Конфігурація та кастомізація | MASTER

Конфігурування та кастомізація

Програма-платформа MASTER повністю конфігурується під потреби конкретного підприємства/установи.

ГНУЧКІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 • відкрите меню дозволяє адміністратору додавати в систему функції, написані програмістами Замовника;
 • наявність гнучких засобів підготовки звітних документів: конструктор довільних табличних звітів, конструктор звітів нерегулярної структури, конструктор форм друку первинних документів, конструктор звітів з перемінним кількістю колонок (типу шахматка), конструктор графічного відображення інформації. Програма-платформа MASTER підготовки звітів інтегрована з MS Excel, MS Word, OpenOffice;
 • наявність конструктора табличних подань, конструктора форм і конструктора інтерфейсів дозволяє гнучко кастомізувати інтерфейс. Конструктори форм і інтерфейсів дозволяють налаштувати індивідуальні екранні форми і обмежити до них доступ. Всі системні і призначені для користувача форми і інтерфейси зберігаються в базі даних програми-платформи MASTER;
 • наявність конструктора довільних запитів до інформаційної бази, орієнтованого на використання користувачем;
 • більше 3000 параметрів настройки дозволяють оптимально конфігурувати програму-платформу під специфічні особливості підприємства/установи. Користувач може додавати свої параметри налаштування;
 • конструктор бізнес-процесів забезпечує конфігурація універсальних бізнес-процесів і процесного документообігу з будь-якою кількістю стадій;
 • конструктор опису методик калькулювання собівартості;
 • конструктор опису моделей планування;
 • конструктори опису шаблонів бухгалтерських проводок, регістрів обліку (журнали, відомості);
 • конструктор класифікації об'єктів обліку, видів ресурсів;
 • відкрита модель фінансового планування і бюджетування;
 • відкрита модель опису типів конструкторських специфікацій і моделей опису технології виробництва;
 • відкрита модель варіантів нормування ресурсів;
 • відкритий простір параметрів системи і користувачів;
 • API-бібліотека засобів прикладного програмування;
 • поставка програми-платформи з відкритим словником опису інформаційної бази дозволяє програмістам підприємства/установи розвивати функціональність системи і повністю використовувати інформацію з системи;
 • програма-платформа MASTER містить засоби для інтеграції з АСУ ТП, датчиками, обладнанням, вагами, терміналами збору даних і т.д;
 • програма-платформа MASTER забезпечує інтеграцію з офісними додатками MS Excel, MS Word, MS Project, OpenOffice;
 • програма-платформа MASTER забезпечує експорт інформації в різні формати, в тому числі HTML і XML;
 • конструктор стадійной обробки дозволяє описати стадії (маршрут) проходження довільних документів, обробки показників, доступ до показників, дії над показниками;
 • конструктор контекстної допомоги дозволяє настроювати власні HELP для будь-якого показника в системі і умови їх використання;
 • конструктор моделей розрахунків дозволяє настроювати власні моделі розрахунків довільних показників;
 • конструктор пакетів реплікації віддалених об'єктів дозволяє описати моделі обміну даними між віддаленими об'єктами в режимі offline (регламентний обмін оновленою інформацією між об'єктами в умовах поганих ліній зв'язку);
 • конструктор корпоративної розсилки звітів дозволяє в регламентом режимі користувачам системи отримувати необхідні їм звіти з системи з будь-яких комунікаційних транспортам з урахуванням забезпечення шифрування.

Ключовим в архітектурі побудови програми-платформи MASTER є на системному рівні автоматичне розпізнавання змін, що зроблені фахівцями програмістами підприємства/установи-користувача та змін, що зроблені розробником або центром впровадження. 

Всі зміни версії програмного забезпечення передаються на підприємство поточними оновленнями (service pack) та не порушують змін, що внесені в програму-платформу MASTER фахівцями підприємства/установи-користувача.

Головний принцип розробки програмних продуктів MASTER — це легкість перелаштувань бізнес-процесів та мінімізація налаштувань, що проводяться через втручання у програмний код.

Автоматичне коректування параметрів — конфігурація та налаштування (кастомізація) програми-платформи та програмних продуктів MASTER виконується:

 • на рівні декларативного стилю програмування. Налаштування властивостей об'єктів, установка параметрів — без ручного втручання та програмної корекції.
 • на рівні імперативного стилю програмування. Написання прикладного коду на мовах C#, Python, T-SQL — за індивідуальним запитом підприємства/установи можливе залучення коригувань.


ТЕРМІНИ

1. КАСТОМІЗАЦІЯ (від англ. to customize — налаштовувати, змінювати щось, роблячи більш підходить під потреби конкретного споживача) — індивідуалізація продукції під замовлення конкретних споживачів шляхом внесення конструктивних або дизайнерських змін (зазвичай — на кінцевих стадіях виробничого циклу).

2. КОНФІГУРУВАННЯ — сукупність налаштувань програмного продукту, що задається користувачем, а також процес зміни налаштувань відповідно до потреб користувача.

ГЛОСАРІЙ — словник ключових термінів за посиланням.

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%