Ключовим в архітектурі побудови програми-платформи MASTER є автоматичне на системному рівні розпізнавання змін, що зроблені фахівцями і програмістами підприємства/установи-користувача та змін, що зроблені розробником або центром впровадження. 

Всі зміни версії програмного забезпечення передаються на підприємство/установу поточними оновленнями (service pack) та не порушують змін, що внесені в програму-платформу MASTER фахівцями підприємства/установи-користувача.

Забезпечується наступними базовими рішеннями:

1. архітектурно — web-клієнт;

2. інфраструктурно — дата-центри;

3. програмно — постійний аналіз ризиків і розробка методології запобігання ризиків.

Модель поширення програмних продуктів, при якій постачальник розробляє веб-програмний продукт, розміщує його й управляє (самостійно або через третіх осіб) з метою використання її Замовником через інтернет.

Реалізовані відкритий словник, засоби модифікації інформаційної бази, засоби поповнення словника і модифікації інформаційних баз безпосередньо користувачем.

Дозволяє формалізувати довільні бізнес-процеси і довільну стадійну обробку універсальних документів підприємства/установи.

Архітектурна модель програмного комплексу, що передбачає наявність у ньому трьох компонентів: клієнта, сервера додатків (до якого підключено клієнтську програму) і сервера баз даних (з яким працює сервер додатків).

Програмні продукти охоплюють всі сторони виробничої, фінансової і господарської діяльності підприємства/установи і складається з модулів, кожен з яких автоматизує окремі завдання обліку за рахунок багатофункціональних можливостей. 

Всі модулі базуються на єдиному системному і функціональному ядрі — програмі-платформі MASTER, в яку входять модулі управління доступом і безпекою, адміністрування системи і бази даних, інструментальні засоби розвитку.

Всі модулі працюють на єдиній інформаційній базі підприємства/установи.

MASTER:Побудинковий облік

Функціонал для обліку витрат та доходів в розрізі будинків: ведення картотеки будинків та їх характеристик, ведення електронного паспорта будинку та облік кількісних показників будинку для розрахунку тарифів.

MASTER:Диспетчер ЖЕК

Функціонал для обліку заявок на виконання робіт по обслуговуванню будинків, аналізу заявок із журналу в розрізі дільниць, майстрів, виконавців, видів робіт, поточного стану та ведення довідників вулиць та адрес будинків.

MASTER:Комунальні послуги

Функціонал для обліку наданих послуг юридичним особам із вивозу сміття та відшкодування експлуатаційних витрат.

MASTER:Розрахунки з населенням (абонвідділ)

Функціонал для обліку розрахунків з власниками квартир та квартиронаймачами за послуги утримання будинків та прибудинкових територій, ведення контрагентів та договорів з послуг ЖЕК, ОСББ, Керуючих компаній з прив’язкою до особового рахунку.

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Додаток містить у собі функціонал, який дозволяє проводити операції з приймання готівкових коштів від покупців за надані послуги за допомогою касового апарату/фіскального реєстратора.

MASTER:Оперативний склад

Додаток для ведення кількісного обліку товаро-матеріальних цінностей з можливістю відображати надходження та вибуття матеріальних цінностей, звіряти залишки, друкувати ордери не використовуючи при цьому дані бухгалтерського обліку. 

MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники)

Додаток дозволяє вести планування виробничого завантаження посівних площ на наступний рік згідно зазначених параметрів з можливістю створювати декілька сценаріїв планування для вибору найбільш оптимального для користувача.

MASTER:Громадське харчування

Функціонал для ведення обліку на підприємствах громадського харчування: ведення рецептур, складання технологічних та калькуляційних карт, виконувати контрольні функції на всіх стадіях придбання, виробництва та реалізації продукції громадського харчування.

MASTER:Електронний архів

Додаток MASTER:Електронний архів забезпечує реалізацію ведення номенклатури справ та формування справ, описів справ, актів на знищення.

MASTER:Реєстр документів

Додаток MASTER:Реєстр документів забезпечує фіксацію передачі оригіналів документів та можливість контролю місцезнаходження/зберігання паперових оригіналів документів.

MASTER:Нормативно-правовий акт (НПА)

Додаток MASTER:Нормативно-правовий акт забезпечує реалізацію створення окремого бізнес-процесу обробки нормативно-правових актів (НПА) згідно чинного законодавства України, формування окремого виду документ та додавання вкладень по шаблону.

MASTER:Договори

Додаток MASTER:Договори забезпечує реалізацію створення окремого бізнес-процесу обробки Документів, формування окремого виду документа, додавання вкладень по шаблону.

MASTER:Контроль виконавчої дисципліни

Додаток MASTER:Контроль виконавчої дисципліни забезпечує децентралізовану можливість постановки завдань на контроль на рівні керівників/виконавців; моніторинг контрольних документів/завдань; підтвердження виконання і зняття з контролю.

MASTER:Обмін з ДП/філіалами

Додаток MASTER:Обмін з ДП/філіалами забезпечує обмін електронними документами між головною та підвідомчими організаціями в єдиному інформаційному просторі.

MASTER:Процеси на контролі

Додаток забезпечує реалізацію здійснення нагляду та контроль за усіма документами відповідних процесів обробки, доступ до документів для користувачів, що не приймають участь в обробці документів але виконують функцію нагляду чи аналізу.

MASTER:Аналітика

Додаток MASTER:Аналітика забезпечує реалізацію аналізу обробки документів в розрізі процесів (журналів обліку документів) та аналізу виконавчої дисципліни.

MASTER:Інтеграція з СЕВ

Додаток MASTER:Інтеграція з СЕВ забезпечує вбудований механізм обміну документами засобами СЕВ, ведення журналів обміну вхідних та вихідних документів, автоматичний прийом та відправка документів для організації учасників обміну СЕВ.

MASTER:Інтеграція з сайтом

Додаток MASTER:Інтеграція з сайтом забезпечує можливість інтеграції Системи з сайтом з метою автоматичної публікації даних (інформації про документи) із Системи на сайт.

MASTER:Plag-in (e-mail, MS Word)

Додаток MASTER:Plag-in (e-mail, MS Word) забезпечує можливість при роботі з документом в MS Word автоматичного створення документів в Системі з додаванням файлу у вкладення.

MASTER:Відправка SMS

Додаток MASTER:Відправка SMS забезпечує можливість автоматичної відправки SMS повідомлень-нагадувань та можливість відправки SMS повідомлень-інформування з відповідною інформацію про документ.

MASTER:Моб.додаток "SmartManager"

Додаток MASTER:Моб.додаток "SmartManager" забезпечує погодження документів, підписання документів, видачу завдань/доручень/резолюцій, отримання повідомлень, створення обговорень.

MASTER:Моб.додаток "SmartTasks"

Додаток MASTER:Моб.додаток "SmartTasks" забезпечує управління завданнями команди, створення (видача) завдань, відмітка про виконання завдань, контроль виконання керівником, нагадування про терміни, обговорення ходу виконання завдань.

MASTER:Планування завантаження персоналу

Додаток MASTER:Планування завантаження персоналу забезпечує зазначення нормативної трудомісткості для кожного окремого завдання, автоматичний розподіл завдань між виконавцями команди, групи, підрозділу враховуючи завантаження кожного учасника.

MASTER:Шаблони резолюцій

Додаток MASTER:Шаблони резолюцій забезпечує можливість, з метою спрощення та прискорення роботи, при створенні завдань використовувати попередньо збережені користувачем шаблони завдань.

MASTER:Шаблони списків виконавців

Додаток MASTER:Шаблони списків виконавцівй забезпечує можливість, з метою спрощення та прискорення роботи, при створенні списків виконавців/погоджуючих/адресовано використовувати попередньо збережені користувачем шаблони списків виконавців.

MASTER:Облік часу виконання

Додаток MASTER:Облік часу виконання забезпечує можливість на рівні користувачів автоматичного фіксування індивідуального часу опрацювання документів та завдань, взятих в роботу та аналіз витраченого (використаного) часу на роботу з документами за певний період.


MASTER:SLA бізнес-процесів

Додаток MASTER:SLA бізнес-процесів забезпечує можливість на рівні етапів обробки документів вказувати оптимальний час знаходження документів в роботі з можливістю відповідного реагування у випадках перевищення зазначеного часу перебування документу на етапі обробки.

MASTER:Робота з довільними завданнями

Додаток MASTER:Робота з довільними завданнями забезпечує роботу з персонально запланованими справами і дорученнями керівництва, планування зустрічей і подій, встановлення статусів, пріоритетів, нагадувань.

MASTER:Обговорення (чат)

Додаток MASTER:Обговорення (чат) забезпечує можливість вести чат-листування в межах документу/задачі з усіма учасниками опрацювання;

MASTER:Коннектор із FIDELIO. Розширення "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

Функціонал для автоматизації відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації послуг проживання, контролю та обліку взаєморозрахунків із споживачами послуг.

Призначено для готельних комплексів, готелів, пансіонатів, міні-готелів, хостелів.

MASTER:Автоклієнт Приват24

Модуль "Автоклієнт" забезпечує щільну інтеграцію програми обліку MASTER:Бухгалтерія з "Приват24 для бізнесу". "Автоклієнт" дозволяє налаштувати періодичне автоматичне отримання виписок/залишків за рахунками та імпортувати платежі в "Приват24".

MASTER:Коннектор із R-KEEPER. Розширення "РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС"

Функціонал для автоматизації відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації послуг ресторанного бізнесу контролю та обліку взаєморозрахунків із споживачами послуг.

Призначено для ресторанів, кафе, кейтеренгів.

MASTER:Updater на 12 місяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

РІШЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський та податковий облік, фінансова та податкова звітність.

6999 грн звільнено від ПДВ

РІШЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Обмін електронними документами та ведення обліку (реєстрація) всіх документів.

8990 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ