MASTER-альтернатива: сучасний комплексний облік для бюджетних установ

1035 0

Рік тому український ринок бухгалтерського програмного забезпечення підійшов до своєрідної точки біфуркації (від лат. bifurcus «роздвоєний») — періоду якісної перебудови. Трансформуються як пропозиції розробників, так і запити користувачів софту з державного сектору. Ця трансформація стосується підвищення рівня вимог до характеристик програмного забезпечення, його функціональних і технічних можливостей.

Каталізатором змін став Указ Президента України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15 травня 2017 року. В межах чинності Указу під санкції потрапили російські банки, авіакомпанії, соціальні мережі, інтернет-ресурси і виробники програмних продуктів.

Серед причин ратифікації Указу дві основні. По-перше, посилення економічної й інформаційної безпеки України як відповідь на світову тенденцію підвищеного ризику кіберзагроз. По-друге, необхідність блокування доступу до даних українських підприємств і громадян через програмні продукти російського розроблення.


ЗАБОРОНА, ЩО СПРИЯЄ РОЗВИТКУ

Ключові види обмежувальних заходів, перелічені в Указі, – блокування активів, обмеження торговельних операцій і заборона передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Заборона стосується використання саме програмного наповнення незалежно від того, з якою назвою воно представлено користувачу.

Для кібербезпеки, захисту даних українських підприємств і установ уряд посилив регулювальні функції: забезпечення правової бази, стимулювання змін, захист конкуренції. Виконання урядом своєї регулятивної функції стимулювало апгрейд ринку розроблення, дистрибуції програмного забезпечення та появу якісно нових програмних продуктів. Ратифікація Указу №133/2017 стимулювала розвиток бухгалтерських програмних продуктів в Україні. Але саме створення нового якісного IT-рішення потребує сильної команди фахівців, досвіду впровадження та затрат часу.

Восени 2017 року на ринок вийшов проект MASTER з комплексним рішенням для бюджетних установ. Розроблення рішень MASTER займалася команда української компанії-розробника ERP-систем ІТ-Enterprise. Компанія впроваджує ІТ-рішення автоматизації бізнес-процесів на великих підприємствах та в установах різних напрямів діяльності. Серед кейсів ІТ-Enterprise є рішення, впроваджені для Укроборонпрому, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів України, Вінницької обласної державної адміністрації.


Розробники програмних продуктів сфокусували увагу на трьох ключових факторах ІТ-рішення для бюджетних установ:

  • перше: специфіка роботи сектору;
  • друге: комплексний облік;
  • третє: пріоритетно високий рівень безпеки даних, вимоги до якого закріплено законодавчо.

Програмні продукти MASTER повністю відповідають українському законодавству та підтримуються оновленнями відповідно до змін і вимог. MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ містить модулі «Бюджетування», «Бухгалтерія», «Зарплата» і «Кадри», що дає змогу не лише обробляти дані, й швидко звітувати про використання бюджетних коштів.

Програмний продукт MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ має налагоджені інтеграції з офіційним державним інформаційним порталом Є-Data, системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк», електронним торговельним майданчиком SmartTender.biz, акредитованим в системі публічних закупівель ProZorro.

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ активно впроваджується, програмою користуються сотні суб’єктів господарювання. Команда MASTER проводить спостереження значної кількості бюджетних установ для комфортного переходу на MASTER-рішення по закінченні звітних періодів — із другої половини 2018 року.

MASTER-рішення — це віддзеркалення запиту ринку на тренди розвитку IT-технологій: технологічність, консолідація, досвід, безпека та сервіс.


ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ

Технологічність забезпечується потужною базою розробки, можливістю конфігурування програмних продуктів MASTER під потреби користувача та системними оновленнями.

а) база розробки — розвинена універсальна платформа, яка складається з базових інструментів: управління даними, взаємодія з користувачами, оброблення та візуалізація даних, а також із базових і розширених функціональних модулів;

б) повне конфігурування програмного продукту під потреби конкретного підприємства/установи забезпечується:

  • гнучкими засобами підготовки звітних документів: конструкторами довільних табличних звітів, звітів нерегулярної структури, форм друку первинних документів, звітів із перемінною кількістю колонок (типу «шахматка»), графічного відображення інформації, опису шаблонів бухгалтерських проводок, регістрів обліку (журнали, відомості) тощо;
  • гнучким кастомізуванням інтерфейсу за допомогою конструкторів табличних подань, форм, інтерфейсів;
  • універсальністю бізнес-процесів і процесного документообігу з будь-якою кількістю стадій завдяки конструктору бізнес-процесів.

Понад 3000 параметрів налаштувань дають змогу оптимально конфігурувати програмний продукт MASTER під специфічні особливості підприємства/установи.

в) безперервний розвиток і системні оновлення програми-платформи та програмних продуктів MASTER стосуються розширень функціональних можливостей і паралельного оновлення програмних продуктів відповідно до змін українського законодавства.


КОНСОЛІДАЦІЯ

Програмний продукт консолідує та накопичує базу даних з бюджетування, ділянок бухгалтерського обліку, онлайн-закупівель, формує зведену бухгалтерську звітність, створює банк даних нормативно-довідкових та оперативних масивів інформації для розрахунку й аналізу заробітної плати.

MASTER-рішення успішно автоматизує управління організаціями й установами, що мають складну ієрархічну структуру та підвідомчі підрозділи.


ДОСВІД

Розроблення програмного продукту — результат синергії ІТ-розробників із функціональними фахівцями-практиками — головними бухгалтерами бюджетних установ. Досвід впровадження ІТ-рішень і практика ведення бухгалтерського обліку дають змогу команді MASTER бути на крок попереду та пропонувати користувачам рішення відповідно до їхніх запитів.


ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», інформацію, що є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, слід обробляти лише в інформаційних і телекомунікаційних системах, що відповідають законодавчо встановленим стандартам.

Нормативний документ НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу», розроблений департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України, встановлює критерії оцінки захищеності інформації, що обробляється в комп'ютерних системах, від несанкціонованого доступу.

Цей документ призначено для постачальників (розробників), споживачів (замовників, користувачів) комп'ютерних систем, які використовують для оброблення (в тому числі збирання, зберігання, передачі тощо) критичної інформації, а також для органів, що здійснюють функції оцінювання захищеності такої інформації та контролю за її обробленням.

Відповідність стандартам визначається за результатами державної експертизи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ України). Один із стандартів відповідності – сертифікат Г-2 – сертифікат відповідності рівню гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів.

Перевірити наявність у програмного продукту сертифіката Г2 можна за посиланням на офіційному сайті ДССЗЗІ України.


СЕРВІС ЯК УНІКАЛЬНА ЦІННІСТЬ

Якісно нова характеристика запиту сучасного користувача – кваліфікована інформаційно-технічна підтримка та сервіс. На етапі оцінки нового програмного продукту сервіс має суттєве значення та часто навіть важливіший за технічні характеристики IT-рішень.

Сервісно нова складова може стосуватись й архітектури програмного продукту. IT-рішення, які дають змогу розв’язувати поточні питання налаштувань за допомогою самостійного конфігурування через звернення до центру підтримки або представника партнерської мережі, мають революційний характер. Революція рішення полягає в зведенні до мінімуму участі програмістів до конфігурування, що має значну економічну і користувацьку вигоду.

У сучасному світі користувач обирає не програмний код, а інструмент, що швидко розв’язує функціональні завдання обліку, має зручний і зрозумілий інтерфейс, підтримку, доступні навчальні матеріали. Орієнтир на якісний сервіс – виняткова частина програмних рішень MASTER.

Наразі представники бюджетних установ найактивніші на ринку облікових програмних рішень, адже встановлений законом кінцевий термін відмови від санкційних продуктів — січень 2019 року.

Саме тому вибір альтернативного програмного продукту має стати не вимушеною необхідністю, а раціональним рішенням.

Джерело: ukurier.gov.ua/uk

Найближчі події — 19.02.2019

Сплата Збор за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2018 року

Сплата Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку першої та другої груп за IV квартал 2018 року

Сплата Податок на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IV квартал 2018 року

Сплата Єдиний податок платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, за IV квартал 2018 року

Сплата Екологічний податок  за IV квартал 2018 року

Сплата Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є квартал, за IV квартал 2018 року

ДФС Податкова декларація з транспортного податкуна 2019 рік

ДФС Податкова декларація з єдиного податку та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва рік для набуття й підтвердження статусу платника податку 4-ї групи

ДФС Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік

Сплата Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік

Сплата Податок на доходи за результатами подання фізичними особами — підприємцями Податкової декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік

MASTER:Користувацький доступ

Розширення програмних продуктів MASTER на 1 користувача

1999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Updater на 12 мiсяців

Програмне рішення для автоматичної інсталяції оновлень.

999 грн звільнено від ПДВ

MASTER:Коннектор із фіскальним реєстратором

Проведення операції з приймання готівкових коштів за допомогою касового апарату.

1599 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСОЦБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "УКРСОЦБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРСИББАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-банк" УкрСибБанк (МФО 351005) Для виписок банку використовується формат DBF (Profix) Для платіжних доручень використовується формат TXT (iBank2)

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРЕКСІМБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "УКРЕКСІМБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із Fidelio

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмним продуктом Fidelio.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із R-Keeper

Додаток-коннектор містить спеціалізований функціонал для інтеграції даних із програмного продукту R-Keeper.

1399 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРОМІНВЕСТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із СIТIБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ КБ "СІТІБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

0 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із УКРГАЗБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МЕГАБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ПАТ "МЕГАБАНК"

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ОЩАДБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "ОЩАДБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із ПРИВАТБАНК

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

799 грн звільнено від ПДВ

Коннектор із МIБ

Додаток-коннектор до системи "Клієнт-Банк" АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

799 грн звільнено від ПДВ