Як легко перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності

Як легко перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності

3482 0

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) — це система принципів (стандартів та інтерпретацій), яка визначає структуру укладання фінансової звітності: що саме входить до неї; яку інформацію необхідно прописувати в поясненнях; які об'єкти бухгалтерського обліку потрібно враховувати у звітності та коли саме. Ці стандарти затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, штаб-квартира якої розташована в Лондоні.

Головною відмінністю МСФЗ від більшості національних стандартів фінансової звітності є те, що ця стандартизація не намагається деталізувати всі процедури й механізми фінансового обліку.

Основним орієнтиром при укладанні звітності є загальні принципи, а не жорсткі правила, що дозволяє бухгалтеру в кожній практичні ситуації діяти вільно в межах заданих параметрів. Якщо ми подивимося на систему "Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку" (ЗПБО), що діє в США або "Положення (стандарти) бухгалтерського обліку" (П(С)БО), що діють в Україні, то помітимо, що ці форми фінансової стандартизації детально регулюють порядок обліку більшості практичних ситуацій. Простими словами, МСФЗ визначає стандарти на основі принципів, натомість П(С)БО в США чи Україні визначають стандарти відповідно до чітких правил. Для МСФЗ головною є економічна суть процесу — це робить цю систему стандартів здатною відобразити реальний фінансовий стан підприємства, установи чи організації.   


Два "Так!" для МСФЗ

Законодавче "Так!"

5 жовтня 2017 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Зміни розширюють коло підприємств, які зобов'язані застосовувати МСФЗ: до вже наявних в законі видобувних підприємств, окремих фінансових підприємств та ПАТ додаються "підприємства, що становлять суспільний інтерес" (ПССІ). До ПССІ належать "великі" підприємства, більшість фінансових установ і підприємства-емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів. Цей список охоплює більшість гуртових і роздрібних компаній. У такий спосіб органи влади намагаються узгодити національні стандарти фінансової звітності з європейськими та міжнародними. Отже, перше "Так!" визначається законодавчою необхідністю переходу на МСФЗ.

Стратегічно-інвестиційне "Так!"

Якщо все ж підприємство не зобов'язане застосовати МСФЗ, то це не заперечує користі від їх прийняття. По-перше, звітність по МСФЗ — це можливість для компанії вийти на міжнародні й національні фондові ринки. Так як український фондовий ринок наразі не спроможний забезпечити реалізацію довготривалих інвестиційних стратегій, то вихід на міжнародну арену — це поки єдиний ефективний канал в світ цінних паперів.

По-друге — це доступ до кредитів в іноземних банках, адже останні не приймають (і не розуміють) звітність, яка укладена за українським П(С)БО. Зрозуміло, що робити спеціальну звітність по стандартам країни, де закріплений банк — як мінімум, неефективно. Тому МСФЗ — це можливість стратегічного планування і страхування на випадок зміни пріоритетів підприємства.

По-третє — це спрощує процес отримання кредитів в Україні. Адже керівництво українських державних і приватних банків вбачає в МСФЗ можливість отримання достовірної інформації про конкретне підприємство, яке бажає отримати кредит. У такий спосіб банк отримує опцію перевірки ліквідності та платоспроможності підприємства, а саме підприємства — перевагу для отримання кредиту.

Ще одним позитивним аспектом прийняття МСФЗ є зростання інвестиційної привабливості підприємства.

Для інвестора міжнародні стандарти у багатьох випадках є свідченням надійності та прозорості отриманої інформації. Така впевненість підкріплюється тим, що МСФЗ вимагає дотримання правил складання, а також численних пояснень до звітності.


Трансформація фінансової звітності: перші дії

Найпершим кроком на шляху до трансформації діючої системи фінансових стандартів в МЗФЗ необхідно визначити дати першого застосування МСФЗ, яка є відправною точкою для проведення трансформаційних процедур. Також необхідно установити користувачів фінансової звітності, складеної за МСФЗ, та формати подання звітності. Існує кілька загальних настанов, які  регулюють трансформацію фінансової звітності і визначають складність переходу. Це опис облікової політики згідно МСФЗ, визначення причин різниці між П(С)БО та МСФЗ і адаптація бухгалтерських програм до нових стандартів.

Описати облікову політику за вимогами МСФЗ

Облікова політика (в структурі МСФЗ) — це конкретні принципи, домовленості, правила та процедури, прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні та поданні фінансових звітів.

Попри те, що міжнародні стандарти жорстко не регламентують опис облікової політики, але все ж необхідно врахувати:

  1. стандарти і тлумачення, що регулюють подібні або пов'язані операції;
  2. визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходу і витрат, викладені в Концептуальній основі;
  3. постанови інших органів стандартизації обліку, які керуються схожими концептуальними принципами, прийняті галузеві норми (методики) та іншу професійну літературу в частині, що не суперечить.

Визначити різницю між чинною практикою звітності та політикою звітності за МСФЗ і з'ясувати причини цієї різниці

Причинами розбіжностей між чинною практикою звітності та політикою звітності за МСФЗ може бути неправильне застосування вимог П(С)БО або розбіжність у вимогах МСФЗ та П(С)БО). У першому випадку потрібно визначити податкові ефекти такої різниці і переглянути інтерпретаційні принципи щодо вимог П(С)БО. В другому випадку маємо справу з необхідними розбіжностями, і трансформування системи стандартів буде відбуватися за загальними правилами.


Адаптувати бухгалтерські програми для ведення звітності до політик МСФЗ

Йдеться про зміну або узгодження програм для роботи з фінансовими звітностями до вимог МСФЗ. Фактично це один із головних пунктів підготовки, адже він буде визначати перші трансформаційні кроки. Вибір правильної конфігурації, по-перше, допоможе бухгалтеру уникнути помилок новачків (якщо до цього він не мав досвіду комплексної зміни стандартизації) і систематизує сам процес переходу; по-друге — дозволить керівництву підприємства контролювати процес змін; по-третє, вибір правильного програмного продукту є гарантією того, що зміни в МСФЗ будуть автоматично коректно враховані.

Джерело: delo.ua

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%