Конфігурування та кастомізація

Програма-платформа MASTER повністю конфігурується під потреби конкретного підприємства/установи.

ГНУЧКІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 • відкрите меню дозволяє адміністратору додавати в систему функції, написані програмістами Замовника;
 • наявність гнучких засобів підготовки звітних документів: конструктор довільних табличних звітів, конструктор звітів нерегулярної структури, конструктор форм друку первинних документів, конструктор звітів з перемінним кількістю колонок (типу шахматка), конструктор графічного відображення інформації. Програма-платформа MASTER підготовки звітів інтегрована з MS Excel, MS Word, OpenOffice;
 • наявність конструктора табличних подань, конструктора форм і конструктора інтерфейсів дозволяє гнучко кастомізувати інтерфейс. Конструктори форм і інтерфейсів дозволяють налаштувати індивідуальні екранні форми і обмежити до них доступ. Всі системні і призначені для користувача форми і інтерфейси зберігаються в базі даних програми-платформи MASTER;
 • наявність конструктора довільних запитів до інформаційної бази, орієнтованого на використання користувачем;
 • більше 3000 параметрів настройки дозволяють оптимально конфігурувати програму-платформу під специфічні особливості підприємства/установи. Користувач може додавати свої параметри налаштування;
 • конструктор бізнес-процесів забезпечує конфігурація універсальних бізнес-процесів і процесного документообігу з будь-якою кількістю стадій;
 • конструктор опису методик калькулювання собівартості;
 • конструктор опису моделей планування;
 • конструктори опису шаблонів бухгалтерських проводок, регістрів обліку (журнали, відомості);
 • конструктор класифікації об'єктів обліку, видів ресурсів;
 • відкрита модель фінансового планування і бюджетування;
 • відкрита модель опису типів конструкторських специфікацій і моделей опису технології виробництва;
 • відкрита модель варіантів нормування ресурсів;
 • відкритий простір параметрів системи і користувачів;
 • API-бібліотека засобів прикладного програмування;
 • поставка програми-платформи з відкритим словником опису інформаційної бази дозволяє програмістам підприємства/установи розвивати функціональність системи і повністю використовувати інформацію з системи;
 • програма-платформа MASTER містить засоби для інтеграції з АСУ ТП, датчиками, обладнанням, вагами, терміналами збору даних і т.д;
 • програма-платформа MASTER забезпечує інтеграцію з офісними додатками MS Excel, MS Word, MS Project, OpenOffice;
 • програма-платформа MASTER забезпечує експорт інформації в різні формати, в тому числі HTML і XML;
 • конструктор стадійной обробки дозволяє описати стадії (маршрут) проходження довільних документів, обробки показників, доступ до показників, дії над показниками;
 • конструктор контекстної допомоги дозволяє настроювати власні HELP для будь-якого показника в системі і умови їх використання;
 • конструктор моделей розрахунків дозволяє настроювати власні моделі розрахунків довільних показників;
 • конструктор пакетів реплікації віддалених об'єктів дозволяє описати моделі обміну даними між віддаленими об'єктами в режимі offline (регламентний обмін оновленою інформацією між об'єктами в умовах поганих ліній зв'язку);
 • конструктор корпоративної розсилки звітів дозволяє в регламентом режимі користувачам системи отримувати необхідні їм звіти з системи з будь-яких комунікаційних транспортам з урахуванням забезпечення шифрування.

Ключовим в архітектурі побудови програми-платформи MASTER є на системному рівні автоматичне розпізнавання змін, що зроблені фахівцями програмістами підприємства/установи-користувача та змін, що зроблені розробником або центром впровадження. 

Всі зміни версії програмного забезпечення передаються на підприємство поточними оновленнями (service pack) та не порушують змін, що внесені в програму-платформу MASTER фахівцями підприємства/установи-користувача.

Головний принцип розробки програмних продуктів MASTER — це легкість перелаштувань бізнес-процесів та мінімізація налаштувань, що проводяться через втручання у програмний код.

Автоматичне коректування параметрів — конфігурація та налаштування (кастомізація) програми-платформи та програмних продуктів MASTER виконується:

 • на рівні декларативного стилю програмування. Налаштування властивостей об'єктів, установка параметрів — без ручного втручання та програмної корекції.
 • на рівні імперативного стилю програмування. Написання прикладного коду на мовах C#, Python, T-SQL — за індивідуальним запитом підприємства/установи можливе залучення коригувань.


ТЕРМІНИ

1. КАСТОМІЗАЦІЯ (від англ. to customize — налаштовувати, змінювати щось, роблячи більш підходить під потреби конкретного споживача) — індивідуалізація продукції під замовлення конкретних споживачів шляхом внесення конструктивних або дизайнерських змін (зазвичай — на кінцевих стадіях виробничого циклу).

2. КОНФІГУРУВАННЯ — сукупність налаштувань програмного продукту, що задається користувачем, а також процес зміни налаштувань відповідно до потреб користувача.

ГЛОСАРІЙ — словник ключових термінів за посиланням.

РІШЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський та податковий облік, фінансова та податкова звітність.

6999 грн звільнено від ПДВ

РІШЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Обмін електронними документами та ведення обліку (реєстрація) всіх документів.

8990 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ