Конструктор бізнес процесів і потоків документів | MASTER

КОНСТРУКТОР БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І ПОТОКІВ ДОКУМЕНТІВ

Конструктор бізнес-процесів і потоків документів є базовим у програмі-платформі та програмних продуктах MASTER і дозволяє формалізувати довільні бізнес-процеси і довільну стадійну обробку універсальних документів підприємства/установи.

Довільний наскрізний бізнес-процес об'єднує рольові взаємопов'язані дії і завдання підприємства/установи, що виконуються в різних модулях і функціях програмних продуктів MASTER, документообіг різних документів для підтримки діяльності підприємства і досягнення певних цілей.

КОНСТРУКТОР БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І ПОТОКІВ ДОКУМЕНТІВ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ НАСТУПНИХ ЗАВДАНЬ

 • формалізація і контроль існуючих схем проходження документів, а також впровадження нових схем бізнес-процесів;
 • застосування принципу виконання бізнес-процесу до документів будь-якого типу;
 • визначення довільного бізнес-процесу для будь-якого документа, контроль проходження окремих стадій;
 • візування (погодження) документа різними співробітниками на окремих стадіях бізнес-процесу;
 • визначення відповідального (власника документа) на кожному етапі;
 • створення і знищення копій документа для паралельної обробки;
 • розмежування прав доступу до документа:
  • управління доступом на коригування документа в цілому і окремо за реквізитами;
  • управління доступом до методів дії над документом;
  • управління доступом на видалення документа;
 • формування і передача резолюцій;
 • зберігання журналу проходження документом стадій, можливість зворотного руху.

При впровадженні програмних продуктів MASTER визначаються бізнес-процеси для автоматизації. Для кожного бізнес-процесу будується модель життя документа, визначаються правила створення і переміщення документа, правила візування (погодження), прописуються власники стадій, дії і т.п.

Створення нового документа в програмному продукті MASTER тягне породження бізнес-процесу. Відразу після створення документ автоматично поміщається на початкову стадію в процесі, для документа визначається власник — той співробітник (група працівників), який повинен обробити документ і, можливо, передати його іншим співробітникам (перевести документ на наступну стадію).

Далі життя документа регламентована правилами, заданими в програмі-платформі MASTER. Для документа на кожній стадії дозволені або заборонені якісь дії над ним, дозволена або заборонена коригування певних реквізитів.

Для переміщення документа зі стадії на стадію, для візування (погодження) може бути застосований як стандартний універсальний екран запуску і виконання бізнес-процесів (доступний для документа по кнопці на панелі завдань), так і унікальні екрани для руху по стадіях.

Після завершення життєвого циклу документ залишається на останній стадії (архів), або ж, якщо рух не завершилося успішно, може залишитися в середині бізнес-процесу, якщо, наприклад, не пройшов узгодження всіх служб.

 

ТЕРМІНИ

1. БІЗНЕС-ПРОЦЕС — сукупність взаємопов'язаних дій і завдань персоналу підприємства/установи для підтримки діяльності підприємства/установи і досягнення певних цілей.

ГЛОСАРІЙ — словник ключових термінів за посиланням.

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%