MASTER:Освіта

MASTER:Освіта

MASTER:Освіта — програмне рішення для ведення комплексного обліку в органах управління у сфері освітою та закладах освіти (закладах вищої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах).

Створений для українського ринку та відповідає чинному законодавству України. Доступний у хмарному та стаціонарному рішеннях.

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ — ведення кошторису, контроль за його виконанням; облік за підпрограмами, згортання КЕКВ (2281, 2282, 2610, 3210).

БАНК — інтеграція з СДО «Клієнт казначейства — Казначейство»; контроль зобов’язань з кошторисом, аналіз погашення зобов’язань.
КАСА — документи каси, касова книга, розрахунки з підзвітними особами, звіти.
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ — картотека ОЗ та IНМА, додаткові аналітичні розрізи, документи руху ОЗ та IНМА, амортизація, звіти.
ПОСЛУГИ — облік отриманих та наданих послуг (батьківська плата), облік взаєморозрахунків з контрагентами.
СКЛАД — картотека ТМЦ, документи руху ТМЦ, облік по підрозділах і складо-місцях, МВО, інвентаризація, звіти.
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК — ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України.
ОПЕРАЦІЇ — виставлення початкових залишків, бухгалтерські довідки, закриття рахунків в кінці року та кварталу, закриття звітного періоду.
ЗВІТИ — меморіальні ордери, журнал-головна, картки аналітичного обліку, фінансова та бюджетна звітність, звітність по ПДВ.

КАДРИ — структура та штатний розпис, тарифікація педагогічних працівників шкіл, дитячих садків, коледжів і музичних шкіл, у тому числі за вакантними посадами.
Облік персоналу, у тому числі за педагогічними званнями.
Військовий облік.
Облік стажу, у тому числі педагогічного, всіх видів пільг.

ЗАРПЛАТА — розрахунок заробітної плати, відпусток, лікарняних.
Нарахування надбавок та доплат педагогічним працівникам згідно нормативних документів про умови оплати праці працівників закладів освіти.
Автоматичний розрахунок надбавки за вислугу років.
Ведення табеля обліку робочого часу.
Формування звітності.

ДОВІДНИКИ — загальносистемні, користувацькі довідники.
АДМІНІСТРУВАННЯ — налаштування інтерфейсу, управління доступом, обслуговування інформаційної бази.


МОДУЛІ

ЗАРПЛАТА І КАДРИ ДЛЯ MASTER:ОСВІТА

— формування тарифікаційних списків, в тому числі за вакантними посадами;
— облік педагогічного стажу, педагогічні звання, облік всіх категорій персоналу;
— нарахування заробітної плати згідно тижневого навантаження;
— надбавки (за вислугу років, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за кабінет тощо);
— всі види доплат для педагогічних працівників, премій і матеріальних допомог.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОДАТКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ