Навчальні посібники | MASTER

Навчальні посібники

Тваринництво (версія 2018)

У даній книзі розглядається порядок роботи з модулем Тваринництво, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Даний модуль використовується для відображення господарських операцій із утримання тварин на сільськогосподарському підприємстві. За допомогою модулю Тваринництво виконуються операції реалізації, повернення, сільської господарської продукції, біологічних активів тваринництва, молока, повернення біологічних активів тваринництва від постачальника. В модулі ведеться робота з документами по операціям переміщення тварин, переведення в іншу групу, вибракування на відгодівлю, забій, приплід, зважування, падіж. Реалізований у модулі функціонал дозволяє виконувати операції по зміні вартості, переоцінці тварин, коригуванню та закриттю витрат тощо. Завдяки модулю можна сформувати оборотно-сальдову відомість, картку рахунку, відомість витрати кормів, відомість по молочній продукції, форму ПБАСГ тощо.

Рослинництво (версія 2018)

У даній книзі розглядається порядок роботи з модулем Рослинництво, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Рослинництво призначений для обліку операцій господарської діяльності в рослинництві згідно вимог чинного законодавства України. Модуль дозволяє виконувати операції реалізації, здачі, повернення, комплектації біологічних активів у рослинництві, створення рахунків на реалізацію сільськогосподарської продукції та біологічних активів рослинництва та рахунків надходження біологічних активів рослинництва від постачальника. Завдяки функціоналу, який реалізований у модулі, можна виконувати операції введення в експлуатацію довгострокових біологічних активів, списання довгострокових біологічних активів рослинництва та загиблих посівів, введення початкових залишків НЗВ і залишків біологічних активів рослинництва тощо. В модулі можна вести облік витрати насіння, добрив та отрутохімікатів, план посіву, а також сформувати оборотносальдову відомість, оперативну відомість та відомість по аналітиках, картку рахунку, отримати статистичну звітність.

Оренда землі (версія 2018)

В цій книзі розглянуто порядок роботи з модулем Оренда землі, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Оренда землі використовується для формування банку землі, планування завантаження посівних площ і раціонального використання земельних ресурсів, нарахування за паями, формування відомості виплаті реалізації, нарахування авансових виплати, створення акту прийому/передачі, договорів оренди, контрагентів, ділянки, звітів по пайовиках, по передачі паю, по договорах пайовиках, по земельним ділянкам. У модулі Оренда землі налаштовано довідники коефіцієнтів індексації, видів угідь, цільового призначення ділянок.

Транспорт (версія 2018)

В цій книзі описана робота з модулем Транспорт, який входить до складу програмного продукту MASTER:Агро. Модуль Транспорт призначений для обліку операцій роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності. Зокрема, модуль Транспорт використовується для ведення обліку операцій надходження, руху та витрачання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві, відображення роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності, обліку запасних частин, процеси поточного ремонту та модернізації автотранспорту, обліку робочого часу водіїв та аналізу його ефективного використання, формування друкованих форм подорожніх листів вантажних автомобілів і сільськогосподарської техніки встановленого зразка тощо.

Зарплата (версія 2018)

У даній книзі розглядається функціонал модуля Зарплата, що входить доскладу програмних продуктів MASTER, і який призначений для автоматизації розрахунку заробітної плати по співробітниках підприємства. 

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну плату співробітників у розрізі окремих підрозділів і по підприємству в цілому, перерахувати заробітну плату по кожному співробітнику з урахуванням графіка його роботи, перерахувати суми утримань і відрахувань до фондів за попередні періоди, сформувати розрахункові відомості на основі даних із особових карток і розрахункових листів, створювати проводки з оплати праці тощо. 

Кадри (версія 2018)

Модуль Кадри, який входить до складу програмних продуктів MASTER, призначений для ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, а також для забезпечення керівництва оперативною інформацією про кадрову діяльність. Модуль є інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства (бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. В склад модуля входять відповідні передналаштовані довідники. 

У даній книзі описана робота з даним модулем: облік кадрів (особові картки, дані працівників, облік документів лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), ведення штатного розкладу, облік наказів. 

Формування звітності в програмних продуктах MASTER (версія 2018)

В програмних продуктах MASTER реалізовано формування аналітичної, фінансової та фіскальної звітності згідно чинного законодавства. В даній книзі розглянуто порядок формування звітів і декларацій, а також описана процедура підготовки зведеної бухгалтерської звітності. При зведеній бухгалтерській звітності для формування документів вказується не один об’єкт обліку, а декілька. Сформовані документи звітності можна роздрукувати, експортувати в PDF-файл або Excel-файл. Також у книзі описана процедура вивантаження звітів у XML-файл. XMLфайл призначений для завантаження в систему подачі звітності – його використовують всі системи для подачі звітності. 

Операції (версія 2018)

У цій книзі описано порядок роботи з модулем Операції, який входить до складу програмних продуктів MASTER. У модулі Операції знаходяться операції бухгалтерського обліку, які не знайшли свого відображення в попередніх розділах.

У модулі міститься повний перелік документів, що забезпечують ведення бухгалтерського та податкового обліку, реалізована можливість вести річні та регламентовані операції обліку. В модулі знаходяться функції управління звітним періодом, в тому числі, можливість тестувати звітний період. Також у модулі знаходяться функції імпорту даних із 1С, Excel. 

ОЗ і НМА (версія 2018)

У даній книзі розглянуто порядок формування документів, пов’язаних із обліком операцій з основними засобами (ОЗ) та нематеріальними активами (НМА). Робота з даними документами ведеться в модулі ОЗ і НМА, який входить до складу програмних продуктів MASTER. Функціонал модуля ОЗ і НМА дозволяє виконувати операції ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів, облік надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів, виконання переоцінки, облік ремонтів і модернізації основних засобів, облік капітальних вкладень, розрахунок амортизації, інвентаризацію ОЗ, списання тощо. 

Склад (версія 2018)

У цій книзі розглянуто роботу з модулем Склад, який входить до складу програмних продуктів MASTER. Функціонал модуля Склад дозволяє вести облік складських операцій, серед яких: прихід від постачальника, переміщення, вимога-накладна, списання ТМЦ. У модулі ведеться робота з документами передачі на відповідальне зберігання, повернення з відповідального зберігання, приймання на відповідальне зберігання, повернення з відповідального зберігання тощо. Також у модулі Склад реалізовано функціонал для проведення інвентаризації, в тому числі, формування відомості інвентаризації та документів, які фіксують результати інвентаризації: оприбуткування товарів і списання товарів. Крім того, в модулі ведеться робота з цінами, реалізована можливість вести середні ціни, договірні ціни, ціни придбання, планові ціни тощо. 

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%