Функціональні можливості програмного рішення для медичних закладів (реорганізованих в комунальні некомерційні підприємства) | MASTER:Медицина

Функціональні можливості програмного рішення для медичних закладів (реорганізованих в комунальні некомерційні підприємства) | MASTER:Медицина

продукт: MASTER:Медицина МОДУЛЬ: Бухгалтерія, Зарплата, Кадри

У зв’язку з реформуванням медичних закладів, а саме перетворення із комунальних закладів, що вели бухгалтерський облік за бюджетним кодексом, на комунальні неприбуткові підприємства, що будуть вести бухгалтерський облік за господарським кодексом. 

Команда MASTER:Бухгалтерія розробила рішення – програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку в медичних закладах із урахуванням медичної реформи.

Програмне забезпечення включає функціонал для ведення бухгалтерського обліку з застосуванням плану рахунку відповідно до Наказу Міністерства фінансів України №291. 

Дане програмне забезпечення містить перелік модулів, які дають можливість вести обліку руху грошових коштів, облік руху ТМЦ, ОЗ на НМА, облік продаж і покупок, податковий облік, облік заробітної плати, ведення кадрової роботи, облік лікарських засобів, облік продуктів харчування для харчоблоків медичних закладів, облік автотранспорту медичних установ.

Функціональний додаток «Фінансовий план» дозволяє планувати на звітний період доходи із врахуванням різних джерел фінансування та витрат в розрізі аналітик, фондів, КЕКВ.

 • Унікальним є те, що в плані рахунків забезпечено можливість ведення обліку в розрізі кодів економічної класифікації видатків та джерел фінансування. Для цього додані довідники КЕКВИ та Фонди (з можливістю корегування та додавання) в залежності від потреб обліку в медичних закладах. Дана аналітика присутня у всіх господарських та бухгалтерських операціях.

Функціональний додаток «Облік лікарських засобів» дозволяє користуватися Державним реєстром лікарських засобів, вести обліку ліміту запасу лікарських засобів. 

 • Ведення документів оприбуткування у розділі підрозділів, складо-місць, Фондів, КЕКВ та зазначати термін придатності, серію, виробника.
 • Ведення документів переміщення з можливістю вказувати партію, складо-місце та аналітику по Дебету і Кредиту рахунків.
 • Ведення документів списання з можливістю ведення аналітики по партіям, складо-місцям, Фондам і КЕКВ. Надає можливість автоматичного формування проводок по даному документу.
 • Функціонал додатку надає можливість формувати Звіт про надходження і відпуск лікарських засобів в розділі Підрозділ і матеріально-відповідальних осіб.

Функціональний додаток «Громадське харчування» надає можливість ведення рецептур та норм розрахунку продуктів. Системою передбачено складання різних варіантів рецептів із різним терміном дії. Це може використовуватися, коли розхід деяких продуктів носить сезонний характер і потребує різним норм списання.

 • Складання плану-меню з використанням різних технологічних карт і рецептур, згрупованих за часом і періодом прийняття їжі.
 • За складеним за день меню можливо розрахувати потребу в сировині продуктів, необхідних при приготування зазначених у меню страв. Розшифровка всієї потреби згрупованих по стравах інгредієнтів та їх потреба на кількість порцій зазначених у меню. З розрахунку потреби є можливість сформувати друковану форму «Вимога до комори» для отримання сировини зі складу зберігання.
 • Списання продуктів, витрачених на приготування відбувається документом «Випуск продукції». У документі зазначається на підставі якого плану-меню буде відбувається списання, перелік продуктів та контроль наявності продуктів на складі.

Функціонал модуля Транспорт містить можливість ведення обліку по видачі паливно-мастильних матеріалів, шляхових листів, аналіз видачі палива й аналіз автотранспортних засобів.

 • В довіднику «Транспортні засоби» є можливість обліку транспортних засобів в розрізі типів автотранспортних засобів.
 • В довіднику «Паливно-мастильні матеріали» є можливість вести облік паливно-мастильних матеріалів в розрізі груп та підгруп ресурсів.
 • В довіднику «Умови роботи» є можливість ведення обліку технічних умов робіт.
 • В документі «Видача паливно-мастильних матеріалів» ми маємо можливість зазначити: склад, матеріально-відповідальних осіб і одержувача. В рядках документу зазначається кількість, ціна і аналітика у розрізі Фондів, КЕКВ, транспортних засобів. Документи дозволяють автоматично сформувати проводки.
 • Функціонал «Подорожні листи» надає можливість ведення обліку в розрізі транспортного засобу, підрозділу, матеріально-відповідальної особи, а також зазначати Дату і час виїзду і повернення. В рядках документу є можливість зазначити вид робіт, умови, обсяг виконаної роботи, а також зазначити аналітику в розрізі Фондів, КЕКВ, транспортних засобів. Документи дозволяють автоматично сформувати проводки.
 • В пункті «Інвентаризація» ми можете зазначити та ввести початкові залишки по спідометру.
 • В пункті «Звіти» є можливість проводити аналіз видачі паливно-мастильних матеріалів в розрізі різних аналітик. Є також можливість провести аналіз автотранспортного засобу но використанню норм палива в розрізі кожного автотранспортного засобу.

Функціональний додаток «Кадри» дає можливість вести штатний розпис, проводити зміни в штатному розписі, вести деталізовані особові картки працівників, вести кадрову інформацію в розрізі ділянок роботи, формувати Накази на прийняття, внутрішнє сумісництво, переведення, на доплату, на переміщення. Сформована в наказах інформація автоматично попадає в особову картку працівника.

 • Функціонал програми дозволяє вести облік відпусток, лікарняних, документів по-середньому, контролювати періоди використання відпусток та формувати графіки відпусток.
 • Окремим функціоналом є можливість ведення всіх видів стажів, які необхідні для вашої медичної установи. 

Функціональний додаток «Зарплата» надає можливість формувати табельний облік, розрахунок відпусток, лікарняних з можливістю автоматичного формування заявки в ФСС.

 • Розрахунок документів по середньому. Окремий облік заявок-розрахунок в ФСС, коефіцієнтів відпускних, зміни окладів. Є можливість вносити разові нарахування, умовно-постійні нарахування, разові утримання, умовно-постійні утримання.
 • Вести повний розрахунок заробітної плати. Дозволяє проаналізувати підсумки заробітної плати, як по цілому підприємству загалом, так і по кожному відділу окремо, проводити закриття звітного місяця або відміну закриття звітного місяця. Після розрахунку заробітної плати автоматично формується проведення по заробітній платі, формуються платіжні відомості з відображення проводок, а також є можливість сформувати оборотно-сальдову відомість
 • В функціоналі налаштування знаходяться довідники, які необхідні для розрахунку заробітної плати.
 • В «Довіднику Нарахувань/утримань» знаходяться правила розрахунку специфічні для медичних закладів.
 • Функціоналом передбачено формування звітів із праці: Звіт по формі 1ПВ, Звіт по ЄСВ, Звіт 1ДФ.
 • На підставі попередньо внесеної інформації в модулях Кадри і Зарплата система дозволяє формувати тарифікаційний список працівників, як по підприємству в цілому, так і по окремому підрозділу.

MASTER_Медичні_заклади_20190528.pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ