MASTER:Документообіг

Програмний продукт для ведення документообігу установ та підприємств приватного сектору. Складається з функціональних модулей — ДОКУМЕНТООБІГ, ДОВІДНИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.

Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у стаціонарному рішенні.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ


ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ
1
ВХІДНІ ДОКУМЕНТИ
2
ВИХІДНІ ДОКУМЕНТИ
3
СЛУЖБОВІ ДОКУМЕНТИ
4
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ
5ПОТОКОВЕ СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
— автоматичний підрахунок кількості відсканованих сторінок
— сканування з додаванням у існуючий файл
— розпізнавання тексту засобами Google
6ШТРИХ-КОДУВАННЯ
— лінійний
— QR code 
7
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ (ВСІХ АКРЕДИТОВАНИХ ЦСК) НА РІЗНИХ НОСІЯХ В Т.Ч. ФАЙЛОВИЙ
— при створенні документа
— при узгодженні документа
— при підписанні/затвердження документа
— при відправці документа
8
ВБУДОВАНІ КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЦСК (ІІТ)
9
КОЛЕКТИВНА РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ/ЗАВДАННЯМИ
— одночасна робота з документом декількома користувачами
— розподіл документів/завдань на групу користувачів
— розподілу документів/завдань на виконавців в рамках групи користувачів
10
УЗГОДЖЕННЯ (ВІЗУВАННЯ) ДОКУМЕНТІВ
— список узгоджувальних осіб (гнучке визначення порядку узгодження: паралельне, послідовне)
— можливість автоматичного формування переліку узгоджувальних осіб в розрізі виду документа
— перелік обов'язкових/необов'язкових узгоджувальних
— результати узгодження (лист погодження: електронний і паперовий вигляд з факсиміле)
— можливість узгодження з зауваженнями
11
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ
— перелік осіб на ознайомлення
— обов'язкове ознайомлення з ЕЦП
— результати ознайомлення (лист ознайомлення: електронний і паперовий вигляд з інформацією про ЕЦП)
12
ВЕРСІЙНІСТЬ
— створення версій документів (з інформацій про створення)
— зберігання всіх версій до документа
— перемикання між версіями
— підписання версій
— порівняння версій
13
ШАБЛОНИ ДОКУМЕНТІВ
— створення документів по шаблонах в розрізі видів документів
14
СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ВКЛАДЕННЯМИ РІЗНИХ ФОРМАТІВ
15
СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ДОКУМЕНТАМИ
— різні види зв'язків
— можливість множинного вибору документів при створенні зв'язку
16
РЕЗОЛЮЦІЙ (ЗАВДАННЯ) ДО ДОКУМЕНТА
— створення резолюцій (завдань) до документа
— побудова дерева резолюцій
— формування складних резолюцій
— визначення ролі Виконавця в резолюції
17
РОБОТА З ЗАВДАННЯМИ
— виконання завдань (резолюцій) до документа
— розстановка пріоритетів
— можливість повернення завдання Ініціатору для зміни виконавця / планового рядок виконання
— створення довільних завдань (доручень, зустрічей, ...)
— приватне планування
18
ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ/ЗАВДАНЬ НА РІВНІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА (ВИКОНАВЦЯ)
— попередня обробка документів/завдань на рівні помічника потім передача на розгляд керівнику
— фільтр оброблених документів на рівні Помічника/Керівника
19
КОНТРОЛЬ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ)
— постановка на контроль
— моніторинг контрольних документів/завдань
— підтвердження виконання і зняття з контролю
20
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ ПІДЛЕГЛИМИ НА РІВНІ КЕРІВНИКА
— моніторинг завдань/документів знаходяться в роботі у підлеглих співробітників
21
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ/ДОКУМЕНТІВ НА РІВНІ ВИКОНАВЦЯ
— автоматичний розподіл завдань по папках / пріоритетам
— індикатори важливості
— автоматичні колірні індикатори для термінів виконання
— проставление ознаки "В роботі"
22
ІСТОРІЯ ПО ДОКУМЕНТУ (ПОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ДОКУМЕНТА)
— інформація про створення документа
— інформація про поточне місцезнаходження документа і виконавців
— інформація про рух документа (час перебування на стадія обробки)
— інформація про виконавців
— інформація про створення/виконанні завдань до документа
— інформація про доданих зв'язках до документа—
23
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАРШРУТУ ПРОХОДЖЕННЯ
— візуальна схема бізнес-процесу (стадії обробки, умови переходу, ролі, етапи)
— відзначено поточна стадія обробки
24
НАГАДУВАННЯ (В СИСТЕМІ)
— нагадування про закінчення термінів виконання завдань
25
ПОВІДОМЛЕННЯ (В СИСТЕМІ)
— відправлення/отримання повідомлень в системі учасникам обробки при надходженні нового документа/завдання, зміну статусу обробки
— настроювання отримання повідомленні на рівні користувачів
26
ПОШУК ДОКУМЕНТІВ
— по реквізитами
— по контексту
— по штрих-коду
27
ЗВІТНІСТЬ І ДРУКОВАНІ ФОРМИ
28
ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВ І ПОВНОВАЖЕНЬ
— делегування прав на рівні користувача (автоматична передача прав обробки документів/завдань від одного користувача до іншого) на певний період
— управління списком делегованих прав
— можливість входу в Систему під делегованими правами
29
НОРМАТИВНО ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
— види документів та журнали обліку
— користувачі і групи
— персонал
— підрозділ
— організації (Контрагенти)
— організаційна структура
— прості довідники
30
ЖУРНАЛИ КОРИГУВАНЬ
31
ДОМЕННАЯ АВТОРИЗАЦІЯ
32
WEB КЛІЄНТ
33
НАЛАШТУВАННЯ ПРАВИЛ ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ
— гнучкі правила формування реєстраційного номера
— гнучке управління набором реквізитів в реєстраційній картці документа
34
ШАБЛОНИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І СТАДІЙ ОБРОБКИ
— можливість пріміненія готових стадій обробки при створенні нових бізнес-процесів
35
ГНУЧКІ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ДОСТУПІВ
— до документів
— до завдань
— до вкладенням
— до пошуку
— на рівні бізнес-процесу
— на рівні користувача/групи користувачів
36
АДМІНІСТРУВАННЯ
— обслуговування БД — Аудит БД

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Документообіг»

 • SMART MANAGER — завдання і документи; на контролі; бізнес-процеси на контролі.
 • АНАЛІТИКА — аналіз бізнес-процесів.
 • РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ — реєстр передачі оригіналів.
 • СЕВ — СЕВ. вхідні документи; СЕВ. вихідні документи; СЕВ. журнал обміну пакетами.
 • ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ — типи інтеграцій; web-сервіс. Облікові дані для вхідних підключень.
 • ДОВІДНИКИ — види документів; види документів; види оригіналів документів; теми документів; види контролю; види доставки; типи завдань; папки завдань; списки виконавців; помічними виконавців; типи зв’язків документів.
 • НАЛАШТУВАННЯ — налаштування доступу до оригіналів документів; налаштування меню.

Модуль «Довідники»

 • БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИДАННЯ — Дебет-Кредит; Бухгалтер 911; Все про бухгалтерський облік.
 • ПЛАН РАХУНКІВ  план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик; об’єкти функціонування.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ  контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; профілі реєстру документів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; умови оплати; умови постачання; митниці; складо-місця; умови оплати, тип відстрочки.
 • ЗВІТИ  профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • ІНШЕ — довідник замовлень; типи замовлень; довідник партій; типи партій; види партій.
 • НОРМИ — норми часу і розцінки.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.
 • ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження системних журналів.
 • ОБСЛУГОВУВАННЯ — оновлення програмного забезпечення; центр оновлення системи; дата і час версії ПЗ; змінити час і версії ПЗ; аналіз конфігурації системи; порушники безпеки.
 • УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ — ліцензія.
 • РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ — налаштування автоматичної копії комплекту; створити копію комплекту.
 • МЕТОДИ (RRT) — конструктор методів (RRT); доступ за розкладом.
 • БІБЛІОТЕКИ КОДУ — бібліотеки коду VFP; бібліотеки коду С#.
 • ДОДАТКИ — мої додатки; тестування додатків.
 • КОМПЛЕКТИ — комплекти; звірити конфігурацію з комплектом; імпорт конфігурації; експорт конфігурації; синхронізація довідника комплектів.
 • УПРАВЛІННЯ ОБМІНОМ КОНФІГУРАЦІЙ — імпорт об’єктів конфігурації; об’єкти конфігурацій; формування пакетів конфігурацій; журнал установки пакетів.
 • РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ — робочі інструкції.
 • УПРАВЛІННЯ HTML-комплектом — управління HTML-комплектом.
 • ІНШЕ — останні номери документів; переклади.
 • КОНСТРУКТОРИ — інтерфейси; форми; база даних; представлення; додаткові характеристики; форми звітності; бізнес-процеси.
 • ЖУРНАЛ КОРИГУВАНЬ – журнал коригувань; налаштування журналу коригувань.

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" UKRSIBBANK

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ