Навчальні посібники для web-клієнт RMD | MASTER

посібники → web-клієнт RMD

ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто облік операцій з контрагентами в національній та іноземній валюті. Дані операції виконуються у модулях Покупки та Продажі, які є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • формувати документи обліку операцій придбання ТМЦ та послуг;  
 • формувати документи обліку операцій реалізації готової продукції та ТМЦ та послуг;
 • здійснювати операції за договорами комісій;  
 • створювати акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками;  
 • формувати звітність при обліку розрахунків з контрагентами.  

Також читач знатиме, як отримати типові друковані форми документів.

ОБЛІК РЕГЛАМЕНТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

У даній книзі розглянуто порядок роботи з документами, які відображають регламентні операції обліку. Ці операції виконуються у модулі Операції, який входить до типової конфігурації програмного продукту MASTER. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • формувати витирати майбутніх періодів;  
 • виконувати списання витрат майбутніх періодів;
 • робити розподіл та списання накопичених транспортно-заготівельних витрат;
 • робити валютну переоцінку;
 • виконувати виведення фінансового результату, закриття звітного місяця та закриття звітного періоду тощо.

ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто функціонал для роботи з документами обліку касових операцій, в тому числі, операцій із підзвітними особами. Даний функціонал доступний користувачу у модулі Банк і каса, який входить до складу програмного продукту MASTER. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • налаштовувати в програмному продукті MASTER параметри обліку касових операцій;
 • працювати із документами видачі та приймання готівкових грошових коштів;
 • формувати звітність касових операцій.  

Також читач знатиме, як вести облік за декількома касами, виконувати інвентаризацію каси, формувати друковані форми вихідного та приходного касових ордерів.

ОБЛІК ТМЦ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто облік операцій з товарноматеріальними цінностями. Дані операції виконуються у модулі Склад, який є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши книжку, читач вмітиме: 

 • вести облік операцій із надходження ТМЦ та капітальних інвестицій,  
 • переміщення, комплектування, переоцінки, списання запасів;  
 • здійснювати операції з відповідального зберігання товарів;  
 • формувати документами інвентаризації ТМЦ;  
 • формувати цінник (прайс-лист). 

Також читач знатиме, як отримати типові друковані форми документів та формувати звітність модуля Склад. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у RMD-клієнті типового програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ. 

ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книжці розглянуто основний функціонал щодо обліку банківських операцій. Прочитавши книжку, читач вмітиме: 1) налаштовувати параметри для обліку безготівкових операцій; 2) вести облік надходження на поточний рахунок грошових коштів та облік списання грошових коштів з поточного рахунку; 3) формувати звітність по обліку банківських операцій.  Також читач знатиме, як налаштувати роботу з системою Клієнт-Банк. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у RMD-клієнті типового програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ.

ПОЧАТОК РОБОТИ З MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто початкові дії при роботі з програмним продуктом MASTER. Прочитавши главу, читач вмітиме налаштовувати параметри власної організації, наповнювати загальносистемні довідники, вносити початкові залишки різними способами. Читач знатиме, як налаштовувати у програмному продукті об’єкти функціонування, налаштовувати план рахунків, заповнювати довідники Види аналітик, Контрагенти, Підрозділи. Персонал тощо. Читач знатиме як налаштовувати класифікатор ресурсів, картотеку основних засобів. Також у главі розглянуто операції Умова відбору документів, Підписи до типових звітних форм, Перегляд пов’язаних документів. Ці операції використовуються в подальшому при формуванні та редагуванні документів обліку. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у RMD-клієнті типового програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ.

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

У даній книзі розглянуто порядок роботи з документами обліку операцій на виробництві в розрізі підрозділів, замовлень, статей витрат. Для роботи з цими документами і в програмних продуктах MASTER присутній модуль Виробництво. В типовій конфігурації налаштовано ведення обліку з використанням субрахунку 231 Облік в основному виробництві та субрахунку 232 Облік в допоміжному виробництві, які є субрахунками 23 балансового рахунку. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • виконувати нормативну калькуляцію продукції, послуг;
 • формувати вимогу-накладну, змінний звіт виробництва, акт НЗВ;
 • виконувати закриття 91 рахунку та закриття собівартості реалізованих послуг;
 • створювати довідки про здачу продукції на склад СГП та про реалізацію продукції;
 • здійснювати операції із давальницькою сировино

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ