MASTER:Бухгалтерія

Програмний продукт для ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу. Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному та стаціонарному рішеннях.

Складається з функціональних модулів, що охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку: БАНК І КАСА, ПРОДАЖІ, ПОКУПКИ, СКЛАД, ВИРОБНИЦТВО, ОЗ і НМА, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЗАРПЛАТА, КАДРИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Банк і каса»

 • БАНК І КАСА  документи банку; платіжні доручення; виписки банку; заявки на покупку валюти; заявки на продаж валюти.
 • "КЛІЄНТ-БАНК"  імпорт виписок банку; імпорт курсів валют з web-ресурсу; імпорт курсів валют; імпорт довідника банків.
 • ЗВІТИ (БАНК) — рух засобів по банкам на дату; рух засобів на р/р на дату; грошові кошти на розрахункових рахунках; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках; відомості; журнали-ордери; залишки на початок місяця.
 • ДОКУМЕНТИ КАСИ.
 • ЗВІТИ (КАСА) — касова книга; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках; відомості; журнали-ордери; грошові кошти в касі; залишки на початок місяця.

Модуль «Продажі»

 • ДОКУМЕНТИ — документи продажів; рахунки на оплату покупцям; реалізація товарів та послуг; звіти комісіонерів про продажі; повернення покупців; довіреності зовнішні.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; аналіз заборгованості.
 • ДОВІДНИКИ — контрагент; договори; країни, міста, області, населені пункти; райони.

Модуль «Покупки»

 • ДОКУМЕНТИ — документи покупок; довіреності; надходження товарів та послуг; надходження додаткових витрат; ВМД по імпорту; звіти комітентам про продажі; повернення постачальникам; рахунки на оплату постачальникам.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість по рахункам; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітикам; картка аналітики; аналіз заборгованості; форма 1ДФ.
 • ДОВІДНИКИ — контрагенти; договори; країни, міста, обласні, населені пункти; райони.

Модуль «Склад»

 • ДОКУМЕНТИ — складські документи; вимога-накладна; переміщення товарів.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — документи інвентаризації; оприбуткування товарів; списання товарів.
 • ЦІНИ — цінник; проекти цін; документи переоцінки товарів.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова по ТМЦ; картки аналітики; журнал складських операцій; залишки ТМЦ по місцях; оборотна відомість по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; групи товарів, продукції і послуг; типи цін.

Модуль «Виробництво»

 • ДОКУМЕНТИ — документи виробництва; документи обліку витрат на виробництво.
 • ВИПУСК — вимоги-накладні; змінні звіти виробництва; інвентаризація НЗВ.
 • ПЕРЕРОБКА — надходження в переробку; передача продукції замовнику; реалізація послуг з переробки; повернення матеріалів замовнику.
 • ПЕРЕДАЧА В ПЕРЕРОБКУ — передача в переробку; надходження з переробки; повернення матеріалів з переробки.

Модуль «ОЗ І НМА»

 • ДОКУМЕНТИ — документи ОЗ і НМА; надходження ОЗ; вибуття ОЗ; амортизація ОЗ; переоцінки ОЗ.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОЗ І НМА — ОЗ на НМА; ОЗ та НМА (ієрарція); інвентаризація ОЗ  та НМА; звірка обліку ОЗ на різних обєктах.
 • ЗВІТИ — відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; шахові відомості; журнали-ордери; залишки ОЗ на місяціх; звіти по нарахуванню амортизації (зносу); оборотно-сальдова по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — податкові групи ОЗ та норми амортизаційемх відрахувань; призначення ОЗ; дорогоцінні метали; причини списання ОЗ.
 • ДОДАТКОВІ ОЗНАКИ ОЗ, НМА — додаткова ознака 1; додаткова ознака 2; додаткова ознака 3.

Модуль «Податковий облік»

 • ПДВ — податкові накладні; реєстр виданих податкових накладних; реєстр отриманих податкових накладних; імпорт отриманих податкових накладних; звітність по ПДВ.
 • ПОДАТОК НА ПРИБУТОК — звітність з податку на прибуток.
 • ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ — звітність по трансферному ціноутворенню.
 • ДОВІДНИКИ — класифікатор одиниць виміру.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри трансферного ціноутворення.

Модуль «Кадри»

 • ШТАТНИЙ РОЗКЛАД — штатний розклад.
 • КАДРИ — особові картки; фізичні особи (ЦПХ); призначення і переміщення; освіта; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і почесні звання; участь у ліквідації ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки.
 • НАКАЗИ — накази.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; періоди використання відпусток; графік відпусток.
 • ПІЛЬГИ — пільги; інвалідність.
 • СТАЖИ — стаж; спецстаж.
 • ДОВІДНИКИ — підрозділи; бригади; посади; тарифні сітки; види відпусток; види лікарняних; види документів по середньому; види наказів; всі довідників.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування.

Модуль «Зарплата»

 • ТАБЕЛЬ — табель; фонди робочого часу.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; заява-розрахунок ФСС.
 • НАРАХУВАННЯ — разові нарахування; умовно-постійні нарахування.
 • УТРИМАННЯ — разові утримання; умовно-постійні утримання.
 • ЗАРПЛАТА — розрахунок зарплати; підсумки зарплати; карткові рахунки; закриття звітного місця; відміна закриття звітного місяця.
 • БУХГАЛТЕРІЯ  проведення по зарплаті; платіжні відомості; оборотно-сальдова відомість.
 • НАРЯДИ — наряди.
 • ЗВІТНІСТЬ — звіт з праці 1-ПВ; звіт по ЄСВ; звіт 1ДФ.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; довідник нарахувань/утримань; довідник фондів; правила розрахунку документів за середнім; довідник коефіцієнтів; календар; графіки роботи; довідник кодів днів; довідник  типів нарядів; налаштування ЄСВ; налаштування розрахунку спецстажа.

Модуль «Операції»

 • ДОКУМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ  документи; ручні операції; регламентні операції; виставлення залишків; журнал проводок.
 • ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна закриття звітного місяця; закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству.
 • СЕРВІС — дати заборони зміни даних; план рахунків, припустимі кореспонденції; імпорт даних; імпорт співробітників.

Модуль «Звіти»

 • СТАНДАРТНІ — оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; шахова відомість; журнал-ордер; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; сальдо по рахунках; зведені проводки; Головна книга.
 • ПДВ — звітність по ПДВ.
 • РЕГЛАМЕНТНІ — фінансова звітність, звітність по прибутку.
 • НАЛАШТУВАННЯ — профілі для оборотно-сальдових відомостей.

Модуль «Довідники»

 • ПЛАН РАХУНКІВ  план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик; об’єкти функціонування.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ  контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; профілі реєстру документів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; умови оплати; умови постачання; митниці; складо-місця; умови оплати, тип відстрочки.
 • ЗВІТИ  профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • ІНШЕ — довідник замовлень; типи замовлень; довідник партій; типи партій; види партій.
 • НОРМИ — норми часу і розцінки.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.
 • ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження системних журналів.
 • ОБСЛУГОВУВАННЯ — оновлення програмного забезпечення; центр оновлення системи; дата і час версії ПЗ; змінити час і версії ПЗ; аналіз конфігурації системи; порушники безпеки.
 • УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ — ліцензія.
 • РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ — налаштування автоматичної копії комплекту; створити копію комплекту.
 • МЕТОДИ (RRT) — конструктор методів (RRT); доступ за розкладом.
 • БІБЛІОТЕКИ КОДУ — бібліотеки коду VFP; бібліотеки коду С#.
 • ДОДАТКИ — мої додатки; тестування додатків.
 • КОМПЛЕКТИ — комплекти; звірити конфігурацію з комплектом; імпорт конфігурації; експорт конфігурації; синхронізація довідника комплектів.
 • УПРАВЛІННЯ ОБМІНОМ КОНФІГУРАЦІЙ — імпорт об’єктів конфігурації; об’єкти конфігурацій; формування пакетів конфігурацій; журнал установки пакетів.
 • РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ — робочі інструкції.
 • УПРАВЛІННЯ HTML-комплектом — управління HTML-комплектом.
 • ІНШЕ — останні номери документів; переклади.
 • КОНСТРУКТОРИ — інтерфейси; форми; база даних; представлення; додаткові характеристики; форми звітності; бізнес-процеси.
 • ЖУРНАЛ КОРИГУВАНЬ – журнал коригувань; налаштування журналу коригувань.

Тарифи

СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
UMBBS0000000001 MASTER:Бухгалтерія на 1 користувача 6 999.00 звільнено від ПДВ придбати

РІШЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський та податковий облік, фінансова та податкова звітність.

6999 грн звільнено від ПДВ

РІШЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Обмін електронними документами та ведення обліку (реєстрація) всіх документів.

8990 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ