмних продуктів. В кожному з програмних продуктів MASTER реалізовано інтерфейс, який стандартизовано. Тобто елементи інтерфейсу (пошук, функції для роботи з таблицями, види кнопок та їх призначення, гарячі комбінації клавіш тощо) єдині для будь-якого пункту меню. Крім того, елементи інтерфейсу однакові відносно будь-якого програмного продукту MASTER, вони однакові для всієї лінійки програмних продуктів MASTER. 

Переважна більшість елементів інтерфейсу мають асоціативно зрозумілі іконки та оснащені спливаючими підказками. Додаткову інформацію користувач може завжди отримати за допомогою кнопки F1, яка відкриває вікно з робочими інструкціями. Інструкції завжди відображаються стосовно тієї ділянки обліку і пункту меню, з яким працює в даний момент користувач.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER

В програмних продуктах MASTER реалізований механізм імпорту даних із конфігурацій 1С, а також імпорт даних з Excel-файлу. У цій книзі описана процедура створення резервних копій із базами даних із 1С7.7 і 1С, а також розглянуто імпорт цих баз даних у програмний продукт MASTER. Також у книзі розглянута процедура імпорту даних із Excel-файлу.

Перед початком роботи з довідниками рекомендуємо ознайомитися з книжкою «Інтерфейс програмних продуктів MASTER», в якій детально описано інтерфейс програмного продукту, його кнопки та технології їх використання.

Крім того, користувач завжди може отримати додаткову інформацію за допомогою кнопки F1, яка відкриває вікно з робочими інструкціями. Інструкції завжди відображаються відповідно до тієї ділянки обліку та пункту меню, з якими працює в даний момент користувач.

"ДОВІДНИКИ" ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER

В даній книзі розглядаються довідники програмних продуктів MASTER, їх інтерфейси та функціональність. Довідники призначені для зберігання різної довідкової інформації, яка використовується при виконанні операцій бухгалтерського обліку. В комплекті поставки програмного продукту MASTER передбачена велика кількість довідників, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Одні довідники можна використовувати одразу, наприклад, Довідник банків. Інші довідники потребують регулярного автоматичного оновлення, наприклад, довідник валют. Багато довідників користувач може редагувати та доповнювати даними власноруч. Є й такі довідники, що користувач має налаштувати сам, наприклад, довідники власної організації. Більше того, за потреби, адміністратор програмного продукту має змогу створити нові, необхідні для ведення обліку на підприємстві, довідники. 

Перед початком роботи з довідниками рекомендуємо ознайомитися з книжкою «Інтерфейс програмних продуктів MASTER», в якій детально описано інтерфейс програмного продукту, його кнопки та технології їх використання. 

Крім того, користувач завжди може отримати додаткову інформацію за допомогою кнопки F1, яка відкриває вікно з робочими інструкціями. Інструкції завжди відображаються стосовно тієї ділянки обліку та пункту меню, з якими користувач працює в даний момент.

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" UKRSIBBANK

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ