Навчальні посібники для web-клієнт RMD | MASTER

посібники → web-клієнт RMD

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ВНЗ) З ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ /WEB-КЛІЄНТ RMD/

Цей навчальний посібник створено колективом фахівців MASTER:Бухгалтерія, з використанням концепції міжпредметного тренінгу з навчальних дисциплін "Інформаційні системи і технології в обліку" та "Фінансовий облік" ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" розроблена Степаненко Оксаною Іванівною, доцентом, кандидатом економічних наук, доцентом кафедри обліку і оподаткування та Матієнко-Зубенко Іриною Ігорівною, доцентом, кандидатом економічних наук, доцентом кафедри аудиту факультету обліку та податкового менеджменту.

Навчальний посібник у .pdf

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ВНЗ) З ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ /WEB-КЛІЄНТ RMD/

Архів ZIP
Первинні документи до Навчального посібника для ВНЗ для викладачів і для студентів

ВЕДЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ І РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/

У даній книзі розглядається функціонал модулів Кадри та Зарплата, які входить до складу програмних продуктів MASTER.

Ціль даної книжки – навчити користувача працювати з програмним продуктом MASTER. Дана книга орієнтовна на користувача, який самостійно працює з програмним продуктом і хоче розуміти, як виконати в програмному продукті ту чи іншу операцію, як створити довідники, як створити документи, як провести розрахунок тощо. Користувач, який працює з програмним продутому MASTER, повинен знати принципи ведення кадрової роботи та нарахування заробітної плати. Також потрібно знати чинне законодавство стосовно організації веденні кадрової роботи та законодавство по розрахунку заробітної плати. 

Модуль Кадри призначений для ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, а також для забезпечення керівництва оперативною інформацією про кадрову діяльність. Модуль є інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства (бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. У даній книзі описана робота з даним модулем: облік кадрів (особові картки, дані працівників, облік документів лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), ведення штатного розпису, облік наказів.

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну плату співробітників у розрізі окремих підрозділів і по підприємству в цілому, перерахувати заробітну плату по кожному співробітнику з урахуванням графіка його роботи, перерахувати суми утримань і відрахувань до фондів за попередні періоди, сформувати розрахункові відомості на основі даних із особових карток і розрахункових листів, створювати проводки з оплати праці тощо.

Ведення бухгалтерського обліку для малого та середнього бізнесу в MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/

В даній книзі розглянуто основні дії, які потрібно виконати при налаштуванні та веденні бухгалтерського обліку за допомогою програмного рішення MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ. Даний програмний продукт відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.  Дана книжка орієнтована на читачів, які мають достатні знання щодо принципів ведення бухгалтерського обліку, а після проходження даного курсу отримає практичні навики ведення бухгалтерського обліку в програмному продукті MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши книжку, читачі будуть розуміти і знати ключові характеристики програмного продукту, отримають цілісне і правильне розуміння про повний функціонал і особливості використання програмного продукту для виконання усіх бухгалтерських операцій.  Також читачі вмітимуть формувати всі необхідні первинні документи, а також реєструвати отримані первинні документи, аналізувати облікову інформацію та розуміти способи накопичення її у MASTER:Бухгалтерія, формувати регламентовану звітність (податкову, фінансову, оперативну) тощо. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у типовому програмному продукті MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ

ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто облік операцій з контрагентами в національній та іноземній валюті. Дані операції виконуються у модулях Покупки та Продажі, які є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • формувати документи обліку операцій придбання ТМЦ та послуг;  
 • формувати документи обліку операцій реалізації готової продукції та ТМЦ та послуг;
 • здійснювати операції за договорами комісій;  
 • створювати акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками;  
 • формувати звітність при обліку розрахунків з контрагентами.  

Також читач знатиме, як отримати типові друковані форми документів.

ОБЛІК РЕГЛАМЕНТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

У даній книзі розглянуто порядок роботи з документами, які відображають регламентні операції обліку. Ці операції виконуються у модулі Операції, який входить до типової конфігурації програмного продукту MASTER. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • формувати витирати майбутніх періодів;  
 • виконувати списання витрат майбутніх періодів;
 • робити розподіл та списання накопичених транспортно-заготівельних витрат;
 • робити валютну переоцінку;
 • виконувати виведення фінансового результату, закриття звітного місяця та закриття звітного періоду тощо.

ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто функціонал для роботи з документами обліку касових операцій, в тому числі, операцій із підзвітними особами. Даний функціонал доступний користувачу у модулі Банк і каса, який входить до складу програмного продукту MASTER. Прочитавши книгу, читач вмітиме:

 • налаштовувати в програмному продукті MASTER параметри обліку касових операцій;
 • працювати із документами видачі та приймання готівкових грошових коштів;
 • формувати звітність касових операцій.  

Також читач знатиме, як вести облік за декількома касами, виконувати інвентаризацію каси, формувати друковані форми вихідного та приходного касових ордерів.

ОБЛІК ТМЦ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто облік операцій з товарноматеріальними цінностями. Дані операції виконуються у модулі Склад, який є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши книжку, читач вмітиме: 

 • вести облік операцій із надходження ТМЦ та капітальних інвестицій,  
 • переміщення, комплектування, переоцінки, списання запасів;  
 • здійснювати операції з відповідального зберігання товарів;  
 • формувати документами інвентаризації ТМЦ;  
 • формувати цінник (прайс-лист). 

Також читач знатиме, як отримати типові друковані форми документів та формувати звітність модуля Склад. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у RMD-клієнті типового програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ. 

ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книжці розглянуто основний функціонал щодо обліку банківських операцій. Прочитавши книжку, читач вмітиме: 1) налаштовувати параметри для обліку безготівкових операцій; 2) вести облік надходження на поточний рахунок грошових коштів та облік списання грошових коштів з поточного рахунку; 3) формувати звітність по обліку банківських операцій.  Також читач знатиме, як налаштувати роботу з системою Клієнт-Банк. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у RMD-клієнті типового програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ.

ПОЧАТОК РОБОТИ З MASTER /WEB-КЛІЄНТ RMD/ 2020

В даній книзі розглянуто початкові дії при роботі з програмним продуктом MASTER. Прочитавши главу, читач вмітиме налаштовувати параметри власної організації, наповнювати загальносистемні довідники, вносити початкові залишки різними способами. Читач знатиме, як налаштовувати у програмному продукті об’єкти функціонування, налаштовувати план рахунків, заповнювати довідники Види аналітик, Контрагенти, Підрозділи. Персонал тощо. Читач знатиме як налаштовувати класифікатор ресурсів, картотеку основних засобів. Також у главі розглянуто операції Умова відбору документів, Підписи до типових звітних форм, Перегляд пов’язаних документів. Ці операції використовуються в подальшому при формуванні та редагуванні документів обліку. Малюнки та приклади, які наведені у даній книжці, зроблені у RMD-клієнті типового програмного продукту MASTER:Бухгалтерія для комерційних установ.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ З РОЗРОБКИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ