Компенсація «кредитового» підзвіту не є доходом працівника, – Мінфін затвердив Узагальнюючу податкову консультацію | MASTER

Компенсація «кредитового» підзвіту не є доходом працівника, – Мінфін затвердив Узагальнюючу податкову консультацію

1166 0

Більше року платники податків обговорювали фіскальні консультації ДФС щодо вимоги оподатковувати ПДФО та військовим збором компенсацію працівникові за товари, придбані за власні кошти.

Вперше про необхідність оподатковувати таку компенсацію фіскали заговорили в індивідуальній податковій консультації від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК. Після чого платники податків не раз зверталися до ДФС щодо цього питання та, нажаль, отримували аналогічну відповідь. Навіть скасування судом ІПК № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК не заважало ДФС видавати нові консультації із таким же висновком, як і у скасованій (ІПК ДФС від 10.05.2018 р. № 2080/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, № 2081/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). А на додачу податківці розмістили консультацію у підкатегорії 103.04 «ЗІР»  з висновками про необхідність оподатковувати компенсацію витрат на придбання товарів. 

Крапку в цьому питанні поставив Мінфін, затвердивши Наказом від 26.04.2019 №181 Узагальнюючу податкову консультацію.

У своїй УПК Мінфін зазначив, що у разі, коли придбання товарів (робіт, послуг) здійснюється в рамках трудових обов’язків працівника, то незалежно від того, чи видані кошти під звіт, чи витрачені з такою метою власні кошти працівника, які потім відшкодовані роботодавцем, такі відносини слід розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю.

У разі придбання працівником за власні готівкові кошти або з використанням власних платіжних карток товарів для потреб підприємства, використання власних коштів у відрядженні до бухгалтерської служби подається у визначені законодавством строки Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Якщо керівник підприємства підтвердив доцільність та обґрунтованість здійснених працівником витрат та затвердив зазначений Звіт, бухгалтерська служба відображає у бухгалтерському обліку зобов’язання перед підзвітною особою, визнане підприємством, за кредитом субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Враховуючи викладене, у разі дотримання вищенаведених вимог щодо підтвердження роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснених працівником витрат у зв’язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції), виплачена сума компенсації за придбані товари (роботи, послуги) за рахунок власних коштів на користь роботодавця не є доходом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Висновки, викладені в Узагальнюючій податковій консультації, відповідають рекомендаціям Мінфіну, наведеним у листі від 26.02.2019 р. № 11220-16-63/5675

Нагадуємо, що відповідно до п.53.1 ПКУ, у разі коли положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації. Тож платники податків, які вже отримали ІПК з висновками про необхідність оподатковувати виплачену працівникові компенсацію за придбання товарів, мають право використовувати у своїй роботі положення узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом від 26.04.2019 №181.

Джерело: buhgalter911.com

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%