Податкова накладна: з 1 грудня за новою формою? | MASTER

Податкова накладна: з 1 грудня за новою формою?

2297 0

З 1 грудня 2018 року усі ПН та РК до них складатимуться та реєструватимуться в єрпн за оновленою формою.

Наказом Мінфіну від 18.09.2018 р. № 763 внесено зміни до форми ПН та РК та порядку їх складання. Очікується, що наказ буде опубліковано на початку листопада цього року. Це означає, що вже з 1 грудня 2018 р. усі ПН та РК до них складатимуться та реєструватимуться в ЄРПН за оновленою формою.

Насамперед це зміни у формі ПН та РК. Так, заголовну частину доповнено реквізитом, безпосередньо передбаченим ст. 201 ПКУ, — «Податковий номер платника податку» (постачальника/покупця). Крім того, як у ПН, так і в РК в розділі Б додається графа «Сума податку на додану вартість» (графи 11/14 відповідно). Відсутність цього показника в окремих випадках призводила до труднощів із наступним коригуванням конкретної товарної позиції. Щоб мінімізувати ризики допущення порушень при складанні наступних РК, до кожної товарної позиції було введено цю додаткову графу в розділі Б. Тобто сума ПДВ визначатиметься за кожною операцією з постачання товарів/послуг, яка відображається в ПН окремим рядком. Цей показник розраховуватиметься автоматично.

Серед змін, які стосуються виключно форми РК, запроваджено поле для зазначення інформації про зайво складені ПН. Також колонку «Причина коригування» у РК замінено колонкою «Код причини». Тобто в подальшому зазначатиметься тільки номер, який відповідатиме певній причині коригування.

У порядку складання ПН передбачено особливості заповнення реквізиту «Податковий номер платника податку» (постачальника/покупця). Такий реквізит заповнюватиметься не у всіх ПН, а виключно в тих, які складаються на платників ПДВ.

Істотних змін зазнав порядок складання РК. Так, для виправлення помилок у реквізитах заголовної частини ПН, які не заважають ідентифікувати операцію, якщо, наприклад, помилилися у назві платника, достатньо направити РК із виправленими даними у заголовній частині, без заповнення розділів А і Б. Наразі цей механізм уже працює, і є відповідні роз’яснення платникам податку з цього питання (ІПК від 19.02.2018 р. № 666/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 05.06.2018 р. № 2451/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, лист ДФС України від 22.06.2018 р. № 18983/7/99-99-15-03-02-17).

Деталізовано і механізм складання РК. Адже у чинній редакції порядку досить мало інформації з цього приводу. В оновленій редакції порядку чітко прописано основ­ний принцип коригування, який полягає у тому, що у будь-якому РК незалежно від причини складання виправлення здійснюватиметься шляхом сторнування рядка ПН, який коригується, та додаванням рядка з правильними даними. При цьому порядкові номери позиції не можуть бути повтореними. Такий механізм практично виключає можливість допущення помилок при складанні РК і в подальшому дасть змогу відслідкувати кінцевий результат тієї чи іншої операції в результаті проведених коригувань.

Оновлений порядок передбачає визначення чіткого переліку причин коригування. Кожний причині буде присвоєно відповідний код. Умовні коди причин коригування будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі ДФС України. При цьому цей перелік не буде виключним, він доповнюватиметься у міру потреби.

Нарешті врегулювано і питання зайвих ПН. Це стосується випадків, коли в ЄРПН обліковуються дві і більше ПН, складені за однією господарською операцією, при цьому в декларації відображаються не ПН, а лише податкові зобов’язання за однією господарською операцією. Внаслідок таких розбіжностей при обрахунку реєстраційної суми у платника виникає ∑Перевищ, яка зменшує таку суму. У подальшому такі ПН сторнуються за допомогою РК. Але у зв’язку з тим, що складання РК, як правило, відбувається уже в наступному періоді, на сьогодні такі коригування не вирішують питання з реєстраційною сумою. Саме для врегулювання таких ситуацій у порядку передбачено механізм, який надає можливість складання до ПН, яка є дублюючою, відповідного РК зі спеціальним типом причини «20». У результаті така дуб­лююча ПН і РК до неї в подальшому не впливатимуть на обрахунок реєстраційної суми.

А як бути тим платникам податку, у яких така ПН вже була відкоригована шляхом складання РК до запровадження зазначеного механізму? Для того щоб дублю­юча ПН і «обнуляючий» РК до неї не брали участь у формулі, потрібно буде скласти ще один специфічний РК, завдяки якому вони не братимуть участь в обрахунку реєстраційної суми.

 Джерело: ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Комплексний бухгалтерський облік за всіма напрямами. Зведена бухгалтерська звітність.

Податковий облік згідно діючого ПКУ. 
Автоматичне формування фінансової звітності.

від 11000 грн + ПДВ 20%

ПОСЛУГИ

Конфігурування нетипового функціоналу, розробка індивідуальних рішень.

Перенесення даних із іншого програмного забезпечення.
Інтеграції з іншим програмним забезпеченням.

від 1075 грн/година + ПДВ 20%

Е-ДОКУМЕНТООБІГ

Обмін (отримання та відправка) і облік (реєстрація) е-документів із КЕП.

Налаштовані бізнес-процеси обробки вхідних, внутрішніх, вихідних е-документів.
Єдине середовище зберігання документів.

від 10000 грн + ПДВ 20%