MASTER:Бюджетні установи

Програмний продукт для ведення комплексного обліку бюджетних установ. 

Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Складається з функціональних модулів: ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯБАНК, КАСА, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ПОСЛУГИ, СКЛАД, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, КАДРИ, ЗАРПЛАТА, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Планування та фінансування»

 • ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ — кошторис; зміни кошторису; фінансування.
 • НАЛАШТУВАННЯ — бюджети; доступ до бюджету; періоди бюджетування; розпорядники та одержувачі коштів; шаблони розрахунків бюджетів; відповідність кодів КЕКВ галузевим КЕКВ.

Модуль «Банк /бюджет/»

 • ЗОБОВ’ЯЗАННЯ — юридичні/фінансові зобов’язання; договори постачання.
 • ДОКУМЕНТИ БАНКУ — платіжні доручення; виписки банку; заявки на видачу готівки та перерахування коштів; заявки на покупку валюти; заявки на продаж валюти.
 • КЛІЄНТ-БАНК — імпорт виписок банку; імпорт курсів валют х web-ресурсу; імпорт курсів валют; імпорт довідника банків.
 • ЗВІТИ — рух засобів по банках на дату; рух коштів по р/р на дату; грошові кошти на розрахункових рахунках; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку.

Модуль «Каса /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ КАСИ — документи каси.
 • ЗВІТИ  касова книга; сальдо та обороти по рахунках; картка рахунку; сальдо і обороти по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках відомості журнали-ордери; грошові кошти в касі; залишки на початок місяця
 • РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ — розрахунки з підзвітними особами.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; відповідність ТГО і призначення платежів; параметри каси.

Модуль «Необоротні активи /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ — надходження; списання; амортизація; інші операції по необоротним активам.
 • КАРТОТЕКА ОЗ І НМА — основні засоби та нематеріальні активи: основні засоби та нематеріальні активи (ієрархія).
 • ЗВІТИ — відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; шахові відомості; журнали-ордери; залишки ОЗ по місяцях; звіт по нарахуванню амортизації (зносу).

Модуль «Послуги /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ — отримані послуги; надані послуги.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; акти інвентаризації розрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — сальдо та обороти по рахунках; картка рахунку; сальдо і оборотні по аналітиках; картка аналітики; аналіз заборгованості.
 • ДОВІДНИКИ — контрагенти; договори; умови оплати; країни, міста, області.

Модуль «Склад /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ — оприбуткування ТМЦ; переміщення ТМЦ; списання ТМЦ; повернення ТМЦ; рахунки на оплату постачальникам.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — документи інвентаризації.
 • ЦІНИ — цінник; проекти цін; документи виставлення цін; документи переоцінки товарів.
 • ЗВІТИ  оборотно-сальдова по ТМЦ; картка аналітики; журнал складських операцій; залишки ТМЦ по місяцях.
 • ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; групи товарів, продукції і послуг; типи цін.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; варіанти обліку ТМЦ у підрозділах.

Модуль «Податковий облік /бюджет/»

 • ДОВІДНИКИ — класифікатор одиниць виміру.

Модуль «Кадри»

 • ШТАТНИЙ РОЗКЛАД — штатний розклад.
 • КАДРИ — особові картки; фізичні особи (ЦПХ); призначення і переміщення; освіта; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і почесні звання; участь у ліквідації ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки.
 • НАКАЗИ — накази.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; періоди використання відпусток; графік відпусток.
 • ПІЛЬГИ — пільги; інвалідність.
 • СТАЖИ — стаж; спецстаж.
 • ДОВІДНИКИ — підрозділи; бригади; посади; тарифні сітки; види відпусток; види лікарняних; види документів по середньому; види наказів; всі довідників.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування.

Модуль «Зарплата»

 • ТАБЕЛЬ — табель; фонди робочого часу.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; заява-розрахунок ФСС.
 • НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ— разові та умовно-постійні нарахування.
 • ЗАРПЛАТА — розрахунок зарплати; підсумки зарплати; карткові рахунки; закриття звітного місця; відміна закриття.
 • ЗВІТНІСТЬ — звіт з праці 1-ПВ; звіт по ЄСВ; звіт 1ДФ.

Модуль «Операції /бюджет/»

 • ДОКУМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ — документи; ручні операції; регламентні операції; журнал проводок; виставлення початкових залишків.
 • ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству.
 • ПДВ — податкові документи; реєстр виданих податкових накладних; реєстр отриманих податкових накладних.

Модуль «Звіти /бюджет/»

 • СТАНДАРТНІ — оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; шахова відомість; журнал-ордер; картка аналітики зведені проводки; Головна книга.
 • МЕМОРІАЛЬНІ ОРДЕРИ — меморіальні ордери; журнал-головна.
 • КАРТКИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ — картка аналітичного обліку готівкових операцій; касових видатків.
 • ПДВ — звітність по ПДВ.
 • РЕГЛАМЕНТНІ — фінансова звітність.

Модуль «Довідники /бюджет/»

 • БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИДАННЯ — Дебет-Кредит; Бухгалтер 911; Все про бухгалтерський облік.
 • ПЛАН РАХУНКІВ — план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик.
 • ДОВІДНИКИ /БЮДЖЕТ/ — коди економічної класифікації видатків; казначейства; консолідована аналітика; програми; фонди; доходи.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ — контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ІНШЕ — норми; довідник партій; типи партій; вили партій; типи норм.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; складо-місця.
 • ЗВІТИ — налаштування меморіальних ордерів; профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • НАЛАШТУВАННЯ — налаштування меню.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу, груп функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.

Тарифи

СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
MASTER:СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ
UMBBD0000000001 MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ на 1 користувача 13 999.00 звільнено від ПДВ детально

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%