Модуль "Необоротні активи". Облік необоротних активів | MASTER:Бюджетні установи

продукт: MASTER:Бюджетні установи МОДУЛЬ: Необоротні активи /бюджет/ Дата: 29.11.2018 спікер: Ірина Конечна, фахівець MASTER

ПЛАН ВЕБІНАРУ

  • картотека ОЗ та МНМА, формування інвентарної картки;
  • надходження капітальних інвестицій та введення в експлуатацію ОЗ та МНМА;
  • нарахування амортизації;
  • списання ОЗ та МНМА;
  • звіти по ОЗ та МНМА.

ВЕРСІЯ: 2018.12.00.10

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ