MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) | MASTER

ТЕП (техніко-економічні показники)

Додаток до програмного продукту MASTER:Агро MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) дозволяє вести планування виробничого завантаження посівних площ на наступний рік згідно зазначених параметрів з можливістю створювати декілька сценаріїв планування для вибору найбільш оптимального для користувача.

ДОДАТОК MASTER:ТЕП ДОЗВОЛЯЄ

 • вести планування з завантаженням посівних площ агропідприємства;
 • вести планування з дотриманням сівозмін у вирощуванні;
 • порівнювати різні сценарії планування;
 • виконувати роботи згідно вказаних технологій вирощування;
 • зазначати планові закупівельні ціни на сировину та матеріали (посівний матеріал, засоби захисту рослин, добрива) для планування фінансового плану витрат на наступний рік;
 • планувати потреби у техніці та обладнанні в залежності від виду та обсягів запланованих робіт;
 • зазначати планові обсяги паливно-мастильних матеріалів у кількісному вигляді та грошовому еквіваленті;
 • планувати фонд прямої заробітної плати.

Функціонал додатку MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) стане чудовим інструментом в роботі працівників планово-економічного відділу сільськогосподарського підприємства. А також дозволить керівникам підприємства, керівникам агрономічної, транспортної  служб проводити планування виробничого завантаження наявних на підприємстві ресурсів.  

ДОВІДНИКИ MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) МАЮТЬ НАСТУПНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

 • ДОВІДНИК "КУЛЬТУРИ" дає можливість зазначити Культури біологічних активів рослинництва та вказати до них Технологічні операції з їх вирощування: передпосівного обробітку ґрунту, посіву, підживлення добривами, проведення робіт із захисту рослин від шкідників, бур’янів та хвороби, збір врожаю.
 • ДОВІДНИК "ПОПЕРЕДНИКИ КУЛЬТУР" дає можливість зазначити Культуру біологічних активів разом з інформацією про культури, які бажані для посіву на наступний рік. Дані культури класифіковані та вносяться до наступних частин таблиці: бажані культури (з вказанням пріоритету застосування); прийнятні та неприйнятні культури. Інформація з даного довідника використовується для автоматичного заповнення документів «Планового розміщення культур» на основі Плану посіву попереднього року.
 • ДОВІДНИК "ЦІННИК" містить всю інформацію про встановлені планові ціни на товаро-матеріальні цінності. Для додавання інформації по планових цінах необхідно скористатися документом "Установлення планових цін". В документі достатньо зазначити назву номенклатури із довідника "Класифікатор ресурсів", зазначити одиницю виміру, вказати планову закупівельну ціну за одиницю товару. Дані ціни використовуються для отримання інформації по витратах в грошовому еквіваленті в документі "Планові витрати".
 • ДОВІДНИК "СПІВВІДНОШЕННЯ КУЛЬТУР" виконує роль вказання відповідності елементів довідника "Культури. ТЕП" та елементів групи "Культури" довідника "Класифікатор ресурсів". В функціоналі є документи, що використовуються у модулі "Рослинництво" — це документ "План посіву" і ми на його основі заповнюємо документ "Планове розміщення культур" додатку "ТЕП". Відповідно для коректного заповнення даних був і створений даний довідник "Співвідношення культур". З його структури бачимо, що в лівій частині зазначені елементи "Культури. ТЕП", а в правій їх відповідні елементи з довідника "Класифікатор ресурсів". При цьому, одному елементу "Культури. ТЕП" може відповідати декілька значень відповідних елементів "Класифікатора ресурсів".   
 • ДОВІДНИК "СЦЕНАРІЙ ПЛАНУВАННЯ" дає можливість створювати різні варіанти "Планового розміщення культур" та відповідно "Планових затрат". Елемент довідника має наступні реквізити:
  • код елементу;
  • назву сценарію планування;
  • скорочена назва;
  • базовий період планування.

ДОкументи MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) МАЮТЬ НАСТУПНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

 • ДОКУМЕНТ "ПЛАНОВЕ РОЗМІЩЕННЯ КУЛЬТУР" дозволяє за допомогою певних критеріїв відобразити планове розміщення посівів на наступний рік. 
  • в заголовку документу ми зазначаємо:
   • номер та дату документу;
   • виробничий підрозділ (посилання на довідник "Підрозділи організації") за яким закріплені поля для планування виробничої діяльності;
   • сценарій планування;
   • базовий період (підтягується автоматично із довідника "Сценарію планування").
  • в рядках документу ми вказуємо:
   • поле;
   • попередник культура;
   • культура (яка планується до посіву);
   • площа посіву;
   • планова урожайність, одиниці виміру;
   • примітки (за необхідності);
   • також, для зручності в рядках є додаткові закладки: бажані культури, допустимі та небажані культури. Ця інформація є довідковою та підтягується з довідника "Попередники культур".
  • для автоматичного заповнення рядків даного документу розроблені два методи:
   • за складом підрозділів;
   • за даними документу "План посіву".

 • ДОКУМЕНТ "ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПЛАН" може бути створений на основі документу "Планове розміщення культур". Він поєднує у собі дані документу "План розміщення культур" та дані довідника "Культури". 
  • в заголовку документу ми маємо можливість отримати інформацію про:
   • номер та дату документу;
   • поле;
   • площа посіву;
   • культура;
   • планова врожайність;
   • сценарій планування.
  • Рядки документу — це автоматичне заповнення переліку Технологічних операцій, що прописані в довіднику для даної культури, але вже з конкретними обсягами робіт, періодами їх проведення та використанням Транспортних засобів і агрегатів. В правій частині рядків, перебуваючи на певному виді виконуваної роботи, є можливість відобразити обсяги використовуваних посівних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин.
  • Інформація з документів "Технологічна карта план" потрапляє і узагальнюється в наступних документах та звітах:
   • ДОКУМЕНТ "ПЛАНОВІ ВИТРАТИ" відображає інформацію по Культурі, планових обсягах її вирощування і на яких полях. В іншій частині містить інформацію про повний перелік планових витрат матеріалів сільськогосподарського призначення в кількісному та грошову вигляді.
   • ЗВІТ "ПЛАНОВІ ВИТРАТИ" містить загальну інформацію про матеріальні планові витрати на наступний період в розрізі різних "Сценаріїв планування".
   • ЗВІТ "ПЛАНОВЕ РОЗМІЩЕННЯ КУЛЬТУР" містить узагальнену інформацію про площі посіву культур в розрізі відповідних "Сценаріїв планування".
   • ЗВІТ "КАЛЕНДАР ВИКОНАННЯ РОБІТ" містить узагальнену інформацію про планові роботи з вказанням їх періоду проведення в розрізі відповідних сценаріїв планування, полів, культур.
   • ЗВІТ "ПЛАНОВА ПОТРЕБА У ТЕХНІЦІ" надає узагальнену інформацію про техніку та агрегати, яка необхідна для вчасного виконання планових робіт.

Користуйтеся із задоволенням!

КОРОБКОВЕ РІШЕННЯ

локальний програмний продукт
> Win-клієнт і Web-клієнт RMD
> безплатний експрес SQL-сервер (до 10 ліцензій)
> багатооб'єктний облік
> іменні та конкурентні ліцензії на вибір
> покрокові інструкції для легкого запуску

від 13200 грн з урахуванням ПДВ 20%

ОРЕНДА ПРОГРАМИ

програмний продукт у хмарі
> техпідтримка
> будь-який режим підключення
> автооновлення
> дата центр у Німеччині (Microsoft Azure)
> резервне копіювання

від 960 грн/місяць з урахуванням ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

консультаційні послуги
> налаштування користувачів
> налаштування інтерфейсу
> формування довідників
> налаштування облікової політики
> запуск типового функціоналу

від 600 грн/година з урахуванням ПДВ 20%