MASTER:Агрономия | MASTER

MASTER:Агрономия

Додаток до програмного продукту MASTER:Агро MASTER:Агрономія розроблений для ведення фіксації робіт агронома в системі та для збору затрат на польові роботи.

За допомогою додатка MASTER:Агрономія можливо вести облік фактичних затрат на польові роботи, вести облік робіт, виконаних на полі.

Даний функціонал призначений для систематизації робіт агронома, можливості збору фактичних затрат на вирощування культур.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ MASTER:АГРОНОМІЯ

 • ведення обліку робіт, виконаних в розрізі культур;
 • ведення обліку фітосанітарних спостережень;
 • ведення обліку фенологічних спостережень;
 • ведення обліку метерологічних спостережень.

СКЛАД ДОДАТКА MASTER:АГРОНОМІЯ

 • ДОКУМЕНТИ - Виконані роботи, Фітосанітарні спостереження, Фенологічні спостереження, Метерологічні спостереження, План спостережень, План робіт агронома.
 • ДОВІДНИКИ - Хвороби рослин, Характеристики якості культури, Шкідники рослин, Бур'яни, Фенофаза, Типи спостережень, Типи грунтів і показники якості.
 • ЗВІТИ - Структура посівних площ, Польовий журнал агронома, Оперативний звіт про виконані роботи, План-факт витрат матеріалів, Журнал внесення добрив, Вирощування спостереження, Врожайність-збирання, План-фактний аналіз робіт агронома.

"ДОКУМЕНТИ"

 • Документ "Виконані роботи" - призначений для фіксації факту виконаних робіт на полі та фіксації затрат в розріі полів та культур.
 • Документ "Фітосанітарні спостереження" - призначений для фіксації наявності шкідників, хвороб та бур'янів на полі в культурі в перву фенофазу.
 • Документ "Фенологічні спостереження" - призначений для фіксації якості росту культури в певну фенофазу за допомогою характеристик росту культури.
 • Документ "Метерологічні спостереження" - призначений для фіксації метерологічних характеристик середовища в певний період.
 • Документ "План спостережень" - призначений для фіксації плану спостережень за культурою в розрізі агрономів та фенофаз.
 • Документ "План робіт агронома" - призначений для фіксації план-факт витрат матеріалів та затрат на роботи по вирощенню зернових.

"ДОВІДНИКИ"

 • Довідник "Хвороби рослин- містить перелік можливих хвороб рослин.
 • Довідник "Характеристики якості культури" - містить перелік характеристик, які описують якість культури.
 • Довідник "Шкідники рослин" - містить перелік можливих шкідників.
 • Довідник "Бур'яни" - містить перелік можливих рослин-бур'янів.
 • Довідник "Фенофаза" - містить перелік фенофаз рослин.
 • Довідник "Типи спостережень" - містить перелік типів спостережень.
 • Довідник "Типи грунтів і показники якості" - містить перелік типів грунтів та перелік показників якості, які характеризуть ці грунти.

"ЗВІТИ"

 • Звіт "Структура посівних площ- містить дані по площі засіву в розрізі культур та полів.
 • Звіт "Польовий журнал агронома" - містить дані по роботам, які мають виконуватися для вирощення культур. Вказуються затрати матеріалів для робіт.
 • Звіт "Оперативний звіт про виконані роботи" - містить дані про виконані роботи по вирощуванню культур.
 • Звіт "План-факт витрат матеріалів" - містить дані для порівняння плану та факту використання матеріалів в рамках робіт по вирощуванню культури.
 • Звіт "Журнал внесення добрив" - містить дані про внесені добрива впродовж вирощування культури.
 • Звіт "Вирощування спостереження" - містить дані про характеристики, які описують якість вирощування культури.
 • Звіт "Врожайність-збирання" - містить дані про площу та масу зібраного врожаю.
 • Звіт "План-фактний аналіз робіт агронома" - містить дані по плану та факту обсягу робіт агронома.

Користуйтеся із задоволенням!

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

комплексный бухгалтерский учет по всем направлениям;

налоговый учет согласно действующему НКУ;

сводная бухгалтерская отчетность;

автоформирование финотчетности.

от 9699 грн освобождено от НДС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

конфигурирование нетипичного функционала;

разработка индивидуальных решений;

перенос данных из других программ;

интеграции с другим программным обеспечением.

от 900 грн/час + НДС 20%

Электронный документооборот

обмен (получение и отправка) и учет (регистрация) электронных документов с ЭЦП;

настроенные бизнес-процессы обработки входящих, внутренних, исходящих электронных документов;

единая среда хранения документов.

от 8990 грн освобождено от НДС