Як легко перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності

Як легко перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності

2916 0

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) — це система принципів (стандартів та інтерпретацій), яка визначає структуру укладання фінансової звітності: що саме входить до неї; яку інформацію необхідно прописувати в поясненнях; які об'єкти бухгалтерського обліку потрібно враховувати у звітності та коли саме. Ці стандарти затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, штаб-квартира якої розташована в Лондоні.

Головною відмінністю МСФЗ від більшості національних стандартів фінансової звітності є те, що ця стандартизація не намагається деталізувати всі процедури й механізми фінансового обліку.

Основним орієнтиром при укладанні звітності є загальні принципи, а не жорсткі правила, що дозволяє бухгалтеру в кожній практичні ситуації діяти вільно в межах заданих параметрів. Якщо ми подивимося на систему "Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку" (ЗПБО), що діє в США або "Положення (стандарти) бухгалтерського обліку" (П(С)БО), що діють в Україні, то помітимо, що ці форми фінансової стандартизації детально регулюють порядок обліку більшості практичних ситуацій. Простими словами, МСФЗ визначає стандарти на основі принципів, натомість П(С)БО в США чи Україні визначають стандарти відповідно до чітких правил. Для МСФЗ головною є економічна суть процесу — це робить цю систему стандартів здатною відобразити реальний фінансовий стан підприємства, установи чи організації.   


Два "Так!" для МСФЗ

Законодавче "Так!"

5 жовтня 2017 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Зміни розширюють коло підприємств, які зобов'язані застосовувати МСФЗ: до вже наявних в законі видобувних підприємств, окремих фінансових підприємств та ПАТ додаються "підприємства, що становлять суспільний інтерес" (ПССІ). До ПССІ належать "великі" підприємства, більшість фінансових установ і підприємства-емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів. Цей список охоплює більшість гуртових і роздрібних компаній. У такий спосіб органи влади намагаються узгодити національні стандарти фінансової звітності з європейськими та міжнародними. Отже, перше "Так!" визначається законодавчою необхідністю переходу на МСФЗ.

Стратегічно-інвестиційне "Так!"

Якщо все ж підприємство не зобов'язане застосовати МСФЗ, то це не заперечує користі від їх прийняття. По-перше, звітність по МСФЗ — це можливість для компанії вийти на міжнародні й національні фондові ринки. Так як український фондовий ринок наразі не спроможний забезпечити реалізацію довготривалих інвестиційних стратегій, то вихід на міжнародну арену — це поки єдиний ефективний канал в світ цінних паперів.

По-друге — це доступ до кредитів в іноземних банках, адже останні не приймають (і не розуміють) звітність, яка укладена за українським П(С)БО. Зрозуміло, що робити спеціальну звітність по стандартам країни, де закріплений банк — як мінімум, неефективно. Тому МСФЗ — це можливість стратегічного планування і страхування на випадок зміни пріоритетів підприємства.

По-третє — це спрощує процес отримання кредитів в Україні. Адже керівництво українських державних і приватних банків вбачає в МСФЗ можливість отримання достовірної інформації про конкретне підприємство, яке бажає отримати кредит. У такий спосіб банк отримує опцію перевірки ліквідності та платоспроможності підприємства, а саме підприємства — перевагу для отримання кредиту.

Ще одним позитивним аспектом прийняття МСФЗ є зростання інвестиційної привабливості підприємства.

Для інвестора міжнародні стандарти у багатьох випадках є свідченням надійності та прозорості отриманої інформації. Така впевненість підкріплюється тим, що МСФЗ вимагає дотримання правил складання, а також численних пояснень до звітності.


Трансформація фінансової звітності: перші дії

Найпершим кроком на шляху до трансформації діючої системи фінансових стандартів в МЗФЗ необхідно визначити дати першого застосування МСФЗ, яка є відправною точкою для проведення трансформаційних процедур. Також необхідно установити користувачів фінансової звітності, складеної за МСФЗ, та формати подання звітності. Існує кілька загальних настанов, які  регулюють трансформацію фінансової звітності і визначають складність переходу. Це опис облікової політики згідно МСФЗ, визначення причин різниці між П(С)БО та МСФЗ і адаптація бухгалтерських програм до нових стандартів.

Описати облікову політику за вимогами МСФЗ

Облікова політика (в структурі МСФЗ) — це конкретні принципи, домовленості, правила та процедури, прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні та поданні фінансових звітів.

Попри те, що міжнародні стандарти жорстко не регламентують опис облікової політики, але все ж необхідно врахувати:

  1. стандарти і тлумачення, що регулюють подібні або пов'язані операції;
  2. визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходу і витрат, викладені в Концептуальній основі;
  3. постанови інших органів стандартизації обліку, які керуються схожими концептуальними принципами, прийняті галузеві норми (методики) та іншу професійну літературу в частині, що не суперечить.

Визначити різницю між чинною практикою звітності та політикою звітності за МСФЗ і з'ясувати причини цієї різниці

Причинами розбіжностей між чинною практикою звітності та політикою звітності за МСФЗ може бути неправильне застосування вимог П(С)БО або розбіжність у вимогах МСФЗ та П(С)БО). У першому випадку потрібно визначити податкові ефекти такої різниці і переглянути інтерпретаційні принципи щодо вимог П(С)БО. В другому випадку маємо справу з необхідними розбіжностями, і трансформування системи стандартів буде відбуватися за загальними правилами.


Адаптувати бухгалтерські програми для ведення звітності до політик МСФЗ

Йдеться про зміну або узгодження програм для роботи з фінансовими звітностями до вимог МСФЗ. Фактично це один із головних пунктів підготовки, адже він буде визначати перші трансформаційні кроки. Вибір правильної конфігурації, по-перше, допоможе бухгалтеру уникнути помилок новачків (якщо до цього він не мав досвіду комплексної зміни стандартизації) і систематизує сам процес переходу; по-друге — дозволить керівництву підприємства контролювати процес змін; по-третє, вибір правильного програмного продукту є гарантією того, що зміни в МСФЗ будуть автоматично коректно враховані.

Джерело: delo.ua

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн звільнено від ПДВ

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн звільнено від ПДВ