MASTER:Retail

Галузеве рішення для ведення обліку торгових підприємств.

Склад галузевого рішення:

 • програмний продукт MASTER:Бухгалтерія у функціональних модулях, що охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку: БАНК І КАСА, ПРОДАЖІ, ПОКУПКИ, СКЛАД, ВИРОБНИЦТВО, ОЗ і НМА, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЗАРПЛАТА, КАДРИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ
 • додаток MASTER:КОННЕКТОР ІЗ ФІСКАЛЬНИМ РЕЄСТРАТОРОМ, що забезпечує налаштування фіскального реєстратора, документ "Прийом грошових коштів", функція "Службова видача", Х, Z - звіти.

Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Банк і каса»

 • БАНК І КАСА  документи банку; платіжні доручення; виписки банку; заявки на покупку валюти; заявки на продаж валюти.
 • "КЛІЄНТ-БАНК"  імпорт виписок банку; імпорт курсів валют з web-ресурсу; імпорт курсів валют; імпорт довідника банків.
 • ЗВІТИ (БАНК) — рух засобів по банкам на дату; рух засобів на р/р на дату; грошові кошти на розрахункових рахунках; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках; відомості; журнали-ордери; залишки на початок місяця.
 • ДОКУМЕНТИ КАСИ.
 • ЗВІТИ (КАСА) — касова книга; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках; відомості; журнали-ордери; грошові кошти в касі; залишки на початок місяця.

Модуль «Продажі»

 • ДОКУМЕНТИ — документи продажів; рахунки на оплату покупцям; реалізація товарів та послуг; звіти комісіонерів про продажі; повернення покупців; довіреності зовнішні.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; аналіз заборгованості.
 • ДОВІДНИКИ — контрагент; договори; країни, міста, області, населені пункти; райони.

Модуль «Покупки»

 • ДОКУМЕНТИ — документи покупок; довіреності; надходження товарів та послуг; надходження додаткових витрат; ВМД по імпорту; звіти комітентам про продажі; повернення постачальникам; рахунки на оплату постачальникам.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість по рахункам; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітикам; картка аналітики; аналіз заборгованості; форма 1ДФ.
 • ДОВІДНИКИ — контрагенти; договори; країни, міста, обласні, населені пункти; райони.

Модуль «Склад»

 • ДОКУМЕНТИ — складські документи; вимога-накладна; переміщення товарів.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — документи інвентаризації; оприбуткування товарів; списання товарів.
 • ЦІНИ — цінник; проекти цін; документи переоцінки товарів.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова по ТМЦ; картки аналітики; журнал складських операцій; залишки ТМЦ по місцях; оборотна відомість по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; групи товарів, продукції і послуг; типи цін.

Модуль «Виробництво»

 • ДОКУМЕНТИ — документи виробництва; документи обліку витрат на виробництво.
 • ВИПУСК — вимоги-накладні; змінні звіти виробництва; інвентаризація НЗВ.
 • ПЕРЕРОБКА — надходження в переробку; передача продукції замовнику; реалізація послуг з переробки; повернення матеріалів замовнику.
 • ПЕРЕДАЧА В ПЕРЕРОБКУ — передача в переробку; надходження з переробки; повернення матеріалів з переробки.

Модуль «ОЗ І НМА»

 • ДОКУМЕНТИ — документи ОЗ і НМА; надходження ОЗ; вибуття ОЗ; амортизація ОЗ; переоцінки ОЗ.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОЗ І НМА — ОЗ на НМА; ОЗ та НМА (ієрарція); інвентаризація ОЗ  та НМА; звірка обліку ОЗ на різних обєктах.
 • ЗВІТИ — відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; шахові відомості; журнали-ордери; залишки ОЗ на місяціх; звіти по нарахуванню амортизації (зносу); оборотно-сальдова по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — податкові групи ОЗ та норми амортизаційемх відрахувань; призначення ОЗ; дорогоцінні метали; причини списання ОЗ.
 • ДОДАТКОВІ ОЗНАКИ ОЗ, НМА — додаткова ознака 1; додаткова ознака 2; додаткова ознака 3.

Модуль «Податковий облік»

 • ПДВ — податкові накладні; реєстр виданих податкових накладних; реєстр отриманих податкових накладних; імпорт отриманих податкових накладних; звітність по ПДВ.
 • ПОДАТОК НА ПРИБУТОК — звітність з податку на прибуток.
 • ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ — звітність по трансферному ціноутворенню.
 • ДОВІДНИКИ — класифікатор одиниць виміру.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри трансферного ціноутворення.

Модуль «Зарплата»

 • ТАБЕЛЬ — табель; фонди робочого часу.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; заява-розрахунок ФСС.
 • НАРАХУВАННЯ — разові нарахування; умовно-постійні нарахування.
 • УТРИМАННЯ — разові утримання; умовно-постійні утримання.
 • ЗАРПЛАТА — розрахунок зарплати; підсумки зарплати; карткові рахунки; закриття звітного місця; відміна закриття звітного місяця.
 • БУХГАЛТЕРІЯ  проведення по зарплаті; платіжні відомості; оборотно-сальдова відомість.
 • НАРЯДИ — наряди.
 • ЗВІТНІСТЬ — звіт з праці 1-ПВ; звіт по ЄСВ; звіт 1ДФ.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; довідник нарахувань/утримань; довідник фондів; правила розрахунку документів за середнім; довідник коефіцієнтів; календар; графіки роботи; довідник кодів днів; довідник  типів нарядів; налаштування ЄСВ; налаштування розрахунку спецстажа.

Модуль «Кадри»

 • ШТАТНИЙ РОЗКЛАД — штатний розклад.
 • КАДРИ — особові картки; фізичні особи (ЦПХ); призначення і переміщення; освіта; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і почесні звання; участь у ліквідації ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки.
 • НАКАЗИ — накази.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; періоди використання відпусток; графік відпусток.
 • ПІЛЬГИ — пільги; інвалідність.
 • СТАЖИ — стаж; спецстаж.
 • ДОВІДНИКИ — підрозділи; бригади; посади; тарифні сітки; види відпусток; види лікарняних; види документів по середньому; види наказів; всі довідників.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування.

Модуль «Операції»

 • ДОКУМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ  документи; ручні операції; регламентні операції; виставлення залишків; журнал проводок.
 • ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна закриття звітного місяця; закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству.
 • СЕРВІС — дати заборони зміни даних; план рахунків, припустимі кореспонденції; імпорт даних; імпорт співробітників.

Модуль «Звіти»

 • СТАНДАРТНІ — оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; шахова відомість; журнал-ордер; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; сальдо по рахунках; зведені проводки; Головна книга.
 • ПДВ — звітність по ПДВ.
 • РЕГЛАМЕНТНІ — фінансова звітність, звітність по прибутку.
 • НАЛАШТУВАННЯ — профілі для оборотно-сальдових відомостей.

Модуль «Довідники»

 • ПЛАН РАХУНКІВ  план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик; об’єкти функціонування.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ  контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; профілі реєстру документів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; умови оплати; умови постачання; митниці; складо-місця; умови оплати, тип відстрочки.
 • ЗВІТИ  профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • ІНШЕ — довідник замовлень; типи замовлень; довідник партій; типи партій; види партій.
 • НОРМИ — норми часу і розцінки.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.
 • ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження системних журналів.
 • ОБСЛУГОВУВАННЯ — оновлення програмного забезпечення; центр оновлення системи; дата і час версії ПЗ; змінити час і версії ПЗ; аналіз конфігурації системи; порушники безпеки.
 • УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ — ліцензія.
 • РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ — налаштування автоматичної копії комплекту; створити копію комплекту.
 • МЕТОДИ (RRT) — конструктор методів (RRT); доступ за розкладом.
 • БІБЛІОТЕКИ КОДУ — бібліотеки коду VFP; бібліотеки коду С#.
 • ДОДАТКИ — мої додатки; тестування додатків.
 • КОМПЛЕКТИ — комплекти; звірити конфігурацію з комплектом; імпорт конфігурації; експорт конфігурації; синхронізація довідника комплектів.
 • УПРАВЛІННЯ ОБМІНОМ КОНФІГУРАЦІЙ — імпорт об’єктів конфігурації; об’єкти конфігурацій; формування пакетів конфігурацій; журнал установки пакетів.
 • РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ — робочі інструкції.
 • УПРАВЛІННЯ HTML-комплектом — управління HTML-комплектом.
 • ІНШЕ — останні номери документів; переклади.
 • КОНСТРУКТОРИ — інтерфейси; форми; база даних; представлення; додаткові характеристики; форми звітності; бізнес-процеси.
 • ЖУРНАЛ КОРИГУВАНЬ – журнал коригувань; налаштування журналу коригувань.

ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" УкрСибБанк (МФО 351005) Для виписок банку використовується формат DBF (Profix) Для платіжних доручень використовується формат TXT (iBank2)

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

0 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ