MASTER:Ток | MASTER

Ток

Додаток до програмного продукту MASTER:Агро MASTER:Тік розроблений для ведення кількісно-якісного обліку зерна на току.

За допомогою додатка MASTER:Тік можливо оперативно вести кількісний облік зерна на току, вести облік робіт, виконаних на току.

Даний функціонал призначений для полегшення ведення обліку руху зерна на току.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ MASTER:ТІК

 • ведення обліку руху зерна на току;
 • ведення обліку приходу зерна з поля;
 • ведення обліку підробки зерна на току;
 • ведення обліку приходу по талонам або путівкам водія.

СКЛАД ДОДАТКА MASTER:ТІК

 • ЗВАЖУВАННЯ - Робоче місце вагаря, Журнал вагаря, Транспортування зерна, Відвантажування зерна
 • ПОЛЕ - Видача талонів, Списання талонів, Відправлення зерна з поля, Прихід зерна з поля
 • ПІДРОБІТОК - Акт підробітку зерна
 • РЕЄСТРИ - Реєстр зважування вантажів, Реєстр видачі талонів, Реєстр вивантаження зерна з бункера, Реєстр вивантаження зерна з комбайна, Реєстр приймання зерна вагарем, Реєстр приймання зерна від водія, Реєстр ТТН
 • ЗВІТИ - Прихід зерна, Витрата зерна, Залишок зерна, Відомість руху зерна

"ЗВАЖУВАННЯ"

 • Механізм "Робоче місце вагаря" - призначений для ергономізації робочого місця вагаря. В даному інтерфейсі є можливість реєструвати рух ТМЦ через вагову в журналі вагаря.
 • Документ "Журнал вагаря" - призначений для фіксації руху ТМЦ через вагову.
 • Документ "Транспортування зерна" - призначений для фіксації факту переміщення зерна між складами.
 • Документ "Відвантаження зерна" - призначений для фіксації факту вивантаження зерна з току.

"ПОЛЕ"

 • Документ "Видача талонів" - призначений для фіксації та друку виданих талонів водія/комбайнера/бункериста (форми 77 а-в).
 • Документ "Списання талонів" - призначений для фіксації факту списання невикористаних/втрачених талонів.
 • Документ "Відправлення зерна з поля" - призначений для фіксації факту видачі путівок водія.
 • Документ "Прихід зерна з поля" - призначений для фіксації підсумків по приходу зерна з поля за період.

"ПІДРОБІТОК"

 • Документ "Акт підробітку зерна" - призначений для фіксації факту підробітку зерна (сушки або очистки).

"РЕЄСТРИ"

 • Документ "Реєстр зважування вантажів" - призначений для фіксації зважувань на ваговій в формі реєстру.
 • Документ "Реєстр видачі талонів" - призначений для фіксації виданих талонів в розрізах співробітників, типів талонів.
 • Документ "Реєстр вивантаження зерна з бункера" - призначений для фіксації фактів вивантаження зерна з бункерів.
 • Документ "Реєстр вивантаження зерна з комбайна" - призначений для фіксації фактів вивантаження зерна з комбайнів.
 • Документ "Реєстр приймання зерна вагарем" - призначений для фіксації фактів приймання зерна вагарем (форма 78а).
 • Документ "Реєстр приймання зерна від водія" - призначений для фіксації фактів приймання зерна вагарем від водія з поля (форма 71а).
 • Документ "Реєстр ТТН" - призначений для підсумкової фіксації документів ТТН в зручному для читання вигляді.

"ЗВІТИ"

 • Звіт "Прихід зерна" - звіт, який призначений для відображення приходів зерна за вказаний період.
 • Звіт "Витрата зерна" - звіт, який призначений для відображення витрат зерна за вказаний період.
 • Звіт "Залишок зерна" - звіт для відображення залишків зерна на дату в розрізі типів культур та складів.
 • Звіт "Відомість руху зерна" - звіт для відображення руху зерна на току за період.

Користуйтеся із задоволенням!

КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

локальный программный продукт
> Win-клиент и RMD-клиент
> до 10 пользователей имеет бесплатный экспресс SQL-сервер
> многообъектный учет
> автонастройка под любую операционную систему

от 11000 грн + НДС 20%

АРЕНДА ПРОГРАММЫ

программный продукт в облаке
> 24/7 техподдержка
> любой режим подключения
> автообновление
> дата центр в Германии (Microsoft Azure)
> резервное копирование

от 300 грн/месяц + НДС 20%

УСЛУГИ

консультационные услуги
> настройки пользователей
> настройка интерфейса
> формирование справочников
> настройка учетной политики
> запуск типового функционала

от 500 грн/час + НДС 20%