Етапи розвитку партнера | MASTER

Етапи розвитку партнера

В залежності від обраних для розвитку напрямів взаємодії передбачено поетапний розвиток Партнера та присвоєння СТАТУСІВ Парнерів MASTER.

Напрям взаємодії
Статус
Знижка
Розповсюдження
програмних рішень MASTER
SALES PARTNER (SP)
ПАРТНЕР ІЗ ПРОДАЖУ

Розповсюдження та впровадження
програмних рішень MASTER
IMPLEMENTING PARTNER (IP)
ПАРТНЕР ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ

DISTRIBUTOR (DS)
ДИСТРИБ’ЮТОР

Розробка власних програмних рішень
на платформі MASTER
DEVELOPER PARTNER (DP)
ПАРТНЕР З РОЗРОБКИ

Навчання по використанню
програмних рішень MASTER
TRAINING PARTNER (TP)
ПАРТНЕР З НАВЧАННЯ

Партнерство MASTER передбачає розвиток Партнера та, як наслідок, підвищення рівня прибутковості Партнерства з MASTER. Критеріями для отримання СТАТУСУ є проходження Партнером Курсів навчання в Академії MASTER-рішень та успішну здачу сертифікації.

СтатусЗнижка
SALES PARTNER (SP) — ПАРТНЕР ІЗ ПРОДАЖ

Надає право на розповсюдження програмних рішень MASTER в обраній галузі 
без права підписання Договору впровадження та супроводу цих рішень.
IMPLEMENTING PARTNER (IP) — ПАРТНЕР ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ

Надає право на розповсюдження програмних рішень MASTER в обраній галузі з подальшим зобов’язанням по впровадженню та супроводу цих рішень.

Статусом передбачено можливість впровадження програмних рішень MASTER, переданих іншими Партнерами.
DISTRIBUTOR (DS) —ДИСТРИБ’ЮТОР

Надає право на розповсюдження програмних рішень MASTER самостійно або через власно створену партнерську мережу в обраній галузі з подальшим зобов’язанням по впровадженню та супроводу цих рішень.

Статусом передбачено можливість впровадження програмних рішень MASTER, переданих іншими Партнерами.
DEVELOPER PARTNER (DP) — ПАРТНЕР З РОЗРОБКИ
Надає право Партнеру, який має досвід і компетенції для випуску, розвитку і супроводу тиражних рішень
(за допомогою інструментальних засобів платформи MASTER) можливість створення власних програмних рішень на базі існуючої платформи MASTER.

При створенні власного програмного рішення Партнер має змогу розповсюджувати його
через Магазин додатків MASTER або через Партнерську мережу MASTER
та отримувати сталий відсоток з продажу кожного рішення.
TRAINING PARTNER (TP) — ПАРТНЕР З НАВЧАННЯ

Надає Партнеру право створення власного Сертифікованого центру навчання
для подальшого надання послуг з:
— навчання користувачів і фахівців;
— реалізації індивідуальних навчальних програм;
— атестації користувачів.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ