MASTER:Медицина

MASTER:Медицина

MASTER:Медицина — спеціалізоване рішення для ведення обліку, реорганізованих у комунальні некомерційні підприємства, медичних закладів. Для закладів охорони здоров’я первинної ланки, лікарень другого та третього рівнів надання медичної допомоги.

Створений для українського ринку та відповідає чинному законодавству України. Доступний у хмарному та стаціонарному рішеннях.

БАНК І КАСА — операції з грошовими коштами та їх еквівалентами, інтеграція з системою «Клієнт-Банк».
ПРОДАЖІ 
— облік розрахунків із замовниками.
ПОКУПКИ 
— облік розрахунків із постачальниками.
СКЛАД 
— облік, надходження та списання ТМЦ і МШП.
ВИРОБНИЦТВО 
— облік фактичних витрат у розрізі аналітик, автоматичний розподіл ТЗ і ЗВ витрат.
ОЗ і НМА 
— облік надходження, амортизації, вибуття ОЗ; виконання переоцінки й індексації, облік ремонтів і модернізації ОЗ.
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК 
— ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України.
ОПЕРАЦІЇ 
— закриття рахунків у кінці року та кварталу.
ЗВІТИ 
— всі стандартні аналітичні форми бухгалтерської звітності й автоматичне формування фінансової звітності.

КАДРИ 
— ведення особових карток співробітників, штатний розпис, накази, відомості про стаж, пільги, відпустки та лікарняні.
ЗАРПЛАТА 
— нарахування та утримання заробітної плати, відпусток, лікарняних. Ведення табеля обліку робочого часу та формування звітності.

ДОВІДНИКИ — загальносистемні, користувацькі довідники.
АДМІНІСТРУВАННЯ — налаштування інтерфейсу, управління доступом, обслуговування інформаційної бази.

МОДУЛІ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

— планування доходів із врахуванням різних джерел фінансування;
— планування витрат у розрізі фінансових аналітик;
— визначення обсягів і напрямів спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, індикаторів і коефіцієнтів для аналізу діяльності закладів охорони здоров’я.

ОБЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

— облік, оприбуткування, переміщення та списання ЛЗ;
— звітування про надходження та використання ЛЗ;
— аналітики для аналізу, контролю інформації у розрізі Фондів, КЕКВ, груп основних фондів;
— облік ЛЗ, які надходять від благодійних фондів;
— відстеження терміну дії, автовідбір ЛЗ із терміном придатності, що сплинув, для формування документа списання;
— класифікатор ЛЗ згідно з Державним реєстром лікарських засобів України (13 877 од.).

ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ

— шляхові листи, інтеграція із GPS-навігаторами;
— облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ);
— багатопаливність, облік використання різних видів ПММ (рідке моторне пальне, скраплений вуглеводневий і стиснений природний газ тощо);
— аналіз витрат паливно-мастильних матеріалів (ПММ) з автотранспорту;
— облік автошин і акумуляторів.

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

— cкладання плану-меню з використанням різних технологічних карт і рецептур;
— надходження від постачальників, внутрішнє переміщення, перетворення та списання ТМЦ;
— облік випуску продукції (акти виробітку напівфабрикатів), денні забірні аркуші;
— класифікатор ресурсів і рецептури;
— автоматична підстановка ціни реалізації страви з прайс-листа (цінника);
— формування товарних звітів.

ЗАРПЛАТА І КАДРИ (МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ)

— штатний розпис, деталізовані особові картки;
— формування наказів на прийняття, внутрішнє сумісництво, переведення, доплату, переміщення;
— формування табеля робочого часу;
— розрахунок відпусток, лікарняних із можливістю автоматичного формування заявки у ФССУ;
— повний розрахунок заробітної плати;
 — тарифікація заробітної плати в розрізі посадових окладів, підвищень, доплат і надбавок.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОДАТКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 9699 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 900 грн/година + ПДВ 20%

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ