Ключовим в архітектурі побудови програми-платформи MASTER є автоматичне на системному рівні розпізнавання змін, що зроблені фахівцями і програмістами підприємства/установи-користувача та змін, що зроблені розробником або центром впровадження. 

Всі зміни версії програмного забезпечення передаються на підприємство/установу поточними оновленнями (service pack) та не порушують змін, що внесені в програму-платформу MASTER фахівцями підприємства/установи-користувача.

Забезпечується наступними базовими рішеннями:

1. архітектурно — web-клієнт;

2. інфраструктурно — дата-центри;

3. програмно — постійний аналіз ризиків і розробка методології запобігання ризиків.

Модель поширення програмних продуктів, при якій постачальник розробляє веб-програмний продукт, розміщує його й управляє (самостійно або через третіх осіб) з метою використання її Замовником через інтернет.

Реалізовані відкритий словник, засоби модифікації інформаційної бази, засоби поповнення словника і модифікації інформаційних баз безпосередньо користувачем.

Дозволяє формалізувати довільні бізнес-процеси і довільну стадійну обробку універсальних документів підприємства/установи.

Архітектурна модель програмного комплексу, що передбачає наявність у ньому трьох компонентів: клієнта, сервера додатків (до якого підключено клієнтську програму) і сервера баз даних (з яким працює сервер додатків).

Програмні продукти охоплюють всі сторони виробничої, фінансової і господарської діяльності підприємства/установи і складається з модулів, кожен з яких автоматизує окремі завдання обліку за рахунок багатофункціональних можливостей. 

Всі модулі базуються на єдиному системному і функціональному ядрі — програмі-платформі MASTER, в яку входять модулі управління доступом і безпекою, адміністрування системи і бази даних, інструментальні засоби розвитку.

Всі модулі працюють на єдиній інформаційній базі підприємства/установи.

MASTER:Агрономія

Додаток для ведення обліку фактичних затрат на польові роботи та робіт, виконаних на полі, забезпечує систематизацію робіт агронома та можливості збору фактичних затрат на вирощування культур.

MASTER:Тік

Додаток для ведення кількісно-якісного обліку зерна на току та обліку робіт, виконаних на току.


MASTER:Елеватор

Додаток для оперативного ведення кількісно-якісного обліку зерна на елеваторі та ведення контрактно-договірного обліку на елеваторі.

MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники)

Додаток дозволяє вести планування виробничого завантаження посівних площ на наступний рік згідно зазначених параметрів з можливістю створювати декілька сценаріїв планування для вибору найбільш оптимального для користувача.

MASTER:Оперативний склад

Додаток для ведення кількісного обліку товаро-матеріальних цінностей з можливістю відображати надходження та вибуття матеріальних цінностей, звіряти залишки, друкувати ордери не використовуючи при цьому дані бухгалтерського обліку. 

MASTER:Побудинковий облік

Функціонал для обліку витрат та доходів в розрізі будинків: ведення картотеки будинків та їх характеристик, ведення електронного паспорта будинку та облік кількісних показників будинку для розрахунку тарифів.

MASTER:Диспетчер ЖЕК

Функціонал для обліку заявок на виконання робіт по обслуговуванню будинків, аналізу заявок із журналу в розрізі дільниць, майстрів, виконавців, видів робіт, поточного стану та ведення довідників вулиць та адрес будинків.

MASTER:Комунальні послуги

Функціонал для обліку наданих послуг юридичним особам із вивозу сміття та відшкодування експлуатаційних витрат.

MASTER:Розрахунки з населенням (абонвідділ)

Функціонал для обліку розрахунків з власниками квартир та квартиронаймачами за послуги утримання будинків та прибудинкових територій, ведення контрагентів та договорів з послуг ЖЕК, ОСББ, Керуючих компаній з прив’язкою до особового рахунку.

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Додаток містить у собі функціонал, який дозволяє проводити операції з приймання готівкових коштів від покупців за надані послуги за допомогою касового апарату/фіскального реєстратора.

MASTER:Громадське харчування

Функціонал для ведення обліку на підприємствах громадського харчування: ведення рецептур, складання технологічних та калькуляційних карт, виконувати контрольні функції на всіх стадіях придбання, виробництва та реалізації продукції громадського харчування.

MASTER:Електронний архів

Додаток MASTER:Електронний архів забезпечує реалізацію ведення номенклатури справ та формування справ, описів справ, актів на знищення.

MASTER:Реєстр документів

Додаток MASTER:Реєстр документів забезпечує фіксацію передачі оригіналів документів та можливість контролю місцезнаходження/зберігання паперових оригіналів документів.

MASTER:Нормативно-правовий акт (НПА)

Додаток MASTER:Нормативно-правовий акт забезпечує реалізацію створення окремого бізнес-процесу обробки нормативно-правових актів (НПА) згідно чинного законодавства України, формування окремого виду документ та додавання вкладень по шаблону.

MASTER:Договори

Додаток MASTER:Договори забезпечує реалізацію створення окремого бізнес-процесу обробки Документів, формування окремого виду документа, додавання вкладень по шаблону.

MASTER:Контроль виконавчої дисципліни

Додаток MASTER:Контроль виконавчої дисципліни забезпечує децентралізовану можливість постановки завдань на контроль на рівні керівників/виконавців; моніторинг контрольних документів/завдань; підтвердження виконання і зняття з контролю.

MASTER:Обмін з ДП/філіалами

Додаток MASTER:Обмін з ДП/філіалами забезпечує обмін електронними документами між головною та підвідомчими організаціями в єдиному інформаційному просторі.

MASTER:Процеси на контролі

Додаток забезпечує реалізацію здійснення нагляду та контроль за усіма документами відповідних процесів обробки, доступ до документів для користувачів, що не приймають участь в обробці документів але виконують функцію нагляду чи аналізу.

MASTER:Аналітика

Додаток MASTER:Аналітика забезпечує реалізацію аналізу обробки документів в розрізі процесів (журналів обліку документів) та аналізу виконавчої дисципліни.

MASTER:Інтеграція з СЕВ

Додаток MASTER:Інтеграція з СЕВ забезпечує вбудований механізм обміну документами засобами СЕВ, ведення журналів обміну вхідних та вихідних документів, автоматичний прийом та відправка документів для організації учасників обміну СЕВ.

MASTER:Інтеграція з сайтом

Додаток MASTER:Інтеграція з сайтом забезпечує можливість інтеграції Системи з сайтом з метою автоматичної публікації даних (інформації про документи) із Системи на сайт.

MASTER:Plag-in (e-mail, MS Word)

Додаток MASTER:Plag-in (e-mail, MS Word) забезпечує можливість при роботі з документом в MS Word автоматичного створення документів в Системі з додаванням файлу у вкладення.

MASTER:Відправка SMS

Додаток MASTER:Відправка SMS забезпечує можливість автоматичної відправки SMS повідомлень-нагадувань та можливість відправки SMS повідомлень-інформування з відповідною інформацію про документ.

MASTER:Моб.додаток "SmartManager"

Додаток MASTER:Моб.додаток "SmartManager" забезпечує погодження документів, підписання документів, видачу завдань/доручень/резолюцій, отримання повідомлень, створення обговорень.

MASTER:Моб.додаток "SmartTasks"

Додаток MASTER:Моб.додаток "SmartTasks" забезпечує управління завданнями команди, створення (видача) завдань, відмітка про виконання завдань, контроль виконання керівником, нагадування про терміни, обговорення ходу виконання завдань.

MASTER:Планування завантаження персоналу

Додаток MASTER:Планування завантаження персоналу забезпечує зазначення нормативної трудомісткості для кожного окремого завдання, автоматичний розподіл завдань між виконавцями команди, групи, підрозділу враховуючи завантаження кожного учасника.

MASTER:Шаблони резолюцій

Додаток MASTER:Шаблони резолюцій забезпечує можливість, з метою спрощення та прискорення роботи, при створенні завдань використовувати попередньо збережені користувачем шаблони завдань.

MASTER:Шаблони списків виконавців

Додаток MASTER:Шаблони списків виконавцівй забезпечує можливість, з метою спрощення та прискорення роботи, при створенні списків виконавців/погоджуючих/адресовано використовувати попередньо збережені користувачем шаблони списків виконавців.

MASTER:Облік часу виконання

Додаток MASTER:Облік часу виконання забезпечує можливість на рівні користувачів автоматичного фіксування індивідуального часу опрацювання документів та завдань, взятих в роботу та аналіз витраченого (використаного) часу на роботу з документами за певний період.


MASTER:SLA бізнес-процесів

Додаток MASTER:SLA бізнес-процесів забезпечує можливість на рівні етапів обробки документів вказувати оптимальний час знаходження документів в роботі з можливістю відповідного реагування у випадках перевищення зазначеного часу перебування документу на етапі обробки.

MASTER:Робота з довільними завданнями

Додаток MASTER:Робота з довільними завданнями забезпечує роботу з персонально запланованими справами і дорученнями керівництва, планування зустрічей і подій, встановлення статусів, пріоритетів, нагадувань.

MASTER:Обговорення (чат)

Додаток MASTER:Обговорення (чат) забезпечує можливість вести чат-листування в межах документу/задачі з усіма учасниками опрацювання;

MASTER:Коннектор із FIDELIO. Розширення "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

Функціонал для автоматизації відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації послуг проживання, контролю та обліку взаєморозрахунків із споживачами послуг.

Призначено для готельних комплексів, готелів, пансіонатів, міні-готелів, хостелів.

MASTER:Автоклієнт Приват24

Модуль "Автоклієнт" забезпечує щільну інтеграцію програми обліку MASTER:Бухгалтерія з "Приват24 для бізнесу". "Автоклієнт" дозволяє налаштувати періодичне автоматичне отримання виписок/залишків за рахунками та імпортувати платежі в "Приват24".

MASTER:Коннектор із R-KEEPER. Розширення "РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС"

Функціонал для автоматизації відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації послуг ресторанного бізнесу контролю та обліку взаєморозрахунків із споживачами послуг.

Призначено для ресторанів, кафе, кейтеренгів.

MASTER:Updater на 12 місяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із ЕЦП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%