MASTER:Агро

Програмний продукт для ведення обліку агропідприємств. 

Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Складається з функціональних модулів, що охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку: БАНК І КАСА, ПРОДАЖІ, ПОКУПКИ, СКЛАД, ВИРОБНИЦТВО, ОЗ і НМА, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЗАРПЛАТА, КАДРИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ з функціональних агромодулів: РОСЛИННИЦТВО, ТВАРИННИЦТВО, ТРАНСПОРТ, ОРЕНДА ЗЕМЛІ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Модуль «Рослинництво»

 • ПЕРЕРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ — рахунки на реалізацію продукції рослинництва; повернення та здача продукції рослинництва; комплектація; реалізація та повернення БА рослинництва від покупця.
 • ЗАКУПІВЛЯ — надходження, рахунки на оплату від постачальника та повернення БА рослинництва постачальнику.
 • ПОЛЕ — витрати насіння; витрати добрив і отрутохімікатів; вимога-накладна; лімітно-забірна картка; план посіву.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — інвентаризаційна відомість; інвентаризаційна НЗВ.
 • СКЛАД ОПЕРАТИВНИЙ — видаткові ордери по складу; приходні ордери по складу.
 • ОПЕРАЦІЇ — коригування витрат; закриття витрат; введення в експлуатацію довгострокових БА; визнання БА; переоцінка БА рослинництва; списання БА рослинництва; списання ДБА рослинництва; списання загиблих посівів; введення початкових НЗВ; переоцінка НЗВ рослинництва; введення початкових залишків БА рослинництва.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість рослинництва; оборотно-сальдова відомість; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість (оперативна); оборотно-сальдова відомість по аналітиках; статистична звітність.
 • ДОВІДНИКИ — біологічні активи; поля; культури; капітальні вкладення. Об’єкти.

Модуль «Тваринництво»

 • ПРОДАЖІ — реалізація БА тваринництва; рахунки на реалізацію БА тваринництва; повернення БА тваринництва від покупця; реалізація с/г продукції тваринництва; реалізація молока; рахунки на реалізацію с/г продукції тваринництва; повернення с/г продукції тваринництва.
 • НАДХОДЖЕННЯ — надходження БА тваринництва від постачальника; рахунки на оплату БА тваринництва від постачальника; повернення БА тваринництва постачальнику.
 • КОРМИ — розрахунок кормоднів.
 • ФЕРМА — відомість надою молока; вимога-накладна; списання кормів згідно з раціонами; лімітно-забірна карта; переміщення тварин; переведення в іншу групу; переведення в основне стадо; вибракування на відгодівлю; забій; здача с/г продукції тваринництва; зважування тварин; приплід; падіж.
 • ЗМІНА ВАРТОСТІ — справедливі ціни; переоцінка тварин; інвентаризаційна відомість.
 • ОПЕРАЦІЇ — коригування витрат; закриття витрат; дотації; оприбуткування тварин; списання тварин; введення початкових залишків БА тваринництва.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість тваринництва; оборотно-сальдова відомість; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість (оперативна); картка аналітики (оперативна); звіт по приросту і приплоду; відомість по молочній продукції; форми ПБАСГ.
 • НАЛАШТУВАННЯ — біологічні активи (БА); пов’язані групи тварин; параметри звітів; групи біологічних активів (БА); типи біологічних активів (БА); породи тварин; статті доходів/витрат; ферми; норми раціону харчування БА; переклад кормів у уcловн. OI.

Модуль «Оренда землі»

 • ДОКУМЕНТИ — нарахування за паями; відомість виплат; відомість реалізації; авансові виплати; акт прийому-передачі; погашення займу.
 • ОРЕНДА — договори; позика за розрахунок орендної плати; контрагенти; ділянки; картка позичальника.
 • ОПЕРАЦІЇ — масова зміна відсотка орендної плати; масова зміна нормативно-грошової оцінки; масова зміна відсотка податку.
 • ДОВІДКИ — довідка про дохід пайовика; виконавчий лист контрагентів.
 • ЗВІТИ — звіт по пайовиках; звіт про передачі паю; звіт по договорах пайовика; звіт по земельних ділянках; звіт за договорами позики.
 • ДОВІДНИКИ — коефіцієнти індексації; види угідь; цільове призначення ділянки; види правовстановлюючих документів; класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою; податкові інспекції України; відсотки податку; види пільг; види прав власності.

Модуль «Транспорт»

 • ДОКУМЕНТИ — видача паливно-мастильних матеріалів; подорожні листи тракториста; шляхові листи легкових автомобілів; подорожні листи вантажних автомобілів.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — введення початкових даних палива та спідометрів; виставлення початкових показників змінних частин.
 • НОРМИ — види робіт автотранспорту; вибір робіт сільгосптехніки.
 • ЗВІТИ — аналіз видачі палива; аналіз сільгосптехніки; аналіз автотранспорту; аналіз сільгосптехніки по полях і культурам.
 • ДОВІДНИКИ — транспортні засоби; паливно-мастильні матеріали; агротехнічні умови робіт.

Модуль «Банк і каса»

 • БАНК І КАСА  документи банку; платіжні доручення; виписки банку; заявки на покупку валюти; заявки на продаж валюти.
 • "КЛІЄНТ-БАНК"  імпорт виписок банку; імпорт курсів валют з web-ресурсу; імпорт курсів валют; імпорт довідника банків.
 • ЗВІТИ (БАНК) — рух засобів по банкам на дату; рух засобів на р/р на дату; грошові кошти на розрахункових рахунках; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках; відомості; журнали-ордери; залишки на початок місяця.
 • ДОКУМЕНТИ КАСИ.
 • ЗВІТИ (КАСА) — касова книга; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках; відомості; журнали-ордери; грошові кошти в касі; залишки на початок місяця.

Модуль «Продажі»

 • ДОКУМЕНТИ — документи продажів; рахунки на оплату покупцям; реалізація товарів та послуг; звіти комісіонерів про продажі; повернення покупців; довіреності зовнішні.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; аналіз заборгованості.
 • ДОВІДНИКИ — контрагент; договори; країни, міста, області, населені пункти; райони.

Модуль «Покупки»

 • ДОКУМЕНТИ — документи покупок; довіреності; надходження товарів та послуг; надходження додаткових витрат; ВМД по імпорту; звіти комітентам про продажі; повернення постачальникам; рахунки на оплату постачальникам.
 • РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; коригування боргу.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова відомість по рахункам; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітикам; картка аналітики; аналіз заборгованості; форма 1ДФ.
 • ДОВІДНИКИ — контрагенти; договори; країни, міста, обласні, населені пункти; райони.

Модуль «Склад»

 • ДОКУМЕНТИ — складські документи; вимога-накладна; переміщення товарів.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — документи інвентаризації; оприбуткування товарів; списання товарів.
 • ЦІНИ — цінник; проекти цін; документи переоцінки товарів.
 • ЗВІТИ — оборотно-сальдова по ТМЦ; картки аналітики; журнал складських операцій; залишки ТМЦ по місцях; оборотна відомість по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; групи товарів, продукції і послуг; типи цін.

Модуль «Виробництво»

 • ДОКУМЕНТИ — документи виробництва; документи обліку витрат на виробництво.
 • ВИПУСК — вимоги-накладні; змінні звіти виробництва; інвентаризація НЗВ.
 • ПЕРЕРОБКА — надходження в переробку; передача продукції замовнику; реалізація послуг з переробки; повернення матеріалів замовнику.
 • ПЕРЕДАЧА В ПЕРЕРОБКУ — передача в переробку; надходження з переробки; повернення матеріалів з переробки.

Модуль «ОЗ І НМА»

 • ДОКУМЕНТИ — документи ОЗ і НМА; надходження ОЗ; вибуття ОЗ; амортизація ОЗ; переоцінки ОЗ.
 • ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОЗ І НМА — ОЗ на НМА; ОЗ та НМА (ієрарція); інвентаризація ОЗ  та НМА; звірка обліку ОЗ на різних обєктах.
 • ЗВІТИ — відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; шахові відомості; журнали-ордери; залишки ОЗ на місяціх; звіти по нарахуванню амортизації (зносу); оборотно-сальдова по дорогоцінних металах.
 • ДОВІДНИКИ — податкові групи ОЗ та норми амортизаційемх відрахувань; призначення ОЗ; дорогоцінні метали; причини списання ОЗ.
 • ДОДАТКОВІ ОЗНАКИ ОЗ, НМА — додаткова ознака 1; додаткова ознака 2; додаткова ознака 3.

Модуль «Податковий облік»

 • ПДВ — податкові накладні; реєстр виданих податкових накладних; реєстр отриманих податкових накладних; імпорт отриманих податкових накладних; звітність по ПДВ.
 • ПОДАТОК НА ПРИБУТОК — звітність з податку на прибуток.
 • ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ — звітність по трансферному ціноутворенню.
 • ДОВІДНИКИ — класифікатор одиниць виміру.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри трансферного ціноутворення.

Модуль «Кадри»

 • ШТАТНИЙ РОЗКЛАД — штатний розклад.
 • КАДРИ — особові картки; фізичні особи (ЦПХ); призначення і переміщення; освіта; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і почесні звання; участь у ліквідації ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки.
 • НАКАЗИ — накази.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; періоди використання відпусток; графік відпусток.
 • ПІЛЬГИ — пільги; інвалідність.
 • СТАЖИ — стаж; спецстаж.
 • ДОВІДНИКИ — підрозділи; бригади; посади; тарифні сітки; види відпусток; види лікарняних; види документів по середньому; види наказів; всі довідників.
 • НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування.

Модуль «Зарплата»

 • ТАБЕЛЬ — табель; фонди робочого часу.
 • ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; заява-розрахунок ФСС.
 • НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ— разові та умовно-постійні нарахування.
 • ЗАРПЛАТА — розрахунок зарплати; підсумки зарплати; карткові рахунки; закриття звітного місця; відміна закриття.
 • ЗВІТНІСТЬ — звіт з праці 1-ПВ; звіт по ЄСВ; звіт 1ДФ.

Модуль «Операції»

 • ДОКУМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ  документи; ручні операції; регламентні операції; виставлення залишків; журнал проводок.
 • ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна закриття звітного місяця; закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству.
 • СЕРВІС — дати заборони зміни даних; план рахунків, припустимі кореспонденції; імпорт даних; імпорт співробітників.

Модуль «Звіти»

 • СТАНДАРТНІ — оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; шахова відомість; журнал-ордер; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики; сальдо по рахунках; зведені проводки; Головна книга.
 • ПДВ — звітність по ПДВ.
 • РЕГЛАМЕНТНІ — фінансова звітність, звітність по прибутку.
 • НАЛАШТУВАННЯ — профілі для оборотно-сальдових відомостей.

Модуль «Довідники»

 • ПЛАН РАХУНКІВ  план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик; об’єкти функціонування.
 • ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів.
 • БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.
 • ПРОДАЖІ І ПОКУПКИ  контрагенти; договори; групи класифікації контрагентів; типи договорів; країни, міста, області, населені пункти.
 • ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ — типи цін; товари, продукти і послуги; групи товарів, продуктів і послуг; одиниці виміру.
 • ДОКУМЕНТИ — типи процесів; профілі реєстру документів; алгоритми формування проводок.
 • ДОВІДНИКИ ДО ДОКУМЕНТІВ — види комісій; види оплати; умови оплати; умови постачання; митниці; складо-місця; умови оплати, тип відстрочки.
 • ЗВІТИ  профілі для оборотно-сальдових відомостей; Power Calculation Designer: конструктор.
 • ІНШЕ — довідник замовлень; типи замовлень; довідник партій; типи партій; види партій.
 • НОРМИ — норми часу і розцінки.

Модуль «Адміністрування»

 • КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи.
 • ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів.
 • ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу, груп функцій.
 • БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД.
 • ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОДАТКИ

Тарифи

СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
UMBAGRO00000001 MASTER:Агро на 1 користувача 11 695.00 звільнено від ПДВ детально

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОДАТКИ

Код Назва Ціна (без ПДВ, грн) Ставка ПДВ
MASTER:Агро
UMBAPP000000070 MASTER:Агро. Оперативний склад функціональний додаток 4 990.00 звільнено від ПДВ детально
UMBAPP000000080 MASTER: Агро. ТЕП (техніко-економічні показники) функціональний додаток 6 990.00 звільнено від ПДВ детально
UMBAPP000000090 MASTER:Агро. Агрономія функціональний додаток 6 490.00 звільнено від ПДВ детально
UMBAPP000000110 MASTER:Агро. Елеватор функціональний додаток 10 990.00 звільнено від ПДВ детально
UMBAPP000000100 MASTER:Агро. Тік функціональний додаток 3 990.00 звільнено від ПДВ детально

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

комплексний бухгалтерський облік по всім напрямам;

 податковий облік згідно діючого ПКУ;

зведена бухгалтерська звітність;

 автоматичне формування фінансової звітності.

від 6999 грн звільнено від ПДВ

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;

налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних електронних документів;

 єдине середовище зберігання документів.

від 8990 грн звільнено від ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ

конфігурування нетипового функціоналу;

розробка індивідуальних рішень;

перенесення даних із іншого програмного забезпечення;

інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 750 грн/година ПДВ 20%