MASTER:Бюджетні установи

Програмний продукт для ведення комплексного обліку бюджетних установ. Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Складається з функціональних модулів, що охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку: ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯБАНК, КАСА, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ПОСЛУГИ, СКЛАД, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, КАДРИ, ЗАРПЛАТА, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Планування та фінансування»

 • ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ — кошторис; зміни кошторису; фінансування.
 • НАЛАШТУВАННЯ — бюджети; доступ до бюджету; періоди бюджетування; розпорядники та одержувачі коштів; шаблони розрахунків бюджетів; відповідність кодів КЕКВ галузевим КЕКВ.

Модуль «Банк /бюджет/»

 • ЗОБОВ’ЯЗАННЯ — юридичні/фінансові зобов’язання; договори постачання.
 • ДОКУМЕНТИ БАНКУ — платіжні доручення; виписки банку; заявки на видачу готівки та перерахування коштів; заявки на покупку валюти; заявки на продаж валюти.
 • КЛІЄНТ-БАНК — імпорт виписок банку; імпорт курсів валют х web-ресурсу; імпорт курсів валют; імпорт довідника банків.
 • ЗВІТИ — рух засобів по банках на дату; рух коштів по р/р на дату; грошові кошти на розрахункових рахунках; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; відомості; журнали ордери; залишки на початок місяця; відповідальність договорів кошторису; аналіз зобов’язань; аналіз фінансування; аналіз отриманих асигнувань; аналіз фінансових зобов’язань; відповідність юридичних зобов’язань  кошторису видатків; аналіз платіжних доручень.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; відповідність ТГО і призначення платежів; налаштування роботи з "Клієнт-Банк"; групи програм "Клієнт-Банк".

Модуль «Каса /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ КАСИ — документи каси.
 • ЗВІТИ  касова книга; сальдо та обороти по рахунках; картка рахунку; сальдо і обороти по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках відомості журнали-ордери; грошові кошти в касі; залишки на початок місяця
 • РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ — розрахунки з підзвітними особами.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; відповідність ТГО і призначення платежів; параметри каси.

Модуль «Необоротні активи /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ — надходження; списання; амортизація; інші операції по необоротним активам.
 • КАРТОТЕКА ОЗ І НМА — основні засоби та нематеріальні активи: основні засоби та нематеріальні активи (ієрархія).
 • ЗВІТИ — відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; шахові відомості; журнали-ордери; залишки ОЗ по місяцях; звіт по нарахуванню амортизації (зносу); оборотно відомість по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — податкові групи  ОЗ та норми амортизаційних відрахувань; призначення ОЗ; дорогоцінні метали; причини списання ОЗ.
 • ДОДАТКОВІ ОЗНАКИ ОЗ, НМА — додаткова ознака 1; додаткова ознака 2; додаткова ознака 3.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню.
 • ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — закриття звітного періоду місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ.

Модуль «Послуги /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ — отримані послуги; надані послуги.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; акти інвентаризації розрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — сальдо та обороти по рахунках; картка рахунку; сальдо і оборотні по аналітиках; картка аналітики; аналіз заборгованості.
 • ДОВІДНИКИ — контрагенти; договори; умови оплати; країни, міста, області, населені пункти.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню.

Модуль «Склад /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ — оприбуткування ТМЦ; переміщення ТМЦ; списання ТМЦ; повернення ТМЦ; рахунки на оплату постачальникам.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — документи інвентаризації.
 • ЦІНИ — цінник; проекти цін; документи виставлення цін; документи переоцінки товарів.
 • ЗВІТИ  оборотно-сальдова по ТМЦ; картка аналітики; журнал складських операцій; залишки ТМЦ по місяцях.
 • ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; групи товарів, продукції і послуг; типи цін.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; варіанти обліку ТМЦ у підрозділах.

Модуль «Податковий облік /бюджет/»

 • ДОВІДНИКИ — класифікатор одиниць виміру.

Модуль «Кадри»

 • ШТАТНИЙ РОЗКЛАД — штатний розклад.
 • КАДРИ — особові картки; фізичні особи (ЦПХ); призначення і переміщення; освіта; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і почесні звання; участь у ліквідації ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки.
 • НАКАЗИ — накази.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; періоди використання відпусток; графік відпусток.
 • ПІЛЬГИ — пільги; інвалідність.
 • СТАЖИ — стаж; спецстаж.
 • ДОВІДНИКИ — підрозділи; бригади; посади; тарифні сітки; види відпусток; види лікарняних; види документів по середньому; види наказів; всі довідників.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування.

Модуль «Зарплата»

 • ТАБЕЛЬ — табель; фонди робочого часу.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; заява-розрахунок ФСС.
 • НАРАХУВАННЯ — разові нарахування; умовно-постійні нарахування.
 • УТРИМАННЯ — разові утримання; умовно-постійні утримання.
 • ЗАРПЛАТА — розрахунок зарплати; підсумки зарплати; карткові рахунки; закриття звітного місця; відміна закриття звітного місяця.
 • БУХГАЛТЕРІЯ  проведення по зарплаті; платіжні відомості; оборотно-сальдова відомість.
 • НАРЯДИ — наряди.
 • ЗВІТНІСТЬ — звіт з праці 1-ПВ; звіт по ЄСВ; звіт 1ДФ.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; довідник нарахувань/утримань; довідник фондів; правила розрахунку документів за середнім; довідник коефіцієнтів; календар; графіки роботи; довідник кодів днів; довідник  типів нарядів; налаштування ЄСВ; налаштування розрахунку спецстажа.

Модуль «Операції /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ — документи; ручні операції; регламентні операції; журнал проводок; виставлення початкових залишків.
 • ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству.
 • ПДВ — податкові документи; реєстр виданих податкових накладних; реєстр отриманих податкових накладних.
 • СЕРВІС — дати заборони зміни даних; режими тестування звітного періоду; план рахунків, припустимі кореспонденції; імпорт даних; імпорт історії зарплати з Excel; імпорт співробітників із Excel.

Модуль «Звіти /бюджет/»

 • СТАНДАРТНІ — оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; шахова відомість; журнал-ордер; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики зведені проводки; Головна книга; універсальний звіт.
 • МЕМОРІАЛЬНІ ОРДЕРИ — меморіальні ордери; журнал-головна.
 • КАРТКИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ — картка аналітичного обліку готівкових операцій; картка аналітичного обліку касових видатків; картка аналітичного обліку фактичних видатків; картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань; книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань; картка аналітичного обліку капітальних видатків; картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг); картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів).
 • ПДВ — звітність по ПДВ.
 • РЕГЛАМЕНТНІ — фінансова звітність.

Модуль «Довідники /бюджет/»

 • БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИДАННЯ — Дебет-Кредит; Бухгалтер 911; Все про бухгалтерський облік.
 • ПЛАН РАХУНКІВ — план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик.
 • ДОВІДНИКИ /БЮДЖЕТ/ — коди економічної класифікації видатків; казначейства; консолідована аналітика; програми; фонди; доходи.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ — контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ІНШЕ — норми; довідник партій; типи партій; вили партій; типи норм.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; складо-місця.
 • ЗВІТИ — налаштування меморіальних ордерів; профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • НАЛАШТУВАННЯ — налаштування меню.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.
 • ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження системних журналів.
 • ОБСЛУГОВУВАННЯ — оновлення програмного забезпечення; центр оновлення системи; дата і час версії ПЗ; змінити час і версії ПЗ; аналіз конфігурації системи; порушники безпеки.
 • УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ — ліцензія.
 • РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ — налаштування автоматичної копії комплекту; створити копію комплекту.
 • МЕТОДИ (RRT) — конструктор методів (RRT); доступ за розкладом.
 • БІБЛІОТЕКИ КОДУ — бібліотеки коду VFP; бібліотеки коду С#.
 • ДОДАТКИ — мої додатки; тестування додатків.
 • КОМПЛЕКТИ — комплекти; звірити конфігурацію з комплектом; імпорт конфігурації; експорт конфігурації; синхронізація довідника комплектів.
 • УПРАВЛІННЯ ОБМІНОМ КОНФІГУРАЦІЙ — імпорт об’єктів конфігурації; об’єкти конфігурацій; формування пакетів конфігурацій; журнал установки пакетів.
 • РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ — робочі інструкції.
 • УПРАВЛІННЯ HTML-комплектом — управління HTML-комплектом.
 • ІНШЕ — останні номери документів; переклади.
 • КОНСТРУКТОРИ — інтерфейси; форми; база даних; представлення; додаткові характеристики; форми звітності; бізнес-процеси.
 • ЖУРНАЛ КОРИГУВАНЬ – журнал коригувань; налаштування журналу коригувань.

ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Тарифи

СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
MASTER:СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ
UMBBD0000000001 MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ на 1 користувача 13 999.00 звільнено від ПДВ придбати

ОНОВЛЕННЯ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
ОНОВЛЕННЯ
UMBNV0000000012 MASTER: Оновлення релізи / нові версії 5 500.00 звільнено від ПДВ придбати

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" УкрСибБанк (МФО 351005) Для виписок банку використовується формат DBF (Profix) Для платіжних доручень використовується формат TXT (iBank2)

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ