MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) | MASTER

ТЕП (техніко-економічні показники)

Додаток до програмного продукту MASTER:Агро MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) дозволяє вести планування виробничого завантаження посівних площ на наступний рік згідно зазначених параметрів з можливістю створювати декілька сценаріїв планування для вибору найбільш оптимального для користувача.

ДОДАТОК MASTER:ТЕП ДОЗВОЛЯЄ

 • вести планування з завантаженням посівних площ агропідприємства;
 • вести планування з дотриманням сівозмін у вирощуванні;
 • порівнювати різні сценарії планування;
 • виконувати роботи згідно вказаних технологій вирощування;
 • зазначати планові закупівельні ціни на сировину та матеріали (посівний матеріал, засоби захисту рослин, добрива) для планування фінансового плану витрат на наступний рік;
 • планувати потреби у техніці та обладнанні в залежності від виду та обсягів запланованих робіт;
 • зазначати планові обсяги паливно-мастильних матеріалів у кількісному вигляді та грошовому еквіваленті;
 • планувати фонд прямої заробітної плати.

Функціонал додатку MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) стане чудовим інструментом в роботі працівників планово-економічного відділу сільськогосподарського підприємства. А також дозволить керівникам підприємства, керівникам агрономічної, транспортної  служб проводити планування виробничого завантаження наявних на підприємстві ресурсів.  

ДОВІДНИКИ MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) МАЮТЬ НАСТУПНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

 • ДОВІДНИК "КУЛЬТУРИ" дає можливість зазначити Культури біологічних активів рослинництва та вказати до них Технологічні операції з їх вирощування: передпосівного обробітку ґрунту, посіву, підживлення добривами, проведення робіт із захисту рослин від шкідників, бур’янів та хвороби, збір врожаю.
 • ДОВІДНИК "ПОПЕРЕДНИКИ КУЛЬТУР" дає можливість зазначити Культуру біологічних активів разом з інформацією про культури, які бажані для посіву на наступний рік. Дані культури класифіковані та вносяться до наступних частин таблиці: бажані культури (з вказанням пріоритету застосування); прийнятні та неприйнятні культури. Інформація з даного довідника використовується для автоматичного заповнення документів «Планового розміщення культур» на основі Плану посіву попереднього року.
 • ДОВІДНИК "ЦІННИК" містить всю інформацію про встановлені планові ціни на товаро-матеріальні цінності. Для додавання інформації по планових цінах необхідно скористатися документом "Установлення планових цін". В документі достатньо зазначити назву номенклатури із довідника "Класифікатор ресурсів", зазначити одиницю виміру, вказати планову закупівельну ціну за одиницю товару. Дані ціни використовуються для отримання інформації по витратах в грошовому еквіваленті в документі "Планові витрати".
 • ДОВІДНИК "СПІВВІДНОШЕННЯ КУЛЬТУР" виконує роль вказання відповідності елементів довідника "Культури. ТЕП" та елементів групи "Культури" довідника "Класифікатор ресурсів". В функціоналі є документи, що використовуються у модулі "Рослинництво" — це документ "План посіву" і ми на його основі заповнюємо документ "Планове розміщення культур" додатку "ТЕП". Відповідно для коректного заповнення даних був і створений даний довідник "Співвідношення культур". З його структури бачимо, що в лівій частині зазначені елементи "Культури. ТЕП", а в правій їх відповідні елементи з довідника "Класифікатор ресурсів". При цьому, одному елементу "Культури. ТЕП" може відповідати декілька значень відповідних елементів "Класифікатора ресурсів".   
 • ДОВІДНИК "СЦЕНАРІЙ ПЛАНУВАННЯ" дає можливість створювати різні варіанти "Планового розміщення культур" та відповідно "Планових затрат". Елемент довідника має наступні реквізити:
  • код елементу;
  • назву сценарію планування;
  • скорочена назва;
  • базовий період планування.

ДОкументи MASTER:ТЕП (техніко-економічні показники) МАЮТЬ НАСТУПНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

 • ДОКУМЕНТ "ПЛАНОВЕ РОЗМІЩЕННЯ КУЛЬТУР" дозволяє за допомогою певних критеріїв відобразити планове розміщення посівів на наступний рік. 
  • в заголовку документу ми зазначаємо:
   • номер та дату документу;
   • виробничий підрозділ (посилання на довідник "Підрозділи організації") за яким закріплені поля для планування виробничої діяльності;
   • сценарій планування;
   • базовий період (підтягується автоматично із довідника "Сценарію планування").
  • в рядках документу ми вказуємо:
   • поле;
   • попередник культура;
   • культура (яка планується до посіву);
   • площа посіву;
   • планова урожайність, одиниці виміру;
   • примітки (за необхідності);
   • також, для зручності в рядках є додаткові закладки: бажані культури, допустимі та небажані культури. Ця інформація є довідковою та підтягується з довідника "Попередники культур".
  • для автоматичного заповнення рядків даного документу розроблені два методи:
   • за складом підрозділів;
   • за даними документу "План посіву".

 • ДОКУМЕНТ "ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПЛАН" може бути створений на основі документу "Планове розміщення культур". Він поєднує у собі дані документу "План розміщення культур" та дані довідника "Культури". 
  • в заголовку документу ми маємо можливість отримати інформацію про:
   • номер та дату документу;
   • поле;
   • площа посіву;
   • культура;
   • планова врожайність;
   • сценарій планування.
  • Рядки документу — це автоматичне заповнення переліку Технологічних операцій, що прописані в довіднику для даної культури, але вже з конкретними обсягами робіт, періодами їх проведення та використанням Транспортних засобів і агрегатів. В правій частині рядків, перебуваючи на певному виді виконуваної роботи, є можливість відобразити обсяги використовуваних посівних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин.
  • Інформація з документів "Технологічна карта план" потрапляє і узагальнюється в наступних документах та звітах:
   • ДОКУМЕНТ "ПЛАНОВІ ВИТРАТИ" відображає інформацію по Культурі, планових обсягах її вирощування і на яких полях. В іншій частині містить інформацію про повний перелік планових витрат матеріалів сільськогосподарського призначення в кількісному та грошову вигляді.
   • ЗВІТ "ПЛАНОВІ ВИТРАТИ" містить загальну інформацію про матеріальні планові витрати на наступний період в розрізі різних "Сценаріїв планування".
   • ЗВІТ "ПЛАНОВЕ РОЗМІЩЕННЯ КУЛЬТУР" містить узагальнену інформацію про площі посіву культур в розрізі відповідних "Сценаріїв планування".
   • ЗВІТ "КАЛЕНДАР ВИКОНАННЯ РОБІТ" містить узагальнену інформацію про планові роботи з вказанням їх періоду проведення в розрізі відповідних сценаріїв планування, полів, культур.
   • ЗВІТ "ПЛАНОВА ПОТРЕБА У ТЕХНІЦІ" надає узагальнену інформацію про техніку та агрегати, яка необхідна для вчасного виконання планових робіт.

Користуйтеся із задоволенням!

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ