Податковий календар: дедлайни березня 2018 року | MASTER

Податковий календар: дедлайни березня 2018 року

1600 0

Четвер, 1 березня 2018

Останній день подання

— податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 р. ( платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу);

— розрахунку чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2017 р.;

— розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2017 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;

— розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2017 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;

— звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 р.;

— податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2017 р. платниками, віднесеними до першої та другої групп.


П’ятниця, 2 березня 2018

Останній день сплати

— ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— акцизного податку за січень;

— податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень;

— податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за січень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

— військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень;

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за січень;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за січень;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за січень;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за січень;

— плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень.


Середа, 7 березня 2018

Останній день сплати

— податку на прибуток підприємства за 2017 р.;

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 р.


Понеділок, 12 березня 2018

Останній день подання

— звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий (форма № 1-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за лютий (форма № 2-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за лютий (форма № 3-РС);

— звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОА);

— звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОТ).


Четвер, 15 березня 2018

Останній день подання

— звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № ЗВР-1), якщо не перед­бачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за лютий.


П’ятниця, 16 березня 2018

Останній день подання

— заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік.


Вівторок, 20 березня 2018

Останній день подання

— податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий у разі неподання податкової декларації на 2018 р.;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий;

— декларації акцизного податку за лютий ( суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

Останній день сплати

— авансового внеску з єдиного податку за березень платниками, віднесеними до першої та другої групп;

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств).


Середа, 21 березня 2018

Останній день подання

— заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу.

Середа, 28 березня 2018

Останній день сплати

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за лютий.


П’ятниця, 30 березня 2018

Останній день сплати

— ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— акцизного податку за лютий;

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за лютий;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий;

— плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий;

— податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

— податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

— військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий.

Джерело: Головне управління ДФС у Закарпатській області

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ