Питання про програмні продукти | MASTER

Про програмні продукти

Як реалізовано функціонал обліку кадрів, ведення кадрових документів про рух працівників?

У програмному продукті MASTER:Зарплата і Кадри реалізований функціонал обліку кадрів, ведення кадрових документів про рух працівників:

 • прийом (накази на прийом, контракти), звільнення, переведення, переміщення; 
 • ведення кадрових документів про заохочення;
 • працівників;
 • ведення особистих карток; ведення картотеки призначень;
 • ведення картотеки стажів, спецстажів;
 • ведення картотеки інвалідів;
 • ведення картотеки пільг;
 • військовий облік;
 • облік контрактів працівників;
 • ведення картотеки порушень трудової дисципліни;
 • ведення додаткових картотек (освіт/підвищень кваліфікацій/суміжних професій, складу сім'ї, нагород, попередніх місць роботи і т.п.);
 • ведення наказів на відпустку/повернення з відпусток, документів лікарняних, документів за середнім;
 • картотека змін прізвищ;
 • облік нештатного (несписочного) складу;
 • формування форм звітності відповідно до законодавства (форми вид яких затверджений нормативними актами);
 • відбір даних по будь-яких реквізитах, які внесені в програмний продукт.

Програмний продукт дозволяє :

 • вести штатний розклад, в тому числі: картотеку штатного розкладу; картотеку доплат за штатним розкладом;  формувати форми звітності відповідно до законодавства (форми вид яких затверджений нормативними актами);  формувати штатну розстановку;  картотеку робочих місць;  зберігати історії в усіх картотеках штатного розкладу;
 • вести табельний облік, формувати і друкувати накази та звіти; 
 • вести системний функціонал дозволяє проводити розрахунок заробітної плати, нарахувань по заробітній платі (окладів, премій, та інше), розрахунок нарахувань за листками непрацездатності, нарахувань по відпустках, інших нарахувань, податків, утримань, відрахувань у фонди;
 • формувати платіжні відомості на виплату зарплати, а також звітність по заробітній платі;
 • формувати форми звітності відповідно до діючого законодавства України.
Чи є можливість в одній базі вести облік декількох підприємств/установ, використовуючи загальні довідники?

В прогрманих продуктах MASTER реалізована можливість в одній базі вести облік декількох підприємств/установ, використовуючи загальні для всіх довідники контрагентів, фінансових та інших аналітик, підрозділів, проектів, номенклатури та ін. 

Організації/об'єкти, котрі таким чином ведуться в прогрманих продуктах MASTER, не обов'язково повинні бути об'єднані юридично в холдинг чи концерн. 

Функціонують кейси, коли частина даних, до прикладу, в плані рахунків — це субрахунки, використовується для всіх підприємств/установ-об'єктів, а частина — лише для вибраних.

У скількох валютах можливо відображати операції та по яких курсах?

Програмні продукти MASTER дозволяють додавати необмежений перелік типів курсів валют: НБУ, центральних банків інших країн, комерційні курсі валют, включаючи курси купівлі і продажу валют для кожного комерційного банка окремо, також курси різноманітних бірж та інші спеціальні курси, що використовуються в умовах договорів. 

На додачу до цього користувачі прогрманих продуктів MASTER застосовують широкий спектр управлінських курсів валют: прогнозні для горизонтів рік-місяць-тиждень, оперативні управлінські, окремо для бюджетування доходів і витрат та ін. 

Для встановлення управлінських курсів може бути використано окрему умовну грошову одиницю. Для будь якого типу курсу може бути зафіксований вручну або імпортований курс до національної грошової одиниці або крос-курс до будь-якої іншої грошової одиниці. В первинних бухгалтерських документах може бути встановлено різні валюти та типи курсів для документа в цілому, для окремих рядків номенклатури, для графіків платежів чи надходжень, для відповідності суми в валюті оплати і в валюті розрахунків (наприклад, банківська виписка) та ін. 

При бухгалтерській обробці первинного документа програмний продукт автоматизовано згідно з алгоритмом типової господарської операції сформує одне чи декілька проведень. Для кожного окремого проведення, тобто для одного подвійного запису в бухгалтерський обліковий регістр, може бути сформовано суми в трьох валютах: в валюті операції, в національній валюті, а також у валюті еквівалента (для управлінського обліку). Також програмний продукт дозволяє проводити динамічний аналіз даних не тільки в валюті обліку, а також в будь-якій обраній валюті і типі курсу без необхідності зберігання великої кількості надлишкових даних.

Чи існує можливість сформувати в програманих продуктах регламентовану звітність (фінансову та податкову)?

На основі заведених та згенерованих у програмних продуктах MASTER документів можно автоматично сформувати фінансову звітність: форма 1 «Баланс»; форма 2 «Звіт про фінансові результати»; форма 3 «Звіт про рух грошових коштів»; форма 4 «Звіт про власний капітал; форма 5 "Примітки до річної фінансової звітності" та декларацію по ПДВ, декларацію по податку на прибуток та інші звітні форми та вивантажити їх для завантаження в зовнішні системи подачі звітності.

Чи можливо вести єдину базу даних та консолідований облік?

Програмні продукти MASTER консолідують і накопичують базу даних по всім ділянкам бухгалтерського та податкового обліку, формують зведену бухгалтерську звітність й автоматизують всі форми фінансової звітності; створюють банк даних нормативно-довідкових й оперативних масивів інформації для розрахунку й аналізу заробітної плати.

 Фахівцями MASTER розроблена процедура перенесення та збереження бази даних, напрацьованої за багато років в інших програмних продуктах. Алгоритм переносу бази даних повідомляє про ті розбіжності в параметрах, які має структура бази даних в експортованому й імпортованому програмних продуктах.

Чи є можливість самостійного доопрацювання та змінювати окремі бізнес-процеси або створювати свої?

Конфігурування — сукупність налаштувань програмного продукту, що задається користувачем, а також процес зміни налаштувань відповідно до потреб користувача.

Програма-платформа MASTER повністю конфігурується під потреби конкретного підприємства/установи. Гнучкість забезпечують наступні можливості:

— додавання функції користувачами за рахунок відкритого меню;

— гнучких засобів підготовки звітних документів: конструктор довільних табличних звітів, конструктор звітів нерегулярної структури, конструктор форм друку первинних документів, конструктор звітів з перемінним кількістю колонок (типу “шахматка”), конструктор графічного відображення інформації;

— гнучке кастомізування інтерфейсу за допомогою конструктора табличних подань, конструктора форм і конструктора інтерфейсів.

конструктора довільних запитів до інформаційної бази, орієнтованого на використання користувачем;

— конструктор класифікації об'єктів обліку, видів ресурсів;

— конструктори опису шаблонів бухгалтерських проводок, регістрів обліку (журнали, відомості);

— конструктор бізнес-процесів забезпечує конфігурація універсальних бізнес-процесів і процесного документообігу з будь-якою кількістю стадій;

конструкторів опису шаблонів бухгалтерських проводок, регістрів обліку (журнали, відомості) та інше.

Більше 3000 параметрів налаштувань дозволяють оптимально конфігурувати програму-платформу та програмні продукти MASTER під специфічні особливості підприємства/установи.

Як реалізовано функціонал обліку кадрів, ведення кадрових документів про рух працівників?

У програмному продукті MASTER:Зарплата і Кадри реалізований функціонал обліку кадрів, ведення кадрових документів про рух працівників:

 • прийом (накази на прийом, контракти), звільнення, переведення, переміщення; 
 • ведення кадрових документів про заохочення;
 • працівників;
 • ведення особистих карток; ведення картотеки призначень;
 • ведення картотеки стажів, спецстажів;
 • ведення картотеки інвалідів;
 • ведення картотеки пільг;
 • військовий облік;
 • облік контрактів працівників;
 • ведення картотеки порушень трудової дисципліни;
 • ведення додаткових картотек (освіт/підвищень кваліфікацій/суміжних професій, складу сім'ї, нагород, попередніх місць роботи і т.п.);
 • ведення наказів на відпустку/повернення з відпусток, документів лікарняних, документів за середнім;
 • картотека змін прізвищ;
 • облік нештатного (несписочного) складу;
 • формування форм звітності відповідно до законодавства (форми вид яких затверджений нормативними актами);
 • відбір даних по будь-яких реквізитах, які внесені в програмний продукт.

Програмний продукт дозволяє :

 • вести штатний розклад, в тому числі: картотеку штатного розкладу; картотеку доплат за штатним розкладом;  формувати форми звітності відповідно до законодавства (форми вид яких затверджений нормативними актами);  формувати штатну розстановку;  картотеку робочих місць;  зберігати історії в усіх картотеках штатного розкладу;
 • вести табельний облік, формувати і друкувати накази та звіти; 
 • вести системний функціонал дозволяє проводити розрахунок заробітної плати, нарахувань по заробітній платі (окладів, премій, та інше), розрахунок нарахувань за листками непрацездатності, нарахувань по відпустках, інших нарахувань, податків, утримань, відрахувань у фонди;
 • формувати платіжні відомості на виплату зарплати, а також звітність по заробітній платі;
 • формувати форми звітності відповідно до діючого законодавства України.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ