MASTER:Реєстр територіальної громади | MASTER

MASTER:Реєстр територіальної громади

MASTER:Реєстр територіальної громади — програмне рішення, що призначено для зберігання, обробки та введення інформації щодо громадян міста (здійснення реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання осіб у межах територіальної громади).

ЄДИНА БАЗА ДАНИХ 
— передача інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру та інших органів виконавчої влади;
— опрацювання засобами Реєстру запитів фізичних осіб, органів державної влади, підприємств, установ і організацій, видача довідок, передбачених Законом України "Про територіальні громади";
— забезпечення захисту бази даних Реєстру, суворе дотримання правил доступу до Реєстру з метою недопущення зловживанням доступом до продукту, порушення його цілісності, порядку використання внесеної інформації, незаконного копіювання бази даних Реєстру чи її частини.

ІНТЕГРАЦІЯ З СЕРВІСАМИ
— долучення до суміжних сервісів, а саме: можливість інтегрування до програмного рішення комплексного сервісу «єМалятко». Реєстрація місця проживання дитини за заявою батьків, поданою в електронній формі через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦНАП  
— автоматизований прийом громадян працівниками Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП).
— налаштування розмежування доступу до даних для окремих користувачів чи груп користувачів. Це дозволяє делегувати функції з актуалізації даних про особу Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП). З метою покращення якості надання адмінпослуг в системі передбачено друк різних довідок громадянам із даних Реєстру.

МОДУЛІ

Електронна реєстраційна картка (ЕРК) мешканця

— актуалізація (введення) даних полягає у створенні ЕРК осіб чи коригування наявних ЕРК шляхом уточнення занесених у них даних, внесення та збереження відповідних змін.
— автоматизована система Реєстру здійснює всі подальші дії, ґрунтуючись і використовуючи дані із ЕРК.
— ЕРК особи відображає історію зміни прізвища, історію документів, зміни місць проживання або перебування особи, інформацію щодо військової приналежності, родинних зв’язків, недієздатності особи, перебування на обліку правоохоронних органів, притягнення до адміністративної відповідальності тощо.

Реєстраційні операції

— реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання або перебування особи в Україні в межах ТГ,
— генерує адресну картку й автоматично «затягує» до неї необхідну інформацію, отриману під час етапу актуалізації даних в ЕРК.
— при знятті з реєстрації відбувається через вибуття на іншу адресу проживання або вибуття з іншого міста – в системі є можливість провести одночасну реєстрацію особи.
— друк відповідних заяв та довідок, що формуються автоматично.

Вивантаження даних

— вивантаження відомостей в pdf та Excel-форматах для надсилання до Державної міграційної служби України, Державної служби статистики України, Міністерства оборони України.
— у вигляді відомостей затверджених форм ведеться Державний реєстр виборців та є можливість вивантажити дані у Excel-формат для аналізу.
— формуються структуровані дані за трьома критеріями за заданий період по різним реєстраційним діям: реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації, перебування.

Автоматичний друк документів

Доступ до всіх можливих форм заяв, довідок, адміністративних матеріалів та статистичних відомостей.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОДАТКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ